Поиск по названию
[81] Szymanski Z.
Badania spektroskopowe i modelowanie numeryczne plazmy podtrzymywznej laserem: сборник научных трудов / Z.Szymanski. - Warszawa : [s. n.], 1991. - 73 s. : il. - (Prace IPPT / Inst.podstawowych problemow techn., ISSN 0208-5658 ; n30/1991). - 3.00 р. Библиогр.:с.70-73Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 29.33.47
УДК: 621.373.826.038.823
Рубрика: Лазерная плазма

[82] Koszelski J.
Badania stanu naprezenia plaszcza uzebrowanego wielolinowego kola pednego maszyny wyciagowej: сборник научных трудов / J.Koszelski. - Gliwice : [s. n.], 1993. - 118 s. : il. - (Zeszyty naukowe / Politechnika Slaska(Gliwice) ; n 1187) (Gornictwo, ISSN 0372-9508 ; z.206). - 20 р. Рез.англ.,рус.Библиогр.:с.112-114Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 52.13.27
УДК: 622.673.8
Рубрика: Рудничные канатные шкивы

[83] Miecznikowski A.
Badania strukturalne zeolitu ZSM-5: сборник научных трудов / A.Miecznikowski. - Wroc@0law : [s. n.], 1990. - 86 s. : il. - (Prace naukowe. Ser., Monografie / inst.technologii nafty i wegla politechn Wroclawskiej, ISSN 0324-9859 ; 49/23). - 2.00 р. Рез. англ., рус.Библиогр.: с. 75-81 Перевод заглавия: Структурные исследования цеолита ZSM-5Перевод заглавия: Структурные исследования цеолита ZSM-5Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 38.35.21 61.31.57
УДК: 549.67
Рубрика: Цеолиты

[84] Grobelny J.
Badania struktury poliestrow nienasyconych i usieciowanych metoda spektroskopii magnetycznego rezonansu jadrowego: сборник / J.Grobelny. - Gliwice : [s. n.], 1999. - 85 s. : il. - (Zeszyty naukowe / Politechnika Slaska(Gliwice) ; n 1423) (Chemia, ISSN 0372-9494 ; z.138). - 10.00 р. Рез.англ.Библиогр.:с.79-81Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 61.59.01
УДК: 678.674.01:539.143.43
Рубрика: Полиэфиры / Ядерный магнитный резонанс

[85] Miller M.
Badania termodynamiki ukladow halogenkow metali metoda wysokotemperaturowej spektrometrii mas: сборник научных трудов / M.Miller. - Wroclaw : [s. n.], 1997. - 121 s. : ill. - (Prace naukowe. Ser., Monografie / Inst.chemii nieorganicznej i metalurgii pierwiastkow rzadkich, ISSN 0324-9840 ; n66/33). - 5.00 р. Рез.англ.Библиогр.:с.112-119Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 31.17.15
УДК: 546.3'121.03:536
Рубрика: Металлы, соединения / Термодинамические свойства

[86] Nisshin steel co.Ltd. (Tokyo).
Badania usznych emisji akustycznych z zastosowaniem oryginalnej aparatury i metodyki badawczej: материалы временных коллективов / W.Bochenek,Z.Ranachowski,J.Kiciak,A.Kukwa. - Warszawa : [s. n.], 1992. - 19 s. : il. - (Prace IPPT / Inst.podstawowych problemow techn., ISSN 0208-5658 ; n20/1992). - 5 р. Библиогр.:с.18-19.Держатели документа: ГПНТБ России
Доп.точки доступа: Bochenek, W.; Ranachowski, Z.; Kiciak, J.; Kukwa, A.
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 76.13.31
УДК: 615.471:616.21-7
Рубрика: Оториноларингологические приборы, аппараты и инструменты

[87] Zajdel A.
Badania wlasnosci oraz parametrow plomienia podczas spalania lekkiego oleju opalowego: сборник / A.Zajdel. - Gliwice : [s. n.], 2001. - 107 s. : il. - (Zeszyty naukowe / Politechnika Slaska(Gliwice) ; n 1521) (Energetyka ; z.134). - 30.00 р. Рез. англ. Библиогр.: с.103-107Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 30.51.23 44.31.29
УДК: 662.612.325 662.94
Рубрика: Пламя / Методы исследования Мазут / Сжигание

