[2321] Akademia gorniczo-hutnicza im. Stanislawa Staszica (Krakow).
Rozprawy monografie/ Akad. gorniczo-hutnicza im. Stanislawa Staszica. - Krakow : Wydaw. AGH. - ISSN 0867-6631.158 : Wybrane problemy automatyzacji eksperymentalnej analizy modalnej / W. Lisowski. - Krakow : Uczelniane wydaw. nauk.-dydaktyczne, 2006. - 165 s. : il. - . . . . . . .: . 159-165. - 50.00 . :
. : Akademia gorniczo-hutnicza im. Stanislawa Staszica(Krakow)
-: (1)
: 67.03.03
: 624.042.8 620.178.5 621.01-752
:

[2322] Akademia gorniczo-hutnicza im.Stanislawa Staszica(Krakow).
Rozprawy monografie/ Akad.gorniczo-hutnicza im.Stanislawa Staszica. - Krakow : Wydaw. AGH, 19 - . - ISSN 0867-6631.118 : Analiza narazen przepieciowych izolacji transformatora chronionego iskiernikowymi i beziskiernikowymi ogranicznikami przepiec / J.Furgal. - Krakow, 2003. - 30.00 . :
-: (1)
: 45.33.29
: 621.316.9:621.314.222.6.027.3
: / /

[2323] Akademia gorniczo-hutnicza im.Stanislawa Staszica(Krakow).
Rozprawy monografie/ Akad.gorniczo-hutnicza im.Stanislawa Staszica. - Krakow : wydaw. agh, 19 - . - ISSN 0867-6631.129 : Development and properties of Fe-Mn-(Mo)-Cr)-C sintered structural steels / A.Cias. - Krakow : AGH, 2004. - 205 p. : ill. - 30.00 . :
-: (1)
: 53.49.13
: 669.14.018.29:621.762
:

[2324] Akademia gorniczo-hutnicza im.Stanislawa Staszica(Krakow).
Rozprawy monografie/ Akad.gorniczo-hutnicza im.Stanislawa Staszica. - Krakow : wydaw. agh, 19 - . - ISSN 0867-6631.132 : Mechaniczne wywarzanie stopow na osnowie faz miedzymetalicznych z ukladow rownowagi fazowej Ni - Al, Nb - Al oraz Nb - Al - V, ich charakterystyka i wlasciwosci / S.Dymek. - Krakow : AGH, 2004. - 127 s. : il. - 30.00 . :
-: (1)
: 53.49.15
: 669.715:621.762
:

[2325] Akademia gorniczo-hutnicza im.Stanislawa Staszica(Krakow).
Rozprawy monografie/ Akad.gorniczo-hutnicza im.Stanislawa Staszica. - Krakow : wydaw. agh, 19 - . - ISSN 0867-6631.133 : Mechanizmy odksztalcenia krysztalow cynku w temperaturach podwyzszonych / K.Piela. - Krakow : wydaw. agh, 2004. - 99 s : il. - 30.00 . :
-: (1)
: 53.49.15
: 669.5.017:539.374
: /

[2326] Akademia gorniczo-hutnicza im.Stanislawa Staszica(Krakow).
Rozprawy monografie/ Akad.gorniczo-hutnicza im.Stanislawa Staszica. - Krakow : wydaw. agh, 19 - . - ISSN 0867-6631.134 : Algorytmy genetyczne w mechanice kostrukcji / K.Pieczara. - Krakow : AGH, 2004. - 141 s. : ill. - 30.00 . :
-: (1)
: 67.03.03
: 624.04
:

[2327] Akademia gorniczo-hutnicza im.Stanislawa Staszica(Krakow).
Rozprawy monografie/ Akad.gorniczo-hutnicza im.Stanislawa Staszica. - Krakow : wydaw. agh, 19 - . - ISSN 0867-6631.136 : Zastosowanie brzegowego zagadnienia odwrotnego do identyfikacji wspolczynnika przejmowania ciepla podczas chlodzenia / A.Buczek. - Krakow : Uczelniane wydaw. nauk.-dydaktyczne, 2004. - 147 s. : il. - 30.00 . :
-: (1)
: 30.17.35
: 621-713.1
:

