Поиск по названию
[2341] Akademia gorniczo-hutnicza im.Stanislawa Staszica(Krakow).
Rozprawy monografie/ Akad.gorniczo-hutnicza im.Stanislawa Staszica. - Krakow : Wydaw. AGH, 19 - . - ISSN 0867-6631.160 : Deformacje powierzchni a zagrozenie uszkodzeniami budynkow na terenach gorniczych w ujeciu probabilistycznym / J. Ostrowski. - Krakow : Wydaw. AGH, 2006. - 120 p. : il. - Парал. тит.л. англ. - Библиогр.: с. 113-120. - 30.00 р.Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: хр(1)
ГРНТИ: 67.21.17
УДК: 699.8:622.837
Рубрика: Здания и сооружения над горными выработками / Деформация

[2342] Akademia gorniczo-hutnicza im.Stanislawa Staszica(Krakow).
Rozprawy monografie/ Akad.gorniczo-hutnicza im.Stanislawa Staszica. - Krakow : Wydaw. AGH, 19 - . - ISSN 0867-6631.161 : Architektury rekonfigurowalne do przetwarzania i analizy obrazu oraz dekodowania cyfrowego sygnalu wideo / M. Gorgon. - Krakow : Wydaw. AGH, 2007. - 151 p. : il. - Парал. тит.л. англ. - Библиогр.: с. 129-151. - 30.00 р.Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: хр(1)
ГРНТИ: 28.23.15 47.51.39
УДК: 004.932 621.397.2.037.3
Рубрика: Обработка изображений Видеосигналы / Кодирование и декодирование

[2343] Akademia gorniczo-hutnicza im.Stanislawa Staszica(Krakow).
Rozprawy monografie/ Akad.gorniczo-hutnicza im.Stanislawa Staszica. - Krakow : Wydaw. AGH, 19 - . - ISSN 0867-6631.162 : Uklady wibroizolacji w transporcie szynowym i samochodowym / J. Targosz. - Krakow : Wydaw. AGH, 2007. - 238 p. : il. - Парал. тит.л. англ. - Библиогр.: с. 232-238 ( 129 назв. ). - 50.00 р.Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: хр(1)
ГРНТИ: 73.29.11
УДК: 625.14.03
Рубрика: Железнодорожный подвижной состав / Взаимодействие с железнодорожным путем

[2344] Akademia gorniczo-hutnicza im.Stanislawa Staszica(Krakow).
Rozprawy monografie/ Akad.gorniczo-hutnicza im.Stanislawa Staszica. - Krakow : Wydaw. AGH, 19 - . - ISSN 0867-6631.164 : Inicjalne procesy glebotworcze zachodzace w szlamach pofloatacyjnych i wieloletniego uzytkowania rolnego / T. Golda. - Krakow : Wydaw. AGH, 2007. - 87 p. : il. - Парал. тит.л. англ. - Библиогр.: с. 80-87. - 30.00 р.Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: хр(1)
ГРНТИ: 87.29.31
УДК: 631.618
Рубрика: Рекультивация земель

[2345] Akademia gorniczo-hutnicza im.Stanislawa Staszica(Krakow).
Rozprawy monografie/ Akad.gorniczo-hutnicza im.Stanislawa Staszica. - Krakow : Wydaw. AGH, 19 - . - ISSN 0867-6631.165 : Modelowanie i analiza systemow wbudowanych z zastosowaniem RTCP - sieci / M. Szpyrka. - Krakow : Wydaw. AGH, 2007. - 157 p. : il. - Парал. тит.л. англ. - Библиогр.: с. 148-157 ( 146 назв. ). - 30.00 р.Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: хр(1)
ГРНТИ: 50.39
УДК: 004.031.6
Рубрика: Вычислительные системы встроенные

[2346] Akademia gorniczo-hutnicza im.Stanislawa Staszica(Krakow).
Rozprawy monografie/ Akad.gorniczo-hutnicza im.Stanislawa Staszica. - Krakow : wydaw. agh, 19 - . - ISSN 0867-6631.166 : Spektroskopia oscylacyjna zeolitow / W. Mozgawa. - Krakow : Wydaw. AGH, 2007. - 120 p. : il. - Парал. тит.л. англ. - Библиогр.: с. 116-120 ( 152 назв. ). - 30.00 р.Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: хр(1)
ГРНТИ: 61.31.57
УДК: 661.183.6
Рубрика: Цеолиты / Методы исследования

