Поиск по названию
[1] Z@/lowodzki M.
O @wskodowisku architektonicznym pracy biurowej: монография / M.Z@/lowodzki. - Krakow : [s. n.], 1992. - 236 s. : il. - (Monografia / Politech.Krakowska im Tadeusza Kosciuszki, ISSN 0860-097X ; n132). - 50 р. Рез.англ.,фр.,нем.Библиогр.:с217-228Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 67.29.31
УДК: 72.011.8:725.23 725.23.011
Рубрика: Конторские здания и помещения / Интерьеры

[2] Bogacz R.
O badaniach teoretyczno-doswiadczalnych dotyczacych drgan samowzbudnych typu przyleganie-poslizg: сборник / R.Bogacz,B.Ryczek. - Warszawa : [s. n.], 1996. - 22 s. : il. - (Prace IPPT / Inst.podstawowych problemow techn., ISSN 0208-5658 ; 8/1996). - 1000 р. Библиогр.:с.22Держатели документа: ГПНТБ России
Доп.точки доступа: Ryczek, B.
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 55.03.11 30.15.27
УДК: 621.01-752 621.891
Рубрика: Машины / Колебания и вибрации Трение и износ в машинах

[3] Turska-Klebek E.
O lokalnym uplastycznieniu otoczenia wierzcholka szczeliny w antyplaskim stanie odksztalcenia: материал технической информации / E.Turska-Klebek. - Warszawa : [s. n.], 1990. - 90 s. : il. - (Prace IPPT / Inst.podstawowych problemow techn., ISSN 0208-5658 ; n33/1990). - 1.00 р. Библиогр.: с.86-89Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 30.19.25
УДК: 539.214
Рубрика: Пластичности теория

[4] Siwek H.
O pewnym odwzorowaniu hipersfery oraz jej hiperpoludnikow i hiperrownoleznikow w przestrzeni czterowymiarowej euklidesowej: сборник научных трудов / H.Siwek. - Krakow : [s. n.], 1991. - 41 s. : il. - (Zeszyty naukowe / Akademia gorniczo-hutnicza im Stanislawa Staszica(Krakow) ; n 1379) (Opuscula mathematica, ISSN 0860-2727 ; z.9). - 1.00 р. Парал.загл.англ.Рез.англ.Библиогр.: c.40-41Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 27.21
УДК: 514.18
Рубрика: Начертательная геометрия

[5] Dudziak M.
O problemach tarcia wewnetrznego i dyssypacji energii w gumowych pasach ciegnowych: сборник научных трудов / M.Dudziak. - Poznan : [s. n.], 1989. - 167 s. : il. - (Rozprawy / Politech.Poznanska, ISSN 0551-6528 ; n229). - 5.00 р. Рез.англ.,рус.Библиогр.:с.156-166Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 55.03.45
УДК: 621.852
Рубрика: Ременные передачи

[6] Lenartowicz J. K.
O psychologii architektury: proba inwentaryzacji badan,zakres przedmiotowy i wplyw na architekture / J.K.Lenartowicz. - Krakow : [s. n.], 1992. - 270 s. : il. - (Monografia / Politech.Krakowska im Tadeusza Kosciuszki, ISSN 0860-097X ; n138). - 20-00 р. Рез.англ.,фр.Библиогр.:с.224-255Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 67.07
УДК: 72 Ю9
Рубрика: Архитектура

[7] Perrino R.
O relacjach konstytutywnych modelujacych wlasnosci mechaniczne betonu: сборник / W.Wojewodzki,S.Jemiolo,P.M.Lewinski,A.Szwed. - Warszawa : [s. n.], 1995. - 150 s. : il. - (Budownictwo:Prace naukowe / Politechn.Warszawska, ISSN 0137-2297 ; z.128). - 3000 р. Рез.англ.Библиогр.:с.131-147Держатели документа: ГПНТБ России
Доп.точки доступа: Wojewodzki, W.; Jemiolo, S.; Lewinski, P.M.; Szwed, A.; Politechnika Warszawska
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 67.09.33
УДК: 666.972.017
Рубрика: Бетон / Физико-механические свойства

