Поиск по названию
[1861] Slavik O.
Metodicky navod pro sledovani spolecenstev juvenilnich ryb: сборник научных трудов / O.Slavik,P.Jurajda. - Praha : [s. n.], 2001. - 40 s. : il. - (Vyzkum pro praxi / VUV, ISSN 1211-3751 ; s.44). - ISBN 80-85900-40-8 : 20.00 р. Рез. англ. Библиогр.: с.36-39Держатели документа: ГПНТБ России
Доп.точки доступа: Jurajda, P.
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 69.25.01
УДК: 639.3
Рубрика: Рыбоводное хозяйство

[1862] Ustredi vedeckychtechnickych a ekonomickych informaci(Praha).
Metodicky zpravodaj/ VTEI. - Praha : [s. n.].1989,N 17,C.3. - 1989. - 52 p. - 1.00 р. Библиогр.:с.49-51 Перевод заглавия: Методический бюллетень чехословацкой системы ВТЭИПеревод заглавия: Методический бюллетень чехословацкой системы ВТЭИДержатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: БИНТ(1)
ГРНТИ: 20.01
УДК: 622.333(05)
Рубрика: Угледобыча

[1863] Ustredi vedeckychtechnickych a ekonomickych informaci(Praha).
Metodicky zpravodaj/ VTEI. - Praha : [s. n.].1989,N 17,C.4. - 1989. - 37 s. - 1.00 р.Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 20.01
УДК: 622.333(05)
Рубрика: Угледобыча

[1864] Ustredi vedeckychtechnickych a ekonomickych informaci(Praha).
Metodicky zpravodaj/ VTEI. - Praha : [s. n.].1990,N 18,C.1. - 1990. - 23 s. - 1.00 р. Перевод заглавия: Методический бюллетень чехословацкой системы ВТЭИПеревод заглавия: Методический бюллетень чехословацкой системы ВТЭИДержатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 20.01
УДК: 622.333(05)
Рубрика: Угледобыча

[1865] Symposium on nuclear data (1995 ; Tokai).
Metodika sledovani a hodnoceni vlivu uceloveho rybarskeho hospodareni ve vodarenskych nadrzich: сборник научных трудов / L.Havel,P.Rosendorf,J.Matena и др. - Praha : [s. n.], 1996. - 65 s. : il. - (Vyzkum pro praxi / VUV ; s.32). - ISBN 80-85900-10-6 : 2000 р. Библиогр.:с.61-64Держатели документа: ГПНТБ России
Доп.точки доступа: Havel, L.; Rosendorf, P.; Matena, J.; Kubecka, J.
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 70.27.13
УДК: 628.163
Рубрика: Питьевая вода / Очистка биологическая

[1866] Tytyk E.
Metodologia projektowania ergonomicznego w budowie maszyn: материал технической информации / E.Tytyk. - Poznan : [s. n.], 1991. - 148 s. : il. - (Rozprawy / Politech.Poznanska, ISSN 0551-6528 ; n252). - 2.00 р. Рез.англ.,рус.Библиогр.:с.139-146 Перевод заглавия: Методология эргономического проектирования в машиностроенииПеревод заглавия: Методология эргономического проектирования в машиностроенииДержатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 55.03.14 81.95.61
УДК: 621.001.2
Рубрика: Машины / Проектирование

[1867] Lebiediewa S.
Metodologia projektowania problemowo zorientowanych baz danych do systemow wielostopniowego podejmowania decyzji: сборник научных трудов / S.Lebiediewa. - Wroclaw : [s. n.], 1998. - 222 s. : il. - (Prace naukowe. Ser., Monografie / inst.sterowania i techn.systemow, ISSN 0209-2573 ; 12/9). - 20.00 р. Парал.загл.англ.Библиогр.: с.207-217Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 50.49
УДК: 658.014.1.011.56.012.45
Рубрика: АСУ / Информационное обеспечение / Проектирование

[1868] Fels A.
Metodologie e parametri per lo studio della franosita: сборник / A.Fels. - Roma : [s. n.], 1989. - 67 p. : ill. - (Rapporti tecnici RT/PAS / Com. naz. per la ricerca e per lo sviluppo dell' energia nucleare e delle energie alternative, ISSN 0393-6309 ; n89/37). - 1.00 р. Библиогр.:с.65-67Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 38.47.15
УДК: 551.435.627
Рубрика: Оползни

[1869] Stasinski R.
Metody algebry wielomianowej w cyfrowym przetwarzaniu sygnalow: сборник научных трудов / R.Stasinski. - Poznan : [s. n.], 1991. - 208 s. : il. - (Rozprawy / Politech.Poznanska, ISSN 0551-6528 ; n254). - 20.00 р. Рез.англ.,рус.- Библиогр.: с.200-207 Перевод заглавия: Методы алгебры многочленов в цифровой обработке сигналовПеревод заглавия: Методы алгебры многочленов в цифровой обработке сигналовДержатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 47.05.17
УДК: 621.391.8
Рубрика: Электрические сигналы / Обработка

[1870] Poltorak K.
Metody analizy dynamiki p@0lyt trojwarstwowych o dowolnym ksztalcie: сборник научных трудов / K.Poltorak. - Warszawa : WPW , 1990. - 94 s. : il. - (Mechanika:Prace naukowe, ISSN 0137-2335 ; n136). - 2.00 р. Рез. англ., рус.Библиогр.: с.86-93 Перевод заглавия: Методы анализа динамики трехслойных плит произвольной формыПеревод заглавия: Методы анализа динамики трехслойных плит произвольной формыДержатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 30.19.19
УДК: 624.073-419.042.8
Рубрика: Пластинки многослойные / Колебания


