Поиск по названию
[581] Dunker R.
Teoretische und experimentelle Untersuchungen uber die Verdichtungsstossverluste in transsonischen Axialverdichtern: сборник научных трудов / R.Dunker. - K@:oln : [s. n.], 1988. - 228 S. : Ill. - (Forschungsberichte / Dt.Forschungsanstalt fur Luft- und Raumfahrt, ISSN 0939-2963 ; N88-38). - 20.12 р. Библиогр.:с.108-115Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1), (2)
Копия: мкф., Шифр MR-91791
ГРНТИ: 55.39.39
УДК: 621.512:533.6
Рубрика: Компрессоры / Аэродинамика

[582] Hamrol A.
Teoretyczna i doswiadczalna analiza mozliwosci diagnostyki i nadzorowania procesu czlifowania wewnetrznego: материал технической информации / A.Hamrol. - Poznan : [s. n.], 1990. - 172 s. : il. - (Rozprawy / Politech.Poznanska, ISSN 0551-6528 ; n245). - 2.00 р. Рез.англ.,рус.Библиогр.: с. 160-171 Перевод заглавия: Теоретический и экспериментальный анализ возможности диагностики и контроля процесса внутреннего шлифованияПеревод заглавия: Теоретический и экспериментальный анализ возможности диагностики и контроля процесса внутреннего шлифованияДержатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 55.19.13 55.19.05
УДК: 621.923.1.08
Рубрика: Шлифование внутреннее / Технический контроль

[583] Kowalska W.
Teoretyczne badania nieustalonego przeplywu sciekow w kanalizacji: сборник научных трудов / W.Kowalska,A.Prystaj,A.Wieczysty. - Krakow : [s. n.], 2000. - 140 s. : il. - (Monografia / Politech.Krakowska im Tadeusza Kosciuszki, ISSN 0860-097X ; n264). - 30.00 р. Рез. англ., нем. Библиогр.:с.127-135Держатели документа: ГПНТБ России
Доп.точки доступа: Prystaj, A.; Wieczysty, A.
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 70.25.15
УДК: 628.218
Рубрика: Канализационные сети / Гидравлические расчеты

[584] Janczur R.
Teoretyczne i modelowe badanie pola akustycznego wywolanego zrodlem punktowym w obecnosci powierzchni odbijajacych i ekranu: сборник научных трудов / R.Janczur. - Warszawa : [s. n.], 1990. - 136 s. : il. - (Prace / Inst.podstawowych problemow techn., ISSN 0208-5658 ; n8/1990). - 2.00 р. Библиогр.:с.132-134Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 87.55.29
УДК: 534.83
Рубрика: Звукоизоляция

[585] Szczepanik S.
Teoretyczne i technologiczne aspekty kucia spiekanych stali: материал технической информации / S.Szczepanik. - Krakow : [s. n.], 1991. - 129 s. : il. - (Zeszyty naukowe / Akademia gorniczo-hutnicza im Stanislawa Staszica(Krakow) ; n 1418) (Metalurgia i odlewnictwo, ISSN 0372-9443 ; z.137). - 2.00 р. Рез. англ. Библиогр.: с.128-129Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 55.16.17 55.09.29
УДК: 621.762.8:621.73
Рубрика: Сталь спеченная / Штамповка

[586] Solkowski T.
Teoretyczne metody wyznaczania ksztaltu narzedzi do obrobki plastycznej metali: монография / T.Solkowski. - Krakow : [s. n.], 1990. - 113 s. : il. - (Monografia / Politech.Krakowska im Tadeusza Kosciuszki, ISSN 0860-097X ; n100). - 2.00 р. Рез.англ.,нем.Библиогр.:с.103-108Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 55.29.31
УДК: 621.73.07
Рубрика: Металлообработка давлением / Оборудование

[587] Brahmer-Kacprzynska A.
Teoretyczne modele zjawisk w komorce wyladowczej dyspleja plazmowego: сборник научных трудов / A.Brahmer-Kacprzynska. - Warszawa : [s. n.], 1990. - 20 s. : il. - (Prace IPPT / Inst.podstawowych problemow techn., ISSN 0208-5658 ; n37/1990). - 1.00 р. Библиогр.: с.20Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 50.10.29
УДК: 004.353.254.001.57
Рубрика: Дисплеи плазменные

[588] Michard A.
Teoretyczne podstawy budownictwa = Теоретические основы строительства(Загл.рус.) : referaty. X Rosyjsko-Polskie seminarium, Moskwa-Iwanowo, 4-6. 07. 2001. - Warszawa : Wyd.inzynierii ladowej politechn.Warszawskiej, 2001. - 437 s. : il. - ISBN 83-908083-6-6 : 50.00 р. Парал.загл.рус. Рез.пол., рус. Библиогр.в конце ст. Указ.:c.437Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 67.01.13
УДК: 69(063)
Рубрика: Строительство / Съезды и конференции

[589] Downarowicz O.
Teoretyczne podstawy eksploatacji obiektow technicznych: монография / O.Downarowicz. - Gdansk : [s. n.], 1993. - 267 s. : il. - (Zeszyty naukowe / Politechnika Gdanska ; 503) (Mechanika, ISSN 0072-0380 ; n70). - 400 р. Рез.англ.,рус.Библиогр.:с.234-244Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 81.13
УДК: 62.004.5
Рубрика: Технические системы / Эксплуатация

