Поиск по названию
[121] Boczar J.
Zastosowanie modelu matematycznego do prognozy jakosci wody w rzece w warunkach przeplywow dwukierunkowych: сборник научных трудов / J.Boczar. - Szczecin : [s. n.], 1991. - 71 s. : il. - (Prace naukowe / Politechnika Szczecinska ; 427) (Prace naukowe / Inst. inzynierii wodnej, ISSN 0208-7154 ; n36). - 3.00 р. Рез.рус.,нем.Библиогр.:c.:67-68Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 87.19.15
УДК: 502.51(282):502.175:001.18
Рубрика: Вода / Качество / Прогнозирование

[122] Lech R.
Zastosowanie modelu wymiany ciepla i przeplywu cieklego metalu do ksztaltowania komor piecow przemyslowych: сборник научных трудов / R.Lech. - Krakow : [s. n.], 1992. - 62 s. : il. - (Zeszyty naukowe / Akademia gorniczo-hutnicza im Stanislawa Staszica(Krakow) ; 1502) (Ceramika, ISSN 0075-7012 ; z.64). - 20 р. Рез.англ.Библиогр.в конце книги.Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 55.22.19
УДК: 621.793.5:669.5
Рубрика: Цинкование погружением / Оборудование

[123] Pralat A.
Zastosowanie pol elektromagnetycznych wielkei czestitliwosci do badania niejednorodnosci osrodka skalnego: сборник научных трудов / A.Pralat. - Wroclaw : [s. n.], 1993. - 152 s. : il. - (Prace naukowe Instytutu telekomunikacji i akustyki Politechniki Wroclawskiej. Ser., Monografie / Inst.telekomunikacji i akustyki, ISSN 0324-9328 ; n73/38). - 200 р. Рез.англ.,рус.Библиогр.:с.135-147Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 38.37.15
УДК: 552.1:537
Рубрика: Горные породы / Электрические свойства

[124] Mieloszyk E.
Zastosowanie rachunku operatorow do opisu i analizy uogolnionych liniowych ukladow dynamicznych: монография / E.Mieloszyk. - Gdansk : [s. n.], 1994. - 133 s. : il. - (Zeszyty naukowe / Politechnika Gdanska ; 508) (Mechanika, ISSN 0072-0380 ; n71). - 300 р. Рез.англ.,рус.Библиогр.:с.127-130Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 27.39.25 29.05.03
УДК: 530.1:51
Рубрика: Динамические системы

[125] Jaks W.
Zastosowanie satelitarnych systemow nawigacyjnych w badaniach geodezyjnych i geodynamicznych: сборник научных трудов / W.Jaks. - Warszawa : [s. n.], 1990. - 88 s. : il. - (Geodezja / Politechn.Warszawska, ISSN 0137-2327 ; z.35). - 1.00 р. Рез.рус.англ.Библиогр.: с.79-87Держатели документа: ГПНТБ России
Доп.точки доступа: Politechnika Warszawska
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 30.51.37 36.16.35
УДК: 528.2:629.78 551.2
Рубрика: Геодинамика Космическая геодезия

[126] Ossowski A.
Zastosowanie sieci neuronowych do stabilizacji ukladow dynamicznych: сборник / A.Ossowski. - Warszawa : [s. n.], 1992. - 64 s. : il. - (Prace IPPT / Inst.podstawowych problemow techn., ISSN 0208-5658 ; 32/1992). - 5-00 р. Библиогр.в конце книгиДержатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 50.43
УДК: 004.032.26 681.51.037
Рубрика: Автоматические системы / Устойчивость Нейронные сети

[127] Nguyen Dinh Chau
Zastosowanie spektrometrycznego profilowania gamma-gamma dla okreslenia litologii pokladow wegli kamiennych i skal: сборник научных трудов / Nguyen Dinh Chau. - Krakow : [s. n.], 1990. - 36 s. : il. - (Report / IFTJ, ISSN 0302-9034 ; 244/1). - 1.00 р. Парал.загл.англ.,рус.Рез.англ.,рус.Библиогр.:с.15Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 38.57.23
УДК: 550.835
Рубрика: Радиометрические методы разведки