[8] Konik T.
O stycznosci zbiorow w uogolnionych przestrzeniach metrycznych: монография / T.Konik. - Czestochowa : Wydaw.politech.Czestochowskiej, 2001. - 70 s. - (Seria monografie / Politech.Czestochowska, ISSN 0860-5017 ; n77). - 20.00 р. Рез.англ.,рус.Библиогр.:c.66-67Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 27.19.15
УДК: 515.124
Рубрика: Метрические пространства

[9] Малышев К.
O superconductivity in the two-dimensional repulsive hubbard model: препринт / К.Малышев,В.Н.Попов. - St-Petersburg, 1991. - 34 p. : il. - (Препринт ; Е-9-91). - 220 экз. - Беспл.Держатели документа: ГПНТБ России
Доп.точки доступа: Попов, В.Н.; Popov V.N.; Malyshev C.
Экз-ры: хр(1)
ГРНТИ: 29.19.29
УДК: 538.945(04)
Рубрика: Хаббарда модель

[10] Niespodziana A.
O wplywie stopnia niekonserwatywnosci obciazenia na charakter utraty statecznosci kolumny dyskretno ciaglej: сборник научных трудов / A.Niespodziana,R.Bogacz. - Warszawa : [s. n.], 1990. - 20 s. : il. - (Prace / Inst.podstawowych problemow techn., ISSN 0208-5658 ; n36/1990). - 1.00 р. Библиогр.:с.20Держатели документа: ГПНТБ России
Доп.точки доступа: Bogacz, R.
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 30.19.23
УДК: 624.075.23
Рубрика: Колонны


Объявление:

[11] Moldach J.
O zagadnieniach wymiany i akumulacji ciepla w skodowisku gruntowym: сборник научных трудов / J.Moldach. - Warszawa : [s. n.], 1989. - 24 s. - (Prace / Inst.podstawowych problemow techn., ISSN 0208-5658 ; n20/1989). - 2.00 р. Библиогр.:с.24Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 44.31.41
УДК: 621.1
Рубрика: Тепловая энергия / Аккумулирование

[12] Rosloniec S.
O zastosowaniu torow schodkowych w projektowaniu liniowych ukladow mikrofalowych: сборник / S.Rosloniec. - Warszawa : [s. n.], 1990. - 91 s. : il. - (Elektronika:Prace naukowe / Politech.Warszawska, ISSN 0137-2343 ; z.84). - 5.00 р. Рез.англ.,рус.Библиогр.:с.82-88 Перевод заглавия: О применении ступенчатых линий в проектировании линейных устройств СВЧПеревод заглавия: О применении ступенчатых линий в проектировании линейных устройств СВЧДержатели документа: ГПНТБ России
Доп.точки доступа: Politechnika Warszawska
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 47.14.13
УДК: 621.396.029.6.001.2
Рубрика: Техника СВЧ / Проектирование

[13] Yung C. M.
O(n) model on the honeycomb lattice via reflection matrices:surface critical behaviour: сборник научных трудов / C.M.Yung,M.T.Batchelor. - Canberra : [s. n.], 1995. - 29 p. : ill. - (Research report:mathematics research report / CMA ; NMRR 036-95). - 1000 р. Библиогр.:с.27-29Держатели документа: ГПНТБ России
Доп.точки доступа: Batchelor, M.T.
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 29.17
УДК: 536.44
Рубрика: Критические явления

[14] Karlsson J. S.
O-storage: A self organizing multi-attribute storage technique for very large main memories: сборник / J.S.Karlsson,M.L.Kersten. - Amsterdam : [s. n.], 1999. - 11 p. : ill. - (Report:Information systems / CWI, ISSN 1386-3681 ; INS-R9910). - 10.00 р. Библиогр.:с.10-11Держатели документа: ГПНТБ России
Доп.точки доступа: Kersten, M.L.
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 50.11
УДК: 004.332.3
Рубрика: Запоминающие устройства оперативные

