Поиск по названию
[601] Wronkowski L.
Teoria i zastosowania optoelektronicznych inkrementalnych ukladow pomiarowych przeznaczonych do pomiaru dlugosci: материал технической информации / L.Wronkowski. - Warszawa : [s. n.], 1990. - 109 s. : il. - (Mechanika:Prace naukowe, ISSN 0137-2335 ; z.141). - 1.00 р. Рез. англ., рус. Библиогр.: с.96-105Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 29.03.19
УДК: 531.715
Рубрика: Дальномеры

[602] Platkowski T.
Teoria kinetyczna gazow z dyskretnym rozkladem predkosci: modelowanie,rozwiazania zagadnien granicznych / T.Platkowski. - Warszawa : [s. n.], 1993. - 67 s. : il. - (Prace IPPT / Inst.podstawowych problemow techn., ISSN 0208-5658 ; n3/1993). - 10 р. Рез.англ.Библиогр.:с.43-57Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 29.17.15
УДК: 533.7
Рубрика: Газы / Кинетическая теория

[603] Jarecki L.
Teoria krystalizacjii w zewnetrznym polu elektrycznym: сборник научных трудов / L.Jarecki,M.Kosc,A.Ziabicki. - Warszawa : [s. n.], 1990. - 33 s. : il. - (Prace / Inst.podstawowych problemow techn., ISSN 0208-5658 ; n22/1990). - 2.00 р. Библиогр.:с.31-32Держатели документа: ГПНТБ России
Доп.точки доступа: Kosc, M.; Ziabicki, A.
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 31.25.15
УДК: 678.01:532.78
Рубрика: Полимеры / Кристаллизация

[604] Twar@wog W.
Teoria mechanizm@wow malta@wnskich: сборник научных трудов / W.Twar@wog. - Wroc@/law : [s. n.], 1993. - 113 s. : il. - (Prace naukowe instytutu konstrukcji i eksploatacji maszyn politechniki Wroclawskiej. Ser., Monografie / Inst.konstrukcji i eksploatacji maszyn, ISSN 0324-962X ; n72/23). - 20 р. Рез.англ.Библиогр.:с.108-113Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 30.15.35
УДК: 621.836.7.01
Рубрика: Мальтийские механизмы

[605] Sarnacka Z.
Teoria pol elektrotechnika przemyslowa: материалы временных коллективов. - [S. l. : s. n.], 1992. - 347 s. : il. - (XV seminarium z podstaw elektrotechniki i teorii obwodow ,Gliwice,Wisla,20-23 May / Inst.elektrotechniki teoretycznej i przemyslowej Politech.Slaskiej;SPETO ; t.2). - 30 р. Рез.англ.,рус.Библиогр.в конце статей.Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 45 45.03.07
УДК: 621.3(063) 621.3.011.7(063)
Рубрика: Электротехника / Съезды и конференции Электрические цепи / Съезды и конференции

[606] Zdunek K.
Teoria procesow odlewniczych = Theory of foundry processes(Загл.англ.) = Теория литейных процессов(Загл.рус.) : материал технической информации. - Wroclaw et.al : Wyda-wo Pol.akad.nauk , 1991. - 155 s. : ill. - (Metalurgia, ISSN 0079-3345 ; n41). - ISBN 83-04-03835-8 : 3.00 р. Парал.загл.англ.,рус.Рез.англ.,рус.Библиогр.в конце глав Перевод заглавия: Теория литейных процессовПеревод заглавия: Теория литейных процессовДержатели документа: ГПНТБ России
Доп.точки доступа: Polska akademia nauk(Krakow)
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 55.15.03 55.15.17
УДК: 621.746.51
Рубрика: Литье

[607] Krauze K.
Teoria procesu roboczego frezujacych organow slimakowych w skalach sredniozwiezlych: монография / K.Krauze. - Krakow : [s. n.], 1995. - 143 s. : il. - (Rozprawy monografie / Akad.gorniczo-hutnicza im.Stanislawa Staszica, ISSN 0867-6631 ; 36). - 2000 р. Парал.загл.англ.Рез.англ.Библиогр.:с.139-144Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 55.33.29
УДК: 622.232.72.004.6
Рубрика: Горные комбайны / Взаимодействие с породой

[608] Zelias A.
Teoria prognozy: монография / A.Zelias. - Wyd.2 rozsz. - Warszawa : Panstw.wydaw.ekon., 1984. - 311 s. : il. - 3.00 р. Библиогр.:c.299-307Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 06.75
УДК: 338.27
Рубрика: Прогнозирование

[609] Neagoe V.
Teoria recunoa@)sterii formelor: монография / V.Neagoe,O.St@uan@ua@)sil@ua. - Bucuresti : [s. n.], 1992. - 399 p. : il. - 60 р. Парал.загл.рус.,англ.Библиогр.в конце книгиДержатели документа: ГПНТБ России
Доп.точки доступа: St@uan@ua@)sil@ua, O.
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 28.23.15
УДК: 004.93'1
Рубрика: Распознавание образов

[610] Wierzcholski K.
Teoria smarowania lozysk slizgowych: материал технической информации / K.Wierzcholski. - Szczecin : [s. n.], 1989. - 492 s. : il. - (Prace naukowe / Politechnika Szczecinska ; 392) (Prace naukowe / Politech. Szczecinska, ISSN 0209-1151 ; n4). - 2.00 р. Рез.англ.,нем. Библиогр.:с.459-479Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 55.03.11
УДК: 621.891:532.516.2
Рубрика: Смазка / Гидродинамическая теория