[128] Nitsch K.
Zastosowanie spektroskopii impedancyjnej w badaniach materialow elektronicznych: сборник / K.Nitsch. - Wroclaw : [s. n.], 1999. - 115 s. : il. - ISBN 83-7085-417-6 : 20.00 р. Библиогр.:с.107-115Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 47.09
УДК: 621.38.002.3
Рубрика: Электронные материалы / Методы исследования

[129] Susla B.
Zastosowanie spektroskopii tunelowej do badania przejsc elektronowych i emisji swiatla w zlaczach metal-izolator-metal: сборник научных трудов / B.Susla. - Poznan : [s. n.], 1993. - 54 s. : il. - (Rozprawy / Politech.Poznanska, ISSN 0551-6528 ; n277). - 10-00 р. Рез.англ.,рус.Библиогр.в конце книгиДержатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 47.33
УДК: 621.315.592.9
Рубрика: Контакт металл-полупроводник

[130] Kusiak J.
Zastosowanie technik optymalizacyjnych w symulacji procesow plastycznej przerobki metali: сборник / J.Kusiak. - Krakow : [s. n.], 1995. - 94 s. : il. - (Rozprawy monografie / Akad.gorniczo-hutnicza im.Stanislawa Staszica, ISSN 0867-6631 ; 30). - 2000 р. Библиогр.:с.89-100Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 55.16.01
УДК: 621.73.001.57
Рубрика: Металлообработка давлением / Моделирование


Объявление:

[131] Zawistowski J.
Zastosowanie teorii grup do rownan rozniczkowo-calkowych fizyki plazmy: материалы временных коллективов / J.Zawistowski. - Warszawa : [s. n.], 1992. - 50 s. - (Prace IPPT / Inst.podstawowych problemow techn., ISSN 0208-5658 ; n23/1992). - 5 р. Библиогр.:с.49.Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 29.27
УДК: 533.9
Рубрика: Плазма

[132] Kr@wol-Ba@wc E.
Zastosowanie wentylator@wow wolnostrumieniowych do wspomagania wentylacji wyrobisk g@worniczych= Use of free fans an aid in ventilation of mine headings (Загл.англ.) : сборник научных трудов / F.Rosiek,M.Sikora,A.Strumi@wnski,J.Urba@wnski. - Wroclaw : Wyd-wo politech.Wroclawskiej, 1993. - 96 s. : il. - (Prace naukowe Instytutu gornictwa Politechniki Wroclawskiej. Ser., Monografie / Inst.gornictwa, ISSN 0324-9689 ; n70/33). - 20 р. Парал.загл.англ.Рез.англ.Библиогр.в конце книгиДержатели документа: ГПНТБ России
Доп.точки доступа: Rosiek, F.; Sikora, M.; Strumi@wnski, A.; Urba@wnski, J.
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 52.13.33
УДК: 622.4
Рубрика: Рудничная вентиляция

[133] Kowalski A.
Zastosowanie wielomianow czebyszewa do analizy swiatlowodow cylindrycznych: сборник научных трудов / A.Kowalski. - Warszawa : [s. n.], 1992. - 67 s. : il. - (Elektronika:Prace naukowe / Politech.Warszawska, ISSN 0137-2343 ; z.99). - 10.00 р. Рез.англ.,рус.Библиогр.:с.57-62Держатели документа: ГПНТБ России
Доп.точки доступа: Politechnika Warszawska
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 47.35.41
УДК: 681.7.068.4.001.2
Рубрика: Световоды / Проектирование

