Поиск по названию
[101] Holtzer M.
Badanie mechanizmu i stopnia wzajemnego oddzialywania cieklego staliwa hadfielda i masy formierskiej: материал технической информации / M.Holtzer. - Krakow : [s. n.], 1992. - 125 s. : il. - (Zeszyty naukowe / Akademia gorniczo-hutnicza im Stanislawa Staszica(Krakow) ; n 1461) (Metalurgia i odlewnictwo, ISSN 0372-9443 ; z142). - 10 р. Парал.загл.англ.Рез.англ.Библиогр.:с. 123-124Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 55.15.17
УДК: 621.746.51
Рубрика: Формы литейные / Взаимодействие с металлом

[102] Sliwinska-Bartkowiak M.
Badanie mieszanin niektorych cieczy dipolowych z niedipolowymi rozpuszczalnikami w okolicy punktu przejscia fazowego: сборник научных трудов / M.Sliwinska-Bartkowiak. - Poznan : Wyd-wo nauk.UAM, 1992. - 30 s. : il. - (Prace. Ser., Fizyka / Uniw.im.A.Mickiewicza, ISSN 0554-825X ; n68). - ISBN 83-232-0576-0 : 10 р. Рез.англ.Библиогр.:с.26-27Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 45.49
УДК: 621.315.615
Рубрика: Диэлектрики жидкие

[103] Chyrczakowski S.
Badanie mozliwosci zmniejszenia zuzycia energii elektrycznej na pompowanie sieciowej wody pitnej w gospodarce komunalnej: сборник научных трудов / S.Chyrczakowski. - Warszawa : [s. n.], 1996. - 50 s. : il. - (Prace IPPT / Inst.podstawowych problemow techn., ISSN 0208-5658 ; 3/1996). - 2000 р. Библиогр.:с.34-38Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 70.19.20
УДК: 628.122.004.18
Рубрика: Водопроводные насосные станции / Экономия энергии

[104] Wolna M.
Badanie odpornosci hydrolitycznej szkla plaskiego sodowo-wapniowego z warstwa krzemionkowa naniesiona na jego powierzchnie: сборник научных трудов / M.Wolna,J.Szwedowska-Kotlinska,W.Tuszynski. - Warszawa : [s. n.], 1991. - 20 s. : il. - (Prace IPPT / Inst.podstawowych problemow techn., ISSN 0208-5658 ; n34/1991). - 2.00 р. Рез.англ.Библиогр.:с.19Держатели документа: ГПНТБ России
Доп.точки доступа: Szwedowska-Kotlinska, J.; Tuszynski, W.
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 61.35.31
УДК: 666.11.01
Рубрика: Стекло и стеклянные изделия / Методы исследования

[105] Wieckowski T. W.
Badanie odpornosci urzadzen elektronicznych na impulsowe narazenia elektromagnetyczne: сборник научных трудов / T.W.Wieckowski. - Wroclaw : [s. n.], 1993. - 126 s. - (Prace naukowe Instytutu telekomunikacji i akustyki Politechniki Wroclawskiej. Ser., Monografie / Inst.telekomunikacji i akustyki, ISSN 0324-9328 ; n72/37). - 25-00 р. Парал.загл.англ.Рез.англ.Библиогр.:с.114-122Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 47.05.07 47.33
УДК: 621.384:621.391.82
Рубрика: Электронные приборы / Помехи и защита от них

[106] Ranachowski J.
Badanie osrodkow kruchych metoda emisja akustycznej na przykladzie ceramiki i betonow: сборник / J.Ranachowski,F.Rejmund,Z.Librant. - Warszawa : [s. n.], 1992. - 114 s. : il. - (Prace IPPT / Inst.podstawowych problemow techn., ISSN 0208-5658 ; 28/1992). - 5-00 р. Библиогр.в конце статейДержатели документа: ГПНТБ России
Доп.точки доступа: Rejmund, F.; Librant, Z.
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 67.15.35 67.15.47
УДК: 666.972.017:620.179.16 666.3.01:620.19
Рубрика: Бетон / Акустические свойства Керамические материалы и изделия / Методы исследования

