Поиск по названию
[61] Olsen D. H.
Badania i metody obliczen kolejowego hamulca szynowego= Investigations and methods of calculations concerning the railway rail brake (Загл.англ.) : сборник научных трудов / J.Grajnert,A.Kostowski,S.Krawiec и др. - Wroclaw : [s. n.], 1990. - 66 s. : il. - (Prace naukowe. Ser., Studia i materialy / Instytut konstrukcji i eksploatacji maszyn(Wroclaw), ISSN 0324-9638 ; n57/25). - 1.00 р. Парал.загл.англ.Библиогр.в конце ст.Держатели документа: ГПНТБ России
Доп.точки доступа: Grajnert, J.; Kostowski, A.; Krawiec, S.
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 55.41.05
УДК: 629.4.077-592.72
Рубрика: Тормоза (ж.д.)

[62] Jarmolowicz-Szulc K.
Badania inkluzji fluidalnych w spoiwie kwarcowym piaskowcow kambru srodkowego na obszarze bloku leby w morzu baltyckim - implikacje diagenetyczne, izotopowe i geochemiczne: сборник научных трудов / K.Jarmolowicz-Szulc. - Warszawa : Panstw. inst. geol., 2001. - 73 s. : il. + 5. - (Biuletyn / Panstw. inst. geol. ; 399). - 20.00 р. Парал. загл. англ. Рез. англ. Библиогр.: с.66-71Держатели документа: ГПНТБ России
Доп.точки доступа: Panstw. inst. geol.(Warszawa)
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 38.15.19 38.35.21 38.29.19
УДК: 552.51:54(438) 549.514.51(438) 551.732(438)
Рубрика: Минеральный состав Кварц Кембрийская система / Польша

[63] Wieckowski T. W.
Badania kompatybilnosci elektromagnetycznej urzadzen elektrycznych i elektronicznych: монография / T.W.Wieckowski. - Wroclaw : Oficyna wydaw. politech. Wroclawskiej, 2001. - 348 s. : il. - (Biblioteka kompatybilnosci elektromagnetycznej). - ISBN 83-7085-607-1 : 40.00 р. Библиогр.: с.332-348Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 47.05.15
УДК: 621.391.823
Рубрика: Электромагнитная совместимость

[64] D'Agostini G.
Badania maszyn i urzadzen rolniczych: сборник научных трудов / сост.ed. S. Oziemski. - Warszawa : [s. n.], 1999. - 138 s. : il. - (Mechanika:Prace naukowe, ISSN 0137-2335 ; z.176). - 10.00 р. Рез.англ.Библиогр.в конце ст.Держатели документа: ГПНТБ России
Доп.точки доступа: Oziemski, S. сост.ed.
Экз-ры: ХР(1), (2)
Копия: мкф., Шифр MR-108295
ГРНТИ: 55.57.01
УДК: 631.3
Рубрика: Сельскохозяйственные машины и орудия

[65] Grochowalski A.
Badania nad oznaczaniem polichlorowanych dibenzodioksyn, dibenzofuranow i bifenyli: сборник научных трудов / A.Grochowalski. - Krakow : [s. n.], 2000. - 120 s. : il. - (Monografia / Politech.Krakowska im Tadeusza Kosciuszki, ISSN 0860-097X ; n272). - 30.00 р. Библиогр.:c.113-117Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 31.21.29 31.21.27
УДК: 547.222 547.841 547.728.2 547.621
Рубрика: Хлорорганические соединения

[66] Tokarska A.
Badania nad przetwarzaniem gudronu i jego mieszanin z substancjami weglopochodnymi na komponenty paliw silnikowych: сборник / A.Tokarska. - Gliwice : [s. n.], 1993. - 122 s. : il. - (Zeszyty naukowe / Politechnika Slaska(Gliwice) ; N 1185) (Chemia, ISSN 0372-9494 ; Z.128). - 2000 р. Рез.англ.,рус.Библиогр.:с.115-120Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 61.51.29
УДК: 662.753.32 665.6.004.8
Рубрика: Моторное топливо / Производство Нефтегазопереработка / Отходы / Использование