[590] Mantura W.
Teoretyczne podstawy projectowania produkcyjnych systemow sterowania jakoscia: сборник научных трудов / W.Mantura. - Poznan : [s. n.], 1990. - 169 s. : il. - (Rozprawy / Politech.Poznanska, ISSN 0551-6528 ; n231). - 1.00 р. Рез.англ.,рус.Библиогр.:с.163-168Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 81.81
УДК: 658.562.014.1
Рубрика: Управление качеством


Объявление:

[591] Tarnowski Z.
Teoretyczne problemy tlumienia cieczowego w elektryznych miernikach analogowych: сборник научных трудов / Z.Tarnowski. - Wroclaw : Wyd-wo politechn.Wroclawskiej, 1991. - 136 s. : ill. - (Prace naukowe. Ser., Monografie / Inst.metrologii elektrycznej ; n35/10). - 3.00 р. Парал.загл.англ.Рез.англ.,рус.Библиогр.:с.121-128Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 59.29.29
УДК: 621.317.7.083.94-752
Рубрика: Электроизмерительные приборы аналоговые / Колебания и вибрации

[592] Spangenberg A.
Teoretyczne zagadnienia mechaniki konstrukcji stalowych i zespolonych: сборник научных трудов. - Warszawa : Oficyna wydaw. politech. Warszawskiej, 2001. - 150 s. : il. - (Budownictwo:Prace naukowe / Politechn.Warszawska, ISSN 0137-2297 ; z,138). - 30.00 р. Библиогр.:с.143-150Держатели документа: ГПНТБ России
Доп.точки доступа: Politechnika Warszawska
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 67.11.35
УДК: 624.014.2
Рубрика: Металлические конструкции

[593] Nadziakiewicz J.
Teoretyczno-eksperymentalny model radiacyjnego przep@0lywu ciep@0la w p@0lomieniu gazowym: сборник научных трудов / J.Nadziakiewicz. - Gliwice : [s. n.], 1989. - 95 s. : il. - (Zeszyty naukowe / Politechnika Slaska(Gliwice) ; n 984) (Energetyka, ISSN 0372-9796 ; z.105). - 2.00 р. Рез. англ., рус. Библиогр. в конце кнДержатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 30.51.23
УДК: 662.5612.325.001.57
Рубрика: Пламя / Моделирование

[594] Zawistowski J.
Teoria agregacji i koagulacji II: konf., Warszawa 9-10 czerwca 1989Pr. zbior. - Warszawa : [s. n.], 1990. - 196 s. : il. - (Prace IPPT / Inst.podstawowych problemow techn., ISSN 0208-5658 ; n26/1990). - 2.00 р. Рез. англ. Библиогр. в конце статейДержатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 31.25.15
УДК: 678.01:541.124(063)
Рубрика: Полимеры / Реакции / Съезды и конференции

[595] Crisan M.
Teoria cuantic@va a magnetismului: материал технической информации / M.Crisan. - Cluj-Napoca : Ed. dacia, 1977. - 199 p. : il. - 1.20 р. Библиогр.в конце ст.Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 29.19.37
УДК: 537.61
Рубрика: Магнетизм

[596] Preda V.
Teoria deciziilor statistice: монография / V.Preda. - Bucuresti : Ed. acad. Romane, 1992. - 266 s. : il. - ISBN 973-27-0241-9 : 20 р. Парал.загл.англ.,рус.Библиогр.:с. 251-264Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 27.47.19
УДК: 519.81
Рубрика: Теория принятия решений

[597] Braglia G. L.
Teoria del trasporto elettronico in gas: processi di rilassamento: сборник / G.L.Braglia. - Bologna : [s. n.], 1995. - 162 p. : ill. - (La rivista del nuovo cimento. Ser.3, ISSN 0393-697X ; vol.18,N 2). - 1000 р. Библиогр.:с.153-162Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1), (2)
Копия: мкф., Шифр MR-106244
ГРНТИ: 29.27.07
УДК: 533.93
Рубрика: Плазма / Кинетика

[598] Przyborowski W.
Teoria elektromagnetycznych efektow elastokinetycznych w strefie aktywnej turbogeneratorow: сборник научных трудов / W.Przyborowski. - Warszawa : [s. n.], 1991. - 142 s. : il. - (Elektryka / Politech.Warszawska, ISSN 0137-2319 ; z.95). - 2.00 р. Рез.рус.англ.Библиогр.: с.131-140Держатели документа: ГПНТБ России
Доп.точки доступа: Politechnika Warszawska
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 45.29.31
УДК: 621.313.322-81.013
Рубрика: Турбогенераторы / Электромагнитное поле

[599] Galanc T.
Teoria i praktyka badan prognostycznych obiektow trudno mierzalnych: сборник научных трудов / T.Galanc,J.Mikus. - Wroclaw : [s. n.], 1991. - 109 s. : il. - (Prace naukowe. Ser., Monografie / Inst.organizacji i zarzadzania, ISSN 0324-9492 ; 57/21). - 3.00 р. Библиогр.:с.103-107 Перевод заглавия: Теория и практика прогностичных исследований трудноизмеримых объектовПеревод заглавия: Теория и практика прогностичных исследований трудноизмеримых объектовДержатели документа: ГПНТБ России
Доп.точки доступа: Mikus, J.
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 06.75
УДК: 001.18
Рубрика: Прогнозирование

[600] Taler J.
Teoria i praktyka identyfikacji procesow przeplywu ciepla: монография / J.Taler. - Wroclaw ; Warszawa : Zakl.nar.im.Ossolinskich wydaw., 1995. - 410 s. : il. - ISBN 83-04-04276-2 : 10000 р. Библиогр.в конце глав.Указ.:с.408-410Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 30.17.35
УДК: 621.1.016.4
Рубрика: Теплопередача

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 [30] 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200