[107] Wilk S.
Badanie parametrow technologicznych zaczynow stosowanych w wiertnictwie i wiertniczych metodach uszczelniania i stabilizacji gorotworu: сборник научных трудов / S.Wilk. - Krakow : [s. n.], 1992. - 154 s. : il. - (Zeszyty naukowe / Akademia gorniczo-hutnicza im Stanislawa Staszica(Krakow) ; n 1493) (Wiertnictwo nafta gaz, ISSN 0860-1860 ; z.10). - 10-00 р. Парал.загл.англ.Рез.англ.Библиогр.в конце книгиДержатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 52.47.15 38.63.55
УДК: 622.245.42 624.138.232.1
Рубрика: Тампонажные растворы Грунты / Цементация

[108] Romanowski A.
Badanie polprzewodnikow metodami elektronowoltaicznymi: сборник научных трудов / A.Romanowski. - Wroclaw : [s. n.], 1990. - 103 s. : il. - (Prace naukowe. Ser., Monografie / Instytut technologii elektronowej(Wroclaw), ISSN 0084-280X ; 39/14). - 2.00 р. Рез.англ. Библиогр.: с.94-102 Перевод заглавия: Исследование полупровдников электронвольтными методамиПеревод заглавия: Исследование полупровдников электронвольтными методамиДержатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 29.19.31
УДК: 537.311.322
Рубрика: Полупроводники / Методы исследования

[109] Chrobak T.
Badanie przydatnosci trojkata elementarnego w komputerowej generalizacji kartograficznej: материал технической информации / T.Chrobak. - Krakow : [s. n.], 1999. - 94 s. : il. - (Rozprawy monografie / Akad.gorniczo-hutnicza im.Stanislawa Staszica, ISSN 0867-6631 ; 84). - 20.00 р. Парал.загл.англ.Библиогр.:с.91-94Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 36.33.85
УДК: 528.9:681.3
Рубрика: Картографические работы / Автоматизация

[110] Gajewski K.
Badanie stabilnosci ruchu w przypadku rozmaitosci punktow stalych: сборник научных трудов / K.Gajewski,B.Radizisewski. - Warszawa : [s. n.], 1989. - 22 s. - (Prace / Inst.podstawowych problemow techn., ISSN 0208-5658 ; n18/1989). - 2.00 р. Библиогр.:с.22Держатели документа: ГПНТБ России
Доп.точки доступа: Radizisewski, B.
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 30.19.33
УДК: 531.36
Рубрика: Устойчивость движения


Объявление:

[111] Augustyniewicz K.
Badanie termooptycznych wlasnosci monowarstwy elementow zloza: сборник / K.Augustyniewicz. - [S. l. : s. n.], 1998. - 120 s. : il. - (Zeszyty naukowe, Studia i materialy / Inst.maszyn przeplywowych, ISSN 0239-9091 ; 489/1453/98). - 10.00 р., 5.00 р. Библиогр.:с.117-120Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(2)
ГРНТИ: 81.09.03
УДК: 620.22-492:53
Рубрика: Сыпучие материалы / Физико-механические свойства

[112] Drozdowski M.
Badanie wlasnosci sprezystych i elastooptycznych monokrysztalow LiCsSO4 i LiKSO4 metoda brillouinowskiego rozpraszania swiatla: материал технической информации / M.Drozdowski. - Poznan : [s. n.], 1990. - 86 s. : il. - (Rozprawy / Politech.Poznanska, ISSN 0551-6528 ; n242). - 2.00 р. Рез. англ., рус.-Библиогр.: с. 81-84 Перевод заглавия: Анализ упругих и эластооптических свойств монокристаллов LiCsSO4 и LiKSO4 методом бриллюэновского рассеяния светаПеревод заглавия: Анализ упругих и эластооптических свойств монокристаллов LiCsSO4 и LiKSO4 методом бриллюэновского рассеяния светаДержатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 31.17.15
УДК: 546.34
Рубрика: Литий, соединения / Физико-химические свойства

[113] Owsianny M.
Badanie wplywu wysokosci glosu na percepcje syntetycznych samoglosek polskich: сборник / M.Owsianny. - Warszawa : [s. n.], 1994. - 19 s. : il. - (Prace IPPT / Inst.podstawowych problemow techn., ISSN 0208-5658 ; n10/1994). - 100 р. Библиогр.:с.17-19Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 16.41
УДК: 801.3:681.39
Рубрика: Дифференциальные уравнения стохастические