[15] Крашилина А. В.
o-бензосемихиноновые комплексы меди(I) с моно- и бидентатно связанными фосфиновыми лигандами: автореферат диссертации на соискание ученой степени канд. хим. наук :02.00.08 / А. В. Крашилина. - Н. Новгород, 2004. - 26 c. : ил. Библиогр.: с. 25-26(12 назв.)Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: (1)
ГРНТИ: 31.21.29
УДК: 547.255.6(043)
Рубрика: Итальянский язык / Словари

[16] Айвазьян И. А.
O-иминобензохиноновые и диазабутадиеновые комплексы элементов 14 группы. Синтез, строение и свойства: автореферат диссертации на соискание ученой степени канд. хим. наук :02.00.08 / И. А. Айвазьян. - Н. Новгород, 2008. - 23 с. : ил. - Библиогр.: с. 20-22(15 назв.). -Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 31.21.29
УДК: 547.1'1(043) 547.1'13(043)
Рубрика: Строительно-монтажные работы / Нормы расхода материалов

[17] Ладо А. В.
o-Хиноновые комплексы металлов II, IV групп. Синтез, строение и свойства: автореферат диссертации на соискание ученой степени канд. хим. наук :02.00.08 / А. В. Ладо. - Н. Новгород, 2007. - 24 с. - Библиогр.: с. 23-24 (13 назв.). - 100 экз. -Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 31.21.29 31.21.25
УДК: 547.1'13(043) 547.567(043)
Рубрика: Телевизоры / Ремонт / Справочники

[18] Украiнський бiохiмiчний з'iзд (Чернiвцi).
O.R. for innovation and quality of life: the gen. theme of the EURO XVI conf. / ed.: B. Matarazzo, J. Teghem. - Amsterdam etc. : Elsevier, 2002. - 191-468 p. p. : ill. - (European journal of operational research, ISSN 0377-2217 ; 2002,Vol.139,N 2). - Б. ц. Библиогр. в конце ст.Держатели документа: ГПНТБ России
Доп.точки доступа: Matarazzo, B. ed.; Teghem, J. ed.
Экз-ры: чз(1)
ГРНТИ: 12.41.45 06.58.55
УДК: 330.59(063) 001.895(063)
Рубрика: Внедрение передовой технологии и техники в промышленности / Съезды и конференции Уровень жизни / Съезды и конференции

[19] Кульчицкий Ю. А.
Ob the parametrization of the longitudinal hadronic shower profiles in combined calorimetry: препринт / Ю.А.Кульчицкий,В.Б.Виноградов. - Dubna, 2000. - 4 p. : il. - (Препринт / Объединенный ин-т ядерных исследований(Дубна) ; Е1-2000-2). - 375 экз. - 0 .75 Перед загл. авт.:Y.A.Kulchitsky,V.B.VinogradovДержатели документа: ГПНТБ России
Доп.точки доступа: Виноградов, В.Б.
Экз-ры: хр(1)
ГРНТИ: 29.15.39
УДК: 539.1.07(04)
Рубрика: Калориметры в ядерной физике

[20] Bytnar A.
Obciazalnosc duzego turbogeneratora w aspekcie niektorych zjawisk fizycznych wystepujacych w jego stojanie: сборник научных трудов / A.Bytnar. - Warszawa : [s. n.], 1990. - 99 s. : il. - (Elektryka / Politech.Warszawska, ISSN 0137-2319 ; z.94). - 1.00 р. Рез.рус.англ.Библиогр.: с.92-98Держатели документа: ГПНТБ России
Доп.точки доступа: Politechnika Warszawska
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 45.29.31
УДК: 621.313.322-81
Рубрика: Турбогенераторы

Страницы: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101