[88] Turek W.
Badania wplywu wlasciwosci powierzchni katalizatorow tlenkowych na selektywnosc i kinetyke reakcji utleniania wybranych zwiazkow organicznych: сборник научных трудов / W.Turek. - Gliwice : Wydaw. politech. Slaskiej, 2001. - 155 s. : il. - (Zeszyty naukowe / Politechnika Slaska(Gliwice)) (Chemia, ISSN 0372-9494 ; z.144). - 30.00 р. Библиогр.:с.142-149Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 31.21.18
УДК: 547:542.943.7
Рубрика: Органические соединения / Окисление

[89] Ihnatowicz E.
Badania zalewania powierzchni walcowej swobodna struga cieczy: сборник научных трудов / E.Ihnatowicz,M.Trela,J.Rymkiewicz. - Gdansk : [s. n.], 1996. - 25 s. : il. - (Zeszyty naukowe, Studia i materialy / Inst.maszyn przeplywowych, ISSN 0239-9091 ; 463/1417/96). - 2000 р. Рез.англ.Библиогр.:с.23Держатели документа: ГПНТБ России
Доп.точки доступа: Trela, M.; Rymkiewicz, J.
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 61.51.33
УДК: 621-713.1
Рубрика: Охлаждение струйное

[90] European organization for nuclear research.
Badania zapylenia i procesow energetycznych podczas urabiania wegla kamiennego: wyniki prac badawczych zrealizowanych w ramach projektu badawczego finansowanego przez KBN PBU - 518/RG2/93 / Inst.Mechanizacji Gornictwa. - Gliwice : [s. n.], 1996. - 170 s. : il. - ISBN 83-85718-37-0 : 30.00 р.Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 52.13.37
УДК: 622.411.5
Рубрика: Угольная пыль


Объявление:

[91] Morawski A. W.
Badania zelazowych katalizatorow syntezy amoniaku na bazie interkalatow grafitu: сборник научных трудов / A.W.Morawski. - Szczecin : [s. n.], 1990. - 132 s. : il. - (Prace naukowe / Politechnika Szczecinska ; n 413) (Prace / Inst.technologii chem., ISSN 0208-7189 ; n15). - 1.00 р. Рез.англ.Библиогр. в конце ст.Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 61.31.31
УДК: 661.53.097.3
Рубрика: Аммиак / Синтез / Катализаторы

[92] Czarny R.
Badania zjawisk zwigzanych z przeplywem smarow plastycznych w ukladach smarowniczych: сборник научных трудов / R.Czarny. - Wroclaw : [s. n.], 1992. - 143 s. : il. - (Prace naukowe instytutu konstrukcji i eksploatacji maszyn politechniki Wroclawskiej. Ser., Monografie / Inst.konstrukcji i eksploatacji maszyn, ISSN 0324-962X ; 69/20). - 10-00 р. Рез.англ.Библиогр.:с.131-141Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 61.51.33
УДК: 621.892.5
Рубрика: Смазочные материалы консистентные

[93] Gadaj S. P.
Badania zmian energii zmagazynowanej w metalach w wyniku poddawania ich powierzchniowym zabiegom technologicznym: сборник научных трудов / S.P.Gadaj. - Warszawa : [s. n.], 1991. - 97 s. : il. - (Prace IPPT / Inst.podstawowych problemow techn., ISSN 0208-5658 ; n25/1991). - 3.00 р. Библиогр.в конце книгиДержатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 53.49.01
УДК: 669.017:539.374 669.017:532.6
Рубрика: Металлы / Влияние обработки давлением Металлы / Поверхностные явления