[134] Sarna M.
Zastosowanie zbiorow rozmytych w modelowaniu ukladow mechanicznych: сборник научных трудов / M.Sarna. - Gliwice : [s. n.], 1989. - 66 s. : il. - (Zescity naukowe / Politechnika slaska(Gliwice) ; n 990) (Mechanika, ISSN 0434-0817 ; z.90). - 1.00 р. Рез. англ., рус. Библиогр. в конце кн. Перевод заглавия: Применение рассеянных множеств в моделировании механических системПеревод заглавия: Применение рассеянных множеств в моделировании механических системДержатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 55.01.77
УДК: 621.001.57
Рубрика: Машины / Моделирование

[135] Burak D.
Zastosowanie zjawiska bistabilnosci w sensorach i przelacznikach optycznych: сборник научных трудов / D.Burak. - Warszawa : [s. n.], 1990. - 31 s. : il. - (Prace / Inst.podstawowych problemow techn., ISSN 0208-5658 ; n9/1990). - 2.00 р. Рез.англ.Библиогр.:с.28-30Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 50.09.37
УДК: 681.586.5 681.7.068.1
Рубрика: Датчики оптические Перключатели оптические

[136] Balcerzak A.
Zautomatyzowany uklad do pomiarow ultradzwiekowycho cieczach metoda rezonacyjna(EGGERSA)/ A.Balcerzak,Z.Bazior,Z.Kozlowski. - Warszawa : [s. n.], 1992. - 14 s. : il. - (Prace IPPT / Inst.podstawowych problemow techn., ISSN 0208-5658 ; n17/1992). - 5 р. Библиогр.:с. 14.Держатели документа: ГПНТБ России
Доп.точки доступа: Bazior, Z.; Kozlowski, Z.
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 29.37.23
УДК: 534-8-14
Рубрика: Ультразвук / Распространение в жидкости / Измерение

[137] Jez M.
Zawieszenie wibroizolacyjne tlokowego silnika lotniczego: diss. / M.Jez. - Warszawa : [s. n.], 1999. - 70 s. : il. - (Prace instytutu lotnictwa / Instytut lotnictwa (Warszawa), ISSN 0509-6669 ; 156(1/99)). - 20.00 р. Рез. англ., рус. Библиогр.: с.67-69Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 55.42.47
УДК: 621.432:629.73(043)
Рубрика: Авиационные двигатели / Подвески

[138] Stryczek J.
Zazebienia cykloidalne w budowie pomp i silnikow zebatych: монография / J.Stryczek. - Wroclaw : Wydaw.politech.Wroclawskiej, 1991. - 116 s. : il. - (Prace naukowe instytutu konstrukcji i eksploatacji maszyn politechniki Wroclawskiej. Ser., Monografie / Inst.konstrukcji i eksploatacji maszyn, ISSN 0324-962X ; n61/15). - 3.00 р. Парал.загл.англ.Рез.англ.,рус.Библиогр.:с.110-112Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 55.39.37 30.17.51
УДК: 621.664 621.225
Рубрика: Насосы ротационные шестеренчатые Гидравлические двигатели

[139] Szkola letnia inzynierii powierzchni (1993 ; Kielce).
Zbior wykladow i komunikatow: rada programowa szkoly letneiej inzynnierii powierzchni 6-9 wrzesnia 1993 / Szkola letnia inzynierii powierzchni (1993 ; Kielce) . - Kielce : [s. n.], 1994. - 196 s. : ill. - (Mechanika / Politechnika Swietokrzyska, ISSN 0239-4979 ; z.51). - 200 р. Библиогр.в конце статейДержатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 55.22.01
УДК: 621.794/.795(063)
Рубрика: Отделка материалов / Съезды и конференции

[140] Gierczak E.
Zbior zadan z elektrotechniki teoretycznej/ Gierczak E.,Suchanski J. - Kielce : [s. n.].Cz. 1. - 1993. - 325 s. : il. - (Skrypty uczelniane / Politechnika @wSwi@cetokrzyska(Kielce), ISSN ISSN 0239-6386 ; n 238). - 150 р. Библиогр.:с.324Держатели документа: ГПНТБ России
Доп.точки доступа: Suchanski, J.
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 45.03
УДК: 621.3.01
Рубрика: Подземные воды / Чехословакия

Страницы: 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33