[2328] Akademia gorniczo-hutnicza im.Stanislawa Staszica(Krakow).
Rozprawy monografie/ Akad.gorniczo-hutnicza im.Stanislawa Staszica. - Krakow : wydaw. agh, 19 - . - ISSN 0867-6631.138 : Optymalizacja zachowan rynkowych przedsiebiorstwa / A.Dura. - Krakow : uczelniane wydaw. nauk.-dydaktyczne, 2005. - 168 s. : il. - 30.00 . :
-: (1)
: 72.75.39
: 339.138
:

[2329] Akademia gorniczo-hutnicza im.Stanislawa Staszica(Krakow).
Rozprawy monografie/ Akad.gorniczo-hutnicza im.Stanislawa Staszica. - Krakow : wydaw. agh, 19 - . - ISSN 0867-6631.140 : Oznaczanie przewodnosci cieplnej ciala stalego z wykorzystaniem rozwiazania zagadnienia odwrotnego przewodzenia ciepla / T.Telejko. - Krakow : uczelniane wydaw. nauk.-dydaktyczne, 2005. - 154 s. : il. - 30.00 . :
-: (1)
: 29.19.09
: 536.21
: /

[2330] Akademia gorniczo-hutnicza im.Stanislawa Staszica(Krakow).
Rozprawy monografie/ Akad.gorniczo-hutnicza im.Stanislawa Staszica. - Krakow : wydaw. agh, 19 - . - ISSN 0867-6631.141 : Wplyw jakosci danych na ryzyko procesow decyzyjnych wspieranych analizami GIS / B.Hejmanowska. - Krakow : uczelniane wydaw. nauk.-dydaktyczne, 2005. - 110 s. : il. - 30.00 . :
-: (1)
: 39.01.85
: 91:681.3
:


:

[2331] Akademia gorniczo-hutnicza im.Stanislawa Staszica(Krakow).
Rozprawy monografie/ Akad.gorniczo-hutnicza im.Stanislawa Staszica. - Krakow : wydaw. agh, 19 - . - ISSN 0867-6631.144 : Rozklad termiczny wybranych soli tlenowych metali bloku d / B.Malecka. - Krakow : uczelniane wydaw. nauk.-dydaktyczne, 2005. - 128 s. : il. - 30.00 . :
-: (1)
: 31.17.15
: 546.3-38:542.92
: , /

[2332] Akademia gorniczo-hutnicza im.Stanislawa Staszica(Krakow).
Rozprawy monografie/ Akad.gorniczo-hutnicza im.Stanislawa Staszica. - Krakow : wydaw. agh, 19 - . - ISSN 0867-6631.145 : Metoda techniczno-ekonomicznej oceny skladnikow oraz uciazliwosci ryzyka wystapienia wypadkow przy pracy w kopalniach wegla kamiennego / A.Hebda. - Krakow : uczelniane wydaw. nauk.-dydaktyczne, 2005. - 126 s. : il. - 30.00 . :
-: (1)
: 52.35.01
: 622.8:622.333
: /

[2333] Akademia gorniczo-hutnicza im.Stanislawa Staszica(Krakow).
Rozprawy monografie/ Akad.gorniczo-hutnicza im.Stanislawa Staszica. - Krakow : wydaw. agh, 19 - . - ISSN 0867-6631.147 : Zintegrowane sterowanie systemami zaopatrzenia w wode pitna / K.Duzinkiewicz. - Krakow : uczelniane wydaw. nauk.-dydaktyczne, 2005. - 482 s. : il. - 60.00 . :
-: (1)
: 70.27.15
: 628.1
:

