Поиск по названию
[21] Dyszlewicz J.
Zagadnienia brzegowe i brzegowopoczatkowe rownan mikropolarnej elastostatyki i elastodynamiki: сборник научных трудов / J.Dyszlewicz. - Wroclaw : [s. n.], 1990. - 348 s. : il. - (Prace naukowe. Ser., Monografie / Instytut matematyki(Wroclaw), ISSN 0324-9603 ; 22/5). - 3.00 р. Рез. англ., рус. Библиогр.: с.332-341 Перевод заглавия: Граничные и гранично-начальные задачи уравнений микрополярной эластостатики и эластодинамикиПеревод заглавия: Граничные и гранично-начальные задачи уравнений микрополярной эластостатики и эластодинамикиДержатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 30.19.15
УДК: 539.3
Рубрика: Упругости теория

[22] Grzesiak L. M.
Zagadnienia elektromagnetyczne i cieplne: сборник научных трудов. - Warszawa : [s. n.], 2001. - 159 p. : ill. - (Elektryka / Politech.Warszawska, ISSN 0137-2319 ; z.116). - 30.00 р. Рез.англ. Библиогр.в конце ст.Держатели документа: ГПНТБ России
Доп.точки доступа: Politechnika Warszawska
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 45.29
УДК: 621.313
Рубрика: Электрические машины / Электромагнитное поле Электрические машины / Тепловой режим

[23] Lewandowski J.
Zagadnienia identyfikacji turbin parowych: сборник / J.Lewandowski. - Warszawa : [s. n.], 1990. - 124 s. : il. - (Mechanika:Prace naukowe, ISSN 0137-2335 ; z.125). - 2.00 р. Рез.англ.,рус.Библиогр.:с.114-121Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 55.37.29
УДК: 621.165
Рубрика: Паровые турбины / Идентификация

[24] Malara Z.
Zagadnienia interdyscyplinarne w gornictwie i geologii: 1 konf.doktorantow wydzialu gorniczego, Szklarska Poreba, 20-21 strycznia 2001: материалы временных коллективов. - Wroclaw : Wydaw.politechn.Wroclawckiej, 2001. - 140 s. : il. - (Prace naukowe. Ser., Konferencje / Inst.gornictwa, ISSN 0324-9670 ; 92/29). - 30.00 р. Рез.англ. Библиогр.в конце ст.Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 52.01.13 38.01.13
УДК: 622(063) 55(063)
Рубрика: Горное дело / Съезды и конференции Геология / Съезды и конференции

[25] Skubalska-Rafajlowicz E.
Zagadnienia interdyscyplinarne w gornictwie i geologii= Interdisciplinary topics in mining and geology (Загл.англ.) : 2 Konf. doktorantow wydz. gorniczego pod patronatem dziekana wydz. gorniczego prof. dr hab. inz. Moniki Hardygory, Karpacz, 26-27 stycz., 2002. - Wroclaw : Oficyna wydaw. politech. Wroclawskiej, 2002. - 167 s. : il. - (Prace naukowe. Ser., Konferencje / Inst.gornictwa, ISSN 0324-9670 ; 96/32). - 30.00 р. Парал. загл. англ. Рез. англ. Библиогр. в конце ст.Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 52.01.13 38.01.13
УДК: 622(063) 55(063)
Рубрика: Горное дело / Съезды и конференции Геология / Съезды и конференции

[26] International conference on technical diagnostics (9 ; 1999 ; Wroclaw).
Zagadnienia inzynierii powierzchni w obrobce skrawaniem= Surface engineering in machining (Загл.англ.) : miedzynar. symp. nt."Inzynieria powierzchni'99", Wroclaw - Szklarska Poreba, 7-9 czerw. 1999. - Wroclaw : [s. n.], 1999. - 254 s. : il. - (Prace naukowe. Ser., Konferencje / Inst.technologii maszyn i automatyzacji, ISSN 0867-7778 ; n74/34). - 20.00 р. Парал.загл.англ.Рез.англ.,пол.Библиогр.в конце ст.Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 55.22.17
УДК: 621.794/.795(063)
Рубрика: Отделка материалов / Съезды и конференции