[67] Kocwa-Haluch R.
Badania nad rozkladem dwuhydroksyfenoli przez drozdzaki barwnikotworcze w nawiazaniu do ich wykorzystania w oczyszczalni sciekow koksowniczych: монография / R.Kocwa-Haluch. - Krakow : [s. n.], 1994. - 56 s. : il. - (Zeszyty naukowe / Politechnika Krakowska ; n 1) (Inzynieria sanitarna i wodna, ISSN 0137-1363 ; z.44). - 300 р. Рез.англ.,рус.Библиогр.в конце статейДержатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 31.23.01
УДК: 577.11
Рубрика: Биологически активные вещества

[68] Jagodzinski T.
Badania nad synteza,reakcjami i wlasciwosciami tioamidow pochodnych benzenu i niektorych piecioczlonowych ukladow heterocyklicznych: материал технической информации / T.Jagodzinski. - Szczecin : [s. n.], 1990. - 146 s. : il. - (Prace naukowe / Politechnika Szczecinska ; 419) (Prace naukowe / Inst.chemii podstawowej, ISSN 0208-709X ; n11). - 2.00 р. Рез.англ.,рус.Библиогр.: с.130-137Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 31.21.25
УДК: 547.52/.59
Рубрика: Бензол, производные

[69] Adamiec J.
Badania nad wp@0lywem no@Wsnika na w@0lasno@Wsci sorpcyjne i stabilno@Ws@Wc termiczna katalizator@Wow typu metal grupy platyny-no@Wsnik tlenkowy: сборник научных трудов / J.Adamiec. - Pozna@Wn : [s. n.], 1989. - 49 s. : il. - (Prace. Ser., Chemia / Uniw.im.A.Mickiewicza, ISSN 0554-8241 ; n60). - ISBN 83-232-0269-9 : 1.00 р. Рез.англ. Библиогр.: с. 44-47Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 31.15.27
УДК: 541.128-44
Рубрика: Катализаторы смешанные / Физико-химические свойства

[70] Debowski Z.
Badania nad wymywalnoscia zwiazkow chemicznych z odpadow stalych uzwanych do podsadzki hydraulicznej: сборник / Z.Debowski,M.Krysik. - Katowice : [s. n.], 1994. - 10 s. : il. - (Prace naukowe / Glowny inst.gornictwa, ISSN 1230-2643 ; n796). - 1000 р. Рез.,англ.,рус.Библиогр.:с.7Держатели документа: ГПНТБ России
Доп.точки доступа: Krysik, M.
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 52.13.15
УДК: 622.273.218
Рубрика: Закладочные материалы


Объявление:

[71] Mruk A.
Badania nad zastosowaniem termoizolacyjnych powlok ceramicznych na bazie ZrO2 w budowie silnikow spalinowych: сборник научных трудов / A.Mruk. - Krakow : [s. n.], 1995. - 105 s. : il. - (Monografia / Politech.Krakowska im Tadeusza Kosciuszki, ISSN 0860-097X ; 198). - 5000 р. Рез.англ.,фр.,рус.Библиогр.:с.91-99Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 55.42.41
УДК: 621.43.016.4
Рубрика: Двигатели внутреннего сгорания / Теплоизоляция

[72] Sawiniak W.
Badania nad zastosowaniem wodorotlenku zelazowego do usuwania duzych ilosci zelaza i manganu z wod podziemnych: материал технической информации / W.Sawiniak. - Gliwice : [s. n.], 1990. - 99 s. : il. - (Zeszyty naukowe / Politechnika Slaska(Gliwice) ; n 1053) (Inzynieria srodowiska, ISSN 0867-6038 ; z.34). - 3.00 р. Рез. рус., англ. Библиогр.: с.95-99Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 70.27.19
УДК: 628.162.1
Рубрика: Подземные воды / Очистка химческая

[73] Byszewski L.
Badania naukowe w hydrologicznej stacji badawczej w Strozy: монография. - Krakow : [s. n.], 1995. - 105 s. : ill. - (Monografia / Politech.Krakowska im Tadeusza Kosciuszki, ISSN 0860-097X ; 188). - 1000 р. Библиогр.в конце статейДержатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 37.27.15
УДК: 556.02
Рубрика: Гидрологические наблюдения