Объявление:

[1871] Grzymkowski M.
Metody analizy procesow obrobki plastycznej metali: synteza: материал технической информации / M.Grzymkowski. - Krakow : [s. n.], 1989. - 42 s. : il. - (Zeszyty naukowe / Akademia gorniczo-hutnicza im Stanislawa Staszica(Krakow) ; n 1270) (Metalurgia i odlewnictwo, ISSN 0372-9443 ; z.124). - 1.00 р. Парал. тит. л. англ. Рез. англ. Библиогр.: с.41Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 55.16.01
УДК: 621.73
Рубрика: Металлообработка давлением

[1872] Burakowski W.
Metody analizy ruchowej zespolow sterujacych central ze sterowaniem programowym: сборник научных трудов / W.Burakowski. - Warszawa : [s. n.], 1991. - 85 s. : il. - (Elektronika:Prace naukowe / Politech.Warszawska, ISSN 0137-2343 ; z.98). - 2.00 р. Рез.англ.,рус.Библиогр.:с.77-83Держатели документа: ГПНТБ России
Доп.точки доступа: Politechnika Warszawska
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 49.03.09
УДК: 004.7:519.872
Рубрика: Системы массового обслуживания

[1873] Kaczmarek S.
Metody analizy wlasnosci ruchowych cyfrowych pol komutacyjnych obslugujacych ruch zintegrowany: монография / S.Kaczmarek. - Gdansk : [s. n.], 1993. - 148 s. : il. - (Zeszyty naukowe / Politechnika Gdanska ; 504) (Elektronika, ISSN 0373-8698 ; n79). - 300 р. Рез.англ.,рус.Библиогр.:с.137-143Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 49.33
УДК: 621.391.1.083.92.06
Рубрика: Системы связи цифровые / Коммутация

[1874] Abramski K. M.
Metody analizy,kontroli i synchronizacji czestotliwosci promieniowania laserow gazowych: сборник научных трудов / K.M.Abramski. - Wroclaw : [s. n.], 1993. - 146 s. - (Prace naukowe Instytutu telekomunikacji i akustyki Politechniki Wroclawskiej. Ser., Monografie / Inst.telekomunikacji i akustyki, ISSN 0324-9328 ; n71/36). - 24-00 р. Парал.тит.л.англ.Рез.англ.,рус.Библиогр.:с.133-140Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 47.35.31
УДК: 621.373.826.038.823
Рубрика: Лазеры газовые

[1875] Marzecki J.
Metody badania rozwoju i wyznaczania optymalnego rozmieszczenia stacji transformatorowo-rozdzielczych 110 kV/SN w aglomeracji miejskiej: сборник научных трудов / J.Marzecki. - Warszawa : [s. n.], 1995. - 122 s. : il. - (Elektryka / Politech.Warszawska, ISSN 0137-2319 ; z.101). - 3000 р. Текст пол.Рез.рус.,англ.Библиогр.:с.116-119Держатели документа: ГПНТБ России
Доп.точки доступа: Politechnika Warszawska
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 44.29.37
УДК: 621.316.1 621.311.42
Рубрика: Распределительные сети (эл.) Трансформаторные подстанции

[1876] Centrum naukowo-techniczne kolejnictwa (Warszawa).
Metody chronometrii izotopowej w badaniach archeologicznych: сборник. - [S. l. : s. n.], 1994. - 195 s. : il. - (Zeszyty naukowe / Politechnika Slaska(Gliwice) ; 1224) (Matematyka-fizyka, ISSN ISSN 0072-470X ; z.70) (Geochronometria ; 9). - 2000 р. Библиогр.в конце статейДержатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 03.41
УДК: 930.26(438)
Рубрика: Археология

[1877] Malewski R.
Metody cyfrowe pomiarow i diagnozowania w technice wysokich napiec: сборник научных трудов / R.Malewski. - Warszawa : Wydaw. Politech. Warszawskiej, 1992. - 45 s. : il. - (Elektryka / Politech.Warszawska, ISSN 0137-2319 ; z.99). - 5.00 р. Рез. фр., англ. Библиогр.: с.37-43Держатели документа: ГПНТБ России
Доп.точки доступа: Politechnika Warszawska
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 45.31
УДК: 621.3.027.3
Рубрика: Техника высоких напряжений

[1878] Grega W.
Metody dekompozycji w zadaniach optymalizacji systemow transportowych: сборник / W.Grega. - Krakow : [s. n.], 1993. - 140 s. : il. - (Zeszyty naukowe / Akademia gorniczo-hutnicza im Stanislawa Staszica(Krakow) ; n 1527) (Automatyka, ISSN 0454-4773 ; z.62). - 100-00 р. Парал.загл.англ.Рез.англ.Библиогр.:с.132-140Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 73.01.99
УДК: 656.021.2
Рубрика: Транспортные потоки

[1879] Zakrzewski T.
Metody diagnozowania glowic ramieniowych kombajnow scianowych: материал технической информации / T.Zakrzewski. - Gliwice : [s. n.], 1990. - 163 s. : il. - (Zeszyty naukowe / Politechnika Slaska(Gliwice) ; n 1058) (Mechanika, ISSN 0434-0817 ; z.100). - 3.00 р. Рез. англ., рус. Библиогр.: с.153-157Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 55.33 55.01.81
УДК: 622.232.72.001.4
Рубрика: Горные комбайны / Техническая диагностика

[1880] Romaniszyn K.
Metody diagnozowania silnika okretowego na podstawie modelu liniowego: сборник / K.Romaniszyn . - Krakow : [s. n.], 1989. - 83 s. : il. - (Zeszyty