Объявление:

[611] Stefanski T.
Teoria sterowania/ T. Stefanski. - Kielce : [s. n.].T. 1 : Modelowanie matematyczne, analiza i synteza ukladow liniowych. - 1991. - 439 s. : il. - (Skrypty uczelniane / Politechnika Swietokrzyska(Kielce), ISSN ISSN 0239-6386 ; n 204). - 4.00 р. Библиогр.:с.437-439Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 28.15.15
УДК: 681.5.011
Рубрика: Автоматические системы линейные

[612] Stefanski T.
Teoria sterowania/ T. Stefanski. - Kielce : [s. n.].T. 2 : Uklady dyskretne, nieliniowe, procesy stochastyczne oraz optymalizacja statyczna i dynamiczna. - 1990. - 386 s. : il. - (Skrypty uczelniane / Politechnika Swietokrzyska(Kielce), ISSN ISSN 0239-6386 ; n 186). - 2.00 р. Библиогр.: с.385-386Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 28.15
УДК: 681.5.011
Рубрика: Автоматического управления теория

[613] Stefanski T.
Teoria sterowania/ T. Stefanski. - Kielce : [s. n.].T. 2 : Uklady dyskretne, nieliniowe, procesy stochastyczne oraz optymalizacja statyczna i dynamiczna. - 1991. - 386 s. : il. - (Skrypty uczelniane / Politechnika Swietokrzyska(Kielce), ISSN ISSN 0239-6386 ; n 203). - 4.00 р. Библиогр.:с.385-386Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 28.15
УДК: 681.5.011
Рубрика: Автоматического управления теория

[614] Wojnar A.
Teoria sygnalow: монография / A.Wojnar. - 2 wyd.popr.rozsz. - Warszawa : Wyd-wa nauk.-techn., 1988. - 272 s. - (Podrecznik akademickie: Elektronika, informatika, telecomunikacja). - ISBN 83-204-0961-6 : 2.22 р. Указ.:с.269-272Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 28.21.15
УДК: 621.391.8
Рубрика: Электрические сигналы

[615] Wilczynski K.
Teoria wytlaczania jednoslimakowego tworzyw wielkoczasteczkowych: сборник / K.Wilczynski. - Warszawa : [s. n.], 1989. - 127 s. : il. - (Mechanika:Prace naukowe, ISSN 0137-2335 ; z.127). - 2.00 р. Библиогр.:с.130-136Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1), (2)
Копия: мкф., Шифр MR-88251
ГРНТИ: 61.61.13
УДК: 678.027.3
Рубрика: Полимеры / Экструзия

[616] Stancikova A.
Teplota vody Dunaja-ukazovatel ludskych zasahov na toku: сборник / A.Stancikova,Z.Capekova. - Bratislava : [s. n.], 1993. - 84 s. : il. - (Veda a vyskum praxi / Vyskumny ustav vodohospodarsky (Bratislava) ; c.83). - 200 р. Рез.нем.,фр.,рус.Библиогр.:с.50-53Держатели документа: ГПНТБ России
Доп.точки доступа: Capekova, Z.
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 37.27.23
УДК: 556.535.4(282.243.7)
Рубрика: Реки / Тепловой режим

[617] Черкасский В. С.
Terahertz radiation: last decade publications: препринт / В.С.Черкасский,В.А.Князев. - Novosibirsk, 2002. - 45 p. : il. - (Препринт / Институт ядерной физики им.Г.И.Будкера(Новосибирск) ; INP 2002-44). - 290 экз. - беспл.Держатели документа: ГПНТБ России
Доп.точки доступа: Князев, В.А.
Экз-ры: хр(1)
ГРНТИ: 29.33.43
УДК: 621.373.826.09(04)
Рубрика: Лазерное излучение

[618] Поляков В. П.
Terahertz sources and systems: proc. of the NATO Advanced research workshop on Terahertz sources and systems Chateau de Bonas, France 22-27 June, 2000 / ed. R. E. Miles. - Dordrecht etc. : Kluwer, 2001. - XIII,349 p. p. : ill. - (NATO science series. Sub-ser.II, Mathematics, physics and chemistry ; vol.27). - ISBN 0-7923-7096-1 : 50.00 р., 50.00 р. Библиогр. в конце ст.Держатели документа: ГПНТБ России
Доп.точки доступа: Miles, R.E. ed.
Экз-ры: ХР(1), (2)
Копия: мкф., Шифр MR-109360
ГРНТИ: 47.45
УДК: 621.396.029.6(063)
Рубрика: Техника СВЧ / Съезды и конференции

[619] Ludwig C.
Terahertz-Spektroskopie an YBa2Cu3O7-б: Diss. / C.Ludwig. - Stuttgart : [s. n.], 1996. - 175 S. : Ill. - 10000 р. Библиогр.:с.151-165Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 29.19.29
УДК: 538.945(043)
Рубрика: Сверхпроводники / Спектроскопия

[620] Akkerman G. J.
Term rewriting analysis in process algebra: сборник научных трудов / G.J.Akkerman,J.C.M.Baeten. - Amsterdam : [s. n.], 1991. - 9 p. - (Report:Computer science / CWI, ISSN 0169-118X ; CS-R9130). - 1.00 р. Библиогр.:с.9Держатели документа: ГПНТБ России
Доп.точки доступа: Baeten, J.C.M.
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 27.17.21
УДК: 512.563
Рубрика: Алгебра логики

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 [31] 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200