[2347] Akademia gorniczo-hutnicza im.Stanislawa Staszica(Krakow).
Rozprawy monografie/ Akad.gorniczo-hutnicza im.Stanislawa Staszica. - Krakow : Wydaw. AGH, 19 - . - ISSN 0867-6631.167 : Proces redukcji zuzla konwetorowego w elektrycznym piecu lukowym / M. Dziarmagowski. - Krakow : Wydaw. AGH, 2007. - 154 p. : il. - Парал. тит.л. англ. - Библиогр.: с. 129-138 ( 155 назв. ). - 30.00 р.Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: хр(1)
ГРНТИ: 53.31.23
УДК: 669.184.046.587
Рубрика: Шлаки конвертерные / Переработка

[2348] Akademia gorniczo-hutnicza im.Stanislawa Staszica(Krakow).
Rozprawy monografie/ Akad.gorniczo-hutnicza im.Stanislawa Staszica. - Krakow : Wydaw. AGH, 19 - . - ISSN 0867-6631.169 : Modelowanie namiarowania wsadu do piecow odlewniczych z uwzglednieniew materialow wsadowych o rozmytych parametrach / E. Ziolkowski . - Krakow : Wydaw. AGH, 2007. - 114 p. : il. - Парал. тит.л. англ. - Библиогр.: с. 110-114 ( 82 назв. ). - 30.00 р.Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: хр(1)
ГРНТИ: 55.15.17
УДК: 629.745.4
Рубрика: Литейная шихта

[2349] Akademia gorniczo-hutnicza im.Stanislawa Staszica(Krakow).
Rozprawy monografie/ Akad.gorniczo-hutnicza im.Stanislawa Staszica. - Krakow : Wydaw. AGH, 19 - . - ISSN 0867-6631.173 : Modelowanie zwiazkow miedzy wielkosciami realnymi a pienieznymi na przykladzie Polski / S. Szydlo. - Krakow : Wydaw. AGH, 2007. - 272 p. : il. - Парал. тит.л. англ. - Библиогр.: с. 259-272 . - 50.00 р.Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: хр(1)
ГРНТИ: 06.91
УДК: 338(438)
Рубрика: Экономика в зарубежных странах / Польша

[2350] Akademia gorniczo-hutnicza im.Stanislawa Staszica (Krakow).
Rozprawy monografie/ Akad.gorniczo-hutnicza im.Stanislawa Staszica. - Krakow : wydaw.AGH, 19 - . - ISSN 0867-6631.153 : Wybrane techniki projektowania mechatronicznego / M.Petko. - Krakow : uczelniane wydaw. nauk.-dydaktyczne, 2005. - 165 s. : il. - 50.00 р.Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 50.43
УДК: 681.527.7
Рубрика: Мехатроника


Объявление:

[2351] Akademia gorniczo-hutnicza im.Stanislawa Staszica (Krakow).
Rozprawy monografie/ Akad.gorniczo-hutnicza im.Stanislawa Staszica. - Krakow : wydaw.AGH, 19 - . - ISSN 0867-6631.155 : Rola czynnikow surowcowych oraz technologicznych w procesie formowania sie porowatej struktury koksu / A.Strugala. - Krakow : uczelniane wydaw. nauk.-dydaktyczne, 2006. - 251 s. : il. + 3 kart. - 100.00 р.Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 61.51.37
УДК: 662.749.2.01:539.217.1
Рубрика: Кокс / Структура

[2352] Szlazak N.
Rozprzestrzenianie sie gazow spalinowych w wyrobiskach gorniczych w swietle badan teoretycznych i doswiadczalnych: сборник научных трудов / N.Szlazak. - Krakow : [s. n.], 1994. - 64 s. : il. - (Rozprawy monografie / Akad.gorniczo-hutnicza im.Stanislawa Staszica, ISSN 0867-6631 ; 2). - 200 р. Парал.тит.л.англ.Рез.англ.Библиогр.:с.61-64Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 52.01.94 52.13.33 55.33.01
УДК: 622.05-84 621.436.068.4
Рубрика: Рудничная атмосфера / Загрязнение и защита от него Отходящие газы рудничных дизелей

[2353] Kuriata J.
Rozszczepienie zeropolowe jonow 8 S712 (4F7) w polu krystalicznym niskiej symetrii i ich oddzialywania nadsubtelne z ligandami 19F: сборник научных трудов / J.Kuriata. - Szczecin : [s. n.], 1990. - 140 s. : il. - (Prace naukowe / Politechnika Szczecinska ; n 405) (Prace naukowe / Inst. fizyki, ISSN 0208-712X ; n7). - 1.00 р. Рез.англ.,нем.Библиогр.:с.120-132Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 31.17.15
УДК: 546.161-128
Рубрика: Фториды, ионы