[94] Physikalisch-technische Bundesanstalt(Braunschweig).
Badania, diagnostyka, modelowanie maszyn elektrycznych= Testing of electrical machines(загл.англ.) : сборник / SME 2000. - Wroclaw : [s. n.], 2000. - 371 s. : il. - (Prace naukowe. Ser., Studia i materialy / Inst.ukladow elektromaszynowych, ISSN 0084-294X ; 48/20). - 30.00 р. Рез.англ.Библиолгр.в конце ст.Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 45.29
УДК: 621.313(063)
Рубрика: Электрические машины / Методы исследования / Съезды и конференции

[95] Opilski A.
Badanie akustycznych wlasciwosci wysokotemperaturowych nadprzewodnikow ceramicznych: сборник научных трудов / A.Opilski,J.Krzak. - Warszawa : [s. n.], 1991. - 37 s. : il. - (Prace IPPT / Inst.podstawowych problemow techn., ISSN 0208-5658 ; n24/1991). - 3.00 р. Библиогр.:с.36-37Держатели документа: ГПНТБ России
Доп.точки доступа: Krzak, J.
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 29.19.29
УДК: 538.945:534
Рубрика: Сверхпроводники / Акустические свойства

[96] Kubzdela H.
Badanie cech segmentow fonetyczno-akustycznych w uproszczonych reprezentacjach wyznaczonych z widm: сборник научных трудов / H.Kubzdela. - Warszawa : [s. n.], 1991. - 32 s. : il. - (Prace IPPT / Inst.podstawowych problemow techn., ISSN 0208-5658 ; n40/1991). - 2.00 р. Библиогр.:с.32Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 16.41
УДК: 808.4-4
Рубрика: Польский язык

[97] Knbzdela H.
Badanie efektywnosci ukladu do automatycznego rozpoznawania mowy: сборник научных трудов / H.Knbzdela,L.Richter. - Warszawa : [s. n.], 1990. - 32 s. : il. - (Prace / Inst.podstawowych problemow techn., ISSN 0208-5658 ; 16/1990). - 2.00 р. Библиогр.:с.16 Перевод заглавия: Отладка численных программ на языке Паскаль для микрокомпьютеров IBM XT/ATПеревод заглавия: Отладка численных программ на языке Паскаль для микрокомпьютеров IBM XT/ATДержатели документа: ГПНТБ России
Доп.точки доступа: Richter, L.
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 16.31.21
УДК: 004.934
Рубрика: Речевые сигналы / Распознавание

[98] Romaniszyn K. M.
Badanie i modelowanie dynamiki ukladow napedowych samochodow: сборник научных трудов / K.M.Romaniszyn. - Krakow : [s. n.], 1998. - 173 s. : il. - (Monografia / Politech.Krakowska im Tadeusza Kosciuszki, ISSN 0860-097X ; n232). - 10.00 р. Рез.нем.,англ.Библиогр.:с.164-168Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 55.43.41
УДК: 629.113-585
Рубрика: Автомобильные передачи

[99] International conference on engineering applications of the boundary element method and the singularity method3-5 DEc.1992 in Szklarska Poreba.
Badanie jakosci surowcow skalnych: сборник научных трудов. - [S. l. : s. n.], 1993. - 65 s. : il. - (Prace naukowe. Ser., Konferencje / Inst.gornictwa, ISSN 0324-9670 ; 73/15). - 100 р. Рез.нем.Библиогр.в конце статейДержатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 52.01.81
УДК: 622:658.562
Рубрика: Полезные ископаемые / Качество

[100] Krajewski W.
Badanie mechanizmu heterogenicznego zarodkowania w wysokoaluminiowych stopach cynku modyfikowanych dodatkiem tytanu: сборник научных трудов / W.Krajewski. - Krakow : Wydaw. AGH, 1996. - 117 s. : il. - (Rozprawy monografie / Akad.gorniczo-hutnicza im.Stanislawa Staszica, ISSN 0867-6631 ; 52). - 3000 р. Парал.тит.л.англ.Рез.англ.Библиогр.:с.111-117Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 53.49.15
УДК: 669.715.017:669.046.516
Рубрика: Алюминиевые сплавы / Влияние легирующих элементов

Страницы: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90