[74] Galkin A. M.
Badania plastometryczne metali i stopow: сборник научных трудов / A.M.Galkin. - Czestochowa : Wydaw.politech.Czestochowskiej, 1990. - 140 s. : il. - (Seria monografie / Politech.Czestochowska, ISSN 0860-5017 ; n15). - ISBN 83-85031-15-4 : 2.00 р. Рез.англ.,рус.Библиогр.:с.136-140 Перевод заглавия: Исследование по измерению пластичности металлов и сплавовПеревод заглавия: Исследование по измерению пластичности металлов и сплавовДержатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 53.49.09
УДК: 669.017:539.374
Рубрика: Металлы / Пластичность Сплавы / Пластичность

[75] Bystron H.
Badania podstawowych parametrow pracy kopalnianych stacji wentylatorowych w warunkach eksploatacyjnych: сборник / H.Bystron. - Katowice : [s. n.], 1994. - 26 s. : il. - (Prace naukowe / Glowny inst.gornictwa, ISSN 1230-2643 ; n798). - 1000 р. Рез.англ.,рус.Библиогр.:с.20Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 52.13.33
УДК: 622.4.05
Рубрика: Рудничные вентиляционные системы

[76] Voelkel A.
Badania polarnosci niejonowych zwiazkow powierzchniowo czynnych methoda chromatografii gazowej: сборник научных трудов / A.Voelkel. - Poznan : [s. n.], 1989. - 107 s. : il. - (Rozprawy / Politech.Poznanska, ISSN 0551-6528 ; n214). - 1.00 р. Рез.англ.,русБиблиогр.:с.97-106Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 61.71.29
УДК: 661.185.01:543.544.25
Рубрика: Поверхностно-активные вещества / Хроматографический анализ

[77] Hehlmann J.
Badania procesowe aparatu kolumnowego z wypelnieniem komorkowym: сборник научных трудов / J.Hehlmann. - Gliwice : [s. n.], 1991. - 197 s. : il. - (Zeszyty naukowe / Politechnika Slaska(Gliwice) ; 1133) (Chemia, ISSN 0372-9494 ; z.125). - 3.00 р. Рез.англ.,нем.Библиогр.:с.173-177Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 55.39.31
УДК: 66.048.05
Рубрика: Колонные аппараты

[78] Szlek A.
Badania procesu spalania paliw stalych w warstwie nieruchomej: сборник / A.Szlek. - Gliwice : [s. n.], 2001. - 123 s. : il. - (Zeszyty naukowe / Politechnika Slaska(Gliwice) ; n 1522) (Energetyka ; z.135). - 30.00 р. Рез. англ. Библиогр.: с.117-123Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 44.31.29
УДК: 662.62 662.93
Рубрика: Топливо твердое / Сжигание

[79] Weclas M.
Badania przeplywu powietrza przez glowice i cylinder silnika z uzyciem swiatlowodowego anemometru (FOLDA): сборник научных трудов / M.Weclas. - Poznan : [s. n.], 1992. - 138 s. : ill. - (Rozprawy / Politech.Poznanska, ISSN 0551-6528 ; n 275). - 10 р. Рез.англ.Библиогр.:с.133-137Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 55.42.03
УДК: 621.43.016.7
Рубрика: Двигатели внутреннего сгорания / Термодинамика

[80] Butrymowicz D.
Badania skraplania na rurach poziomych w warunkach elektrohydrodynamicznego drenazu skroplin: сборник научных трудов / D.Butrymowicz,J.Karwacki,M.Trela. - Gdansk : Wydaw.IMP PAN, 2002. - 115 s. : il. - (Zeszyty naukowe, Studia i materialy / Inst.maszyn przeplywowych, ISSN 0239-9091 ; 523/1482/2002). - 20.00 р. Библиогр.: с.97-100Держатели документа: ГПНТБ России
Доп.точки доступа: Karwacki, J.; Trela, M.
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 44.31.35
УДК: 621.175
Рубрика: Конденсация

Страницы: 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90