[27] Israel atomic energy commission.
Zagadnienia maszyn i napedow elektrycznych= Problems concerning electric machines and drives(Загл.англ.) : сборник научных трудов. - Wroclaw : [s. n.], 1996. - 174 s. : il. - (Prace naukowe. Ser., Studia i materialy / Inst.maszyn i napedow elektrycznych ; n45/19). - 5000 р. Парал.загл.англ.:Problems concerning electric machines and drives.Рез.англ.Библиогр.в конце статейДержатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 45.29 45.41
УДК: 621.313 621-83
Рубрика: Электрические машины Электропривод

[28] Wawrzynski W.
Zagadnienia metodologiczne diagnostyki systemow sterowania w transporcie: сборник научных трудов / W.Wawrzynski. - Warszawa : [s. n.], 1996. - 139 s. : il. - (Transport:Prace naukowe / Politechnika Warszawska, ISSN 1230-9265 ; z.36). - 3000 р. Библиогр.:с.131-138Держатели документа: ГПНТБ России
Доп.точки доступа: Politechnika Warszawska
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 55.43
УДК: 629.113.001.4
Рубрика: Транспортные машины / Техническая даигностика

[29] Badyda K.
Zagadnienia modelowania matematycznego instalacji energetycznych: сборник научных трудов / K.Badyda. - Warszawa : Oficyna wydaw. politech. Warszawskiej, 2001. - 117 s. : il. - (Mechanika:Prace naukowe, ISSN 0137-2335 ; z.189). - 20.00 р. Библиогр.:с.110-115Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 44.01.77
УДК: 620.9.002.5.001.57
Рубрика: Энергетические установки / Моделирование

[30] Gwozdz M.
Zagadnienia nosnosci losowej pretow metalowych: сборник научных трудов / M.Gwozdz. - Krakow : [s. n.], 1997. - 107 s. : il. - (Zeszyty naukowe / Politechnika Krakowska ; n 4) (Inzynieria ladowa, ISSN 0867-1788 ; z.69). - 10.00 р. Текст пол.Рез.англ.,нем.Библиогр.: с.98-103Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 67.11.35
УДК: 624.014
Рубрика: Металлические конструкции / Напряжения


Объявление:

[31] Sikora J.
Zagadnienia odwrotne w teorii pola elektromagnetycznego:problemy identyfikacji i projektowania: сборник научных трудов / J.Sikora. - Warszawa : [s. n.], 1990. - 115 s. : il. - (Elektryka / Politech.Warszawska, ISSN 0137-2319 ; z.96). - 2.00 р. Рез.рус.англ.Библиогр.: с.105-111Держатели документа: ГПНТБ России
Доп.точки доступа: Politechnika Warszawska
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 45.03.05
УДК: 621.3.013.001.2
Рубрика: Электромагнитное поле / Расчеты

[32] Grzymkowski R.
Zagadnienia odwrotne w termodynamice procesow odlewniczych: сборник научных трудов / R.Grzymkowski. - Gliwice : [s. n.], 1991. - 157 s. : il. - (Zeszyty naukowe / Politechnika Slaska(Gliwice) ; 1122) (Mechanika, ISSN 0434-0817 ; z.105). - 2.00 р. Рез.англ.,рус.Библиогр.:с.152-153Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 55.15.03
УДК: 621.746.628
Рубрика: Литье / Тепловые процессы

[33] Fertsch M.
Zagadnienia optymalizacji koncentracji produkcji w programowaniu rozwoju branz przemyslu elektromaszynowego: сборник научных трудов / M.Fertsch. - Poznan : [s. n.], 1992. - 62 s. : il. - (Rozprawy / Politech.Poznanska, ISSN 0551-6528 ; n268). - 5.00 р. Рез.англ.,рус.Библиогр.: с.50-51Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 55.01.75
УДК: 338.45:621.313(438)
Рубрика: Экономика электромашиностроения