[2334] Akademia gorniczo-hutnicza im.Stanislawa Staszica(Krakow).
Rozprawy monografie/ Akad.gorniczo-hutnicza im.Stanislawa Staszica. - Krakow : wydaw. agh, 19 - . - ISSN 0867-6631.148 : Poznoglacjalne i holocenskie zespoly mieczakow w martwicach wapiennych poludniowej Polski / W. P.Alexandrowicz. - Krakow : uczelniane wydaw. nauk.-dydaktyczne, 2005. - 271 s. : il. - 30.00 . :
-: (1)
: 38.31.23 38.15.19 38.43.15
: 594(438) 552.545(438) 551.79(438)
: / / /

[2335] Akademia gorniczo-hutnicza im.Stanislawa Staszica(Krakow).
Rozprawy monografie/ Akad.gorniczo-hutnicza im.Stanislawa Staszica. - Krakow : wydaw. agh, 19 - . - ISSN 0867-6631.149 : Krystalizacja faz miedzymetalicznych i cynku na zelazie oraz na jego nisko- i wysokoweglowych stopach podczas procesu cynkowania / D.Kopycinski. - Krakow : PGH, 2006. - 130 s. : il. - 30.00 . :
-: (1)
: 55.22.01
: 621.357.6/.7
:

[2336] Akademia gorniczo-hutnicza im.Stanislawa Staszica(Krakow).
Rozprawy monografie/ Akad.gorniczo-hutnicza im.Stanislawa Staszica. - Krakow : wydaw. agh, 19 - . - ISSN 0867-6631.150 : Badania, modele i metody projektowania mlynow wibracyjnych / J.Sidor. - Krakow : PGH, 2005. - 30.00 . :
-: (1)
: 52.45.15
: 621.926
:

[2337] Akademia gorniczo-hutnicza im.Stanislawa Staszica(Krakow).
Rozprawy monografie/ Akad.gorniczo-hutnicza im.Stanislawa Staszica. - Krakow : wydaw. agh, 19 - . - ISSN 0867-6631.151 : 1-bitowe przetworniki roznicowe a/c i c/a z probkowaniem adaptacyjnym - metody analizy i ocena wlasciwosci / R.Golanski. - Krakow : PGH, 2005. - 181 s. : il. - 30.00 . :
-: (1)
: 50.09.49
: 621.3.087.92
: - -

[2338] Akademia gorniczo-hutnicza im.Stanislawa Staszica (Krakow).
Rozprawy monografie/ Akad.gorniczo-hutnicza im.Stanislawa Staszica. - Krakow : wydaw. AGH, 19 - . - ISSN 0867-6631.156 : Ocena stanu podziemnych wyrobisk chodnikowych i komorowych na podstawie empirycznych metod badawczych / W.Korzeniowski. - Krakow : uczelniane wydaw. nauk.-dydaktyczne, 2006. - 148 s. : il. + 1 kart. - 50.00 . :
-: (1)
: 52.13.25
: 622.831
: /

[2339] Akademia gorniczo-hutnicza im.Stanislawa Staszica (Krakow).
Rozprawy monografie/ Akad.gorniczo-hutnicza im.Stanislawa Staszica. - Krakow : wydaw. AGH, 19 - . - ISSN 0867-6631.157 : Drgania wzbudzane tarciem suchym. Teoria, eksperyment, symulacja / K. Furmanik. - Krakow : uczelniane wydaw. nauk.-dydaktyczne, 2006. - 157 s. : il. + 4 kart.il. - 50.00 . :
-: (1)
: 55.03.11
: 621.891
:

[2340] Akademia gorniczo-hutnicza im.Stanislawa Staszica(Krakow).
Rozprawy monografie/ Akad.gorniczo-hutnicza im.Stanislawa Staszica. - Krakow : Wydaw. AGH, 19 - . - ISSN 0867-6631.159 : Zarzadzanie procesami w systemach wytwarzania / Z. Mazur. - Krakow : Wydaw. AGH, 2007. - 152p. : il. - . .. . - .: . 140-152. - 30.00 . :
-: (1)
: 81.13.05
: 658.527
:

: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 [117] 118 119 120 121 122