[114] Dietrich L.
Badanie wplywupredkosci odksztalcenia na wlasciwosci mechaniczne stali 34 GS: сборник / L.Dietrich,M.Sliwowski. - Warszawa : [s. n.], 1992. - 49 s. : il. - (Prace IPPT / Inst.podstawowych problemow techn., ISSN 0208-5658 ; 14/1992). - 12000 р. Библиогр.:с.14Держатели документа: ГПНТБ России
Доп.точки доступа: Sliwowski, M.
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 53.49.09
УДК: 669.14.017:539.374
Рубрика: Сталь / Пластичность

[115] Szczypiorowski A.
Badanie zachowania sie strug plazmy niskotemperaturowej w reaktorze zasilanym symetrycznie przez trzy palniki plazmowo-lukowe: сборник научных трудов / A.Szczypiorowski. - Czestochowa : [s. n.], 1992. - 160 s. : il. - (Seria monografie / Politech.Czestochowska, ISSN 0860-5017 ; n29). - ISBN 83-85031-29-4 : 20 р. Рез.англ.рус.Библиогр.в конце статейДержатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 47.29.33
УДК: 621.387.143
Рубрика: Плазмотроны

[116] Plewa F.
Badanie zjawisk wyst@cepuj@cacych w szybowym transporcie rurowym surowc@wow mineralnych zalegaj@cacych na du@.zych g@/l@ceboko@wsciach: сборник научных трудов / F.Plewa. - Gliwice : [s. n.], 1993. - 161 s. : il. - (Zeszyty naukowe / Politechnika Slaska(Gliwice) ; n 1208) (Gornictwo, ISSN 0372-9508 ; z.215). - 100 р. Рез.англ.,нем.Библиогр.:с.145-149Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 52.13.27
УДК: 622.648
Рубрика: Минеральное сырье / Транспортирование

[117] Wurster C.
Baffin Bay and Labrador Sea.Covering leg 105 of the cruises of the drilling vessel JOIDES resolution,St.John's,Newfoundland,sites 645-647,23 Aug.1985-27 Oct.1985: сборник научных трудов. - [S. l. : s. n.], 1989. - XXI,1038 p. p. : ill + 1map. - (Proceedings of the Ocean drilling program.Scientific results / Nat.science found., ISSN 0884-5891 ; vol.105). - 700 р. Библиогр.в конце статейДержатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 38.59.29
УДК: 622.24.085.5(05)
Рубрика: Бурение в море

[118] Болдарев А. С.
Bagatelle : некоторые предложения по технологии использования неструктурированных сеток: препринт / А.С.Болдарев,М.Б.Марков. - М., 1996. - 24 с. : ил. - (Препринт / Институт прикладной математики им. М.В.Келдыша(Москва) ; 102 за 1996г.)). - 57 экз. - Б. ц.Держатели документа: ГПНТБ России
Доп.точки доступа: Марков, М.Б.
Экз-ры: хр(1)
ГРНТИ: 27.41.23
УДК: 519.63(04)
Рубрика: Дифференциальные уравнения с частными производными / Решение на вычислительных машинах

[119] Jing B. -Y.
Bahadur slopes for comparisons of tests based resampling: сборник научных трудов / B.-Y.Jing. - Canberra : [s. n.], 1993. - 7 p. - (Research report / Centre for mathematics and its applications(Canberra) ; CMA-SR29-93) (Research report / School of math.sciences ; SMS-102-93). - 7500 р. Библиогр.:с.6-7Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 27.43.17
УДК: 519.233.3
Рубрика: Проверка гипотез (матем.)

[120] European space agency (Paris).
Bahams.Covering leg 101 of the cruises of the drilling vessel JOIDES resolution,Miami,Florida,to Miami,Florida,sites 626-636,29 Jan.1985-14 Mar.1985.Bermuda Rise ...Site 418,14 March 1985 - 25 Apr.1985: сборник научных трудов. - [S. l. : s. n.], 1988. - XVII,501,195 p. p. : ill. - (Proceedings of the Ocean drilling program.Scientific results / Nat.science found., ISSN 0884-5891 ; vol.101/102). - 450 р. Библиогр.в конце статейДержатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 38.59.29
УДК: 622.24.085.5(05)
Рубрика: Бурение в море

Страницы: 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90