[34] Ihnatowicz E.
Zagadnienia pomiaru zawartosci powietrza w parze wodnej: сборник научных трудов / E.Ihnatowicz,M.Trela. - Gdansk : [s. n.], 1999. - 99 s. : il. - (Zeszyty naukowe, Studia i materialy / Inst.maszyn przeplywowych, ISSN 0239-9091 ; 503/1462/99). - 20.00 р. Рез.англ.Библиогр.:с.81-82Держатели документа: ГПНТБ России
Доп.точки доступа: Trela, M.
Экз-ры: ХР(1), (2)
Копия: мкф., Шифр MR-108300
ГРНТИ: 29.17.15 29.17.19
УДК: 621.1.013
Рубрика: Газожидкостные системы

[35] Byszewski L.
Zagadnienia rozniczkowe i funkcjonalno-rozniczkowe z warunkami nielokalnymi: монография / L.Byszewski. - Krakow : [s. n.], 1994. - 94 s. : il. - (Monografia / Politech.Krakowska im Tadeusza Kosciuszki, ISSN 0860-097X ; 184). - 1000 р. Библиогр.:с.85-89Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 27.29
УДК: 517.9
Рубрика: Дифференциальные уравнения Дифференциальные уравнения с отклоняющимся аргументом

[36] Kulczycki A.
Zagadnienia skutecznosci dzialania dodatkow smarnosciowych w obszarze tarcia mieszanego w ujeciu energetycznym: сборник научных трудов / A.Kulczycki. - Krakow : [s. n.], 1990. - 104 s. : il. - (Zeszyty naukowe / Politechnika Krakowska ; n 5) (Inzynieria i technologia chemiczna, ISSN 0867-7735 ; z.20). - 4.00 р. Рез.англ.,рус.Библиогр.:c.88-100Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 61.51.35
УДК: 621.892.099.6
Рубрика: Смазочные материалы / Присадки

[37] Machnowski A.
Zagadnienia stanow granicznych i niezawodnosci szkieletow stalowych budynkow wielokondygnacyjnych: сборник научных трудов / A.Machnowski. - Krakow : [s. n.], 1999. - 184 s. : il. - (Monografia / Politech.Krakowska im Tadeusza Kosciuszki, ISSN 0860-097X ; n262). - 30.00 р. Рез. англ., нем. Библиогр.:с.170-182Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 67.11.35
УДК: 624.016.7
Рубрика: Каркасные конструкции металлические

[38] Kowalewski A.
Zagadnienia sterowania optymalnego systemami o parametrach rozlozonych z opoznieniami w warunkach brzegowych: материал технической информации / A.Kowalewski. - Krakow : [s. n.], 1991. - 125 s. : il. - (Zeszyty naukowe / Akademia gorniczo-hutnicza im Stanislawa Staszica(Krakow) ; n 1419) (Automatyka, ISSN 0454-4773 ; z.55). - 2.00 р. Библиогр.: с.121-125Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 28.19.15
УДК: 681.513.5
Рубрика: Оптимальные системы

[39] Aarkrog P.
Zagadnienia tarcia i smarowania oraz komputeryzacji projektowania zespolow maszynowych= Problems of friction and lubrication and computer-aided designing of machine units (Загл.англ.) : сборник научных трудов. - Wroclaw : [s. n.], 1989. - 178 s. : il. - (Prace naukowe. Ser., Studia i materialy / Instytut konstrukcji i eksploatacji maszyn(Wroclaw), ISSN 0324-9638 ; n54/24). - 1.00 р. Парал.загл.англ.Библиогр.в конце ст.Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 55.03.11 55.03.14
УДК: 621.891 621.81:681.3
Рубрика: Трибоника Детали машин / Проектирование / Автоматизация

[40] Kosman G.
Zagadnienia trwalosci w budowie i eksploatacji maszyn energetycznych: сборник научных трудов / G.Kosman,A.Rusin. - Gliwice : [s. n.], 1995. - 197 s. : il. - (Zeszyty naukowe / Politechnika Slaska(Gliwice) ; 1277) (Energetyka, ISSN 0372-9796 ; z.123). - 2000 р. Рез.англ.,нем.Библиогр.в конце статейДержатели документа: ГПНТБ России
Доп.точки доступа: Rusin, A.
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 55.38
УДК: 620.9.002.5:539.4
Рубрика: Энергетическое оборудование / Прочность

Страницы: 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33