[2354] Petelenz M.
Rozwiazania systemowe jako kierunek rozwoju budownictwa zagrodowego w Polsce (na przykladzie wybranych regionow): сборник научных трудов / M.Petelenz. - Krakow : [s. n.], 1992. - 83 s. - (Monografia / Politech.Krakowska im Tadeusza Kosciuszki, ISSN 0860-097X ; n129). - 40-00 р. Рез.пол.,англ.,фр.Библиогр.:с.72-79Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 67.29.29
УДК: 728.6
Рубрика: Жилые здания малоэтажные

[2355] Wojno W.
Rozwiazanie nieregularnego problemu perturbacyjnego dla lepkoplastycznego zbiornika kulistego obciazonego cisnieniem wewnetrznym: сборник научных трудов / W.Wojno. - Warszawa : [s. n.], 1992. - 34 s. : il. - (Prace IPPT / Inst.podstawowych problemow techn., ISSN 0208-5658 ; n47/1992). - 10 р. Библиогр.:с.34Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 30.19.51
УДК: 66.083.2.05:539.4
Рубрика: Сосуды под давлением / Напряжения

[2356] Ciarkowski A.
Rozwiazazanie scisle zagadnienia dyfrakcji elektromagnetycznej fall plaskiej na przewodzacej polplaszczyznie umieszzonej na granicy osrodkow: сборник научных трудов / A.Ciarkowski. - Warszawa : [s. n.], 1991. - 21 s. : il. - (Prace IPPT / Inst.podstawowych problemow techn., ISSN 0208-5658 ; n3/1991). - 1.00 р. Библиогр.: с.21Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 29.35.19
УДК: 537.874.6
Рубрика: Электромагнитные волны / Дифракция

[2357] Dziopa E.
Rozwiazywanie rownan iteracyjnym algorytmem DQ-nowe podejscie: сборник научных трудов / E.Dziopa. - Kielce : [s. n.], 1990. - 104 s. : il. - (Elektryka, ISSN 0239-4960 ; n23). - 1.00 р. Рез. англ. Библиогр.: с. 95-103 Перевод заглавия: Решение уравнений с помощью итерационного алгоритма типа DQ-новый подходПеревод заглавия: Решение уравнений с помощью итерационного алгоритма типа DQ-новый подходДержатели документа: ГПНТБ России
Доп.точки доступа: Politechnika @wSwi@cetokrzyska
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 27.41.23
УДК: 519.612
Рубрика: Алгебраические уравнения линейные / Решение на вычислительных машинах

[2358] Maczynski J. F.
Rozwiazywanie rownan metody elementow brzegowych : сборник научных трудов / J.F.Maczynski. - Warszawa : [s. n.], 1991. - 39 s. - (Prace IPPT / Inst.podstawowych problemow techn., ISSN 0208-5658 ; n33/1991). - 2.00 р. Библиогр.:с.26Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 27.41.23
УДК: 519.612
Рубрика: Алгебраические уравнения линейные / Решение на вычислительных машинах

[2359] Dietrich L.
Rozwoj anizotropowych wlasnosci miedzi pod wplywem deformacji plastycznej przy pelzaniu i monotonicznym obciazaniu: сборник научных трудов / L.Dietrich,Z.L.Kowalewski. - warszawa : [s. n.], 1994. - 42 s. - (Prace IPPT / Inst.podstawowych problemow techn., ISSN 0208-5658 ; 23/1994). - 200 р. Библиогр.:с.40-42Держатели документа: ГПНТБ России
Доп.точки доступа: Kowalewski, Z.L.
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 53.49.09
УДК: 669.017:539.374
Рубрика: Металлы / Анизотропия

[2360] Jedrzejuk H.
Rozwoj kierunkow projektowania energooszczednych budynkow mieszkalnych: сборник научных трудов / H.Jedrzejuk,L.Laskowski,W.Marks и др. - Warszawa : [s. n.], 1989. - 285 s. : il. - (Prace / Inst.podstawowych problemow techn., ISSN 0208-5658 ; 2/1989). - 2.00 р. Библиогр.:с.268-285 Перевод заглавия: Развитие направлений проектирования энергосберегающих жилых зданийПеревод заглавия: Развитие направлений проектирования энергосберегающих жилых зданийДержатели документа: ГПНТБ России
Доп.точки доступа: Jedrzejuk, H.; Laskowski, L.; Marks, W.
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 67.53.31
УДК: 697.1
Рубрика: Здания / Энергоснабжение

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 [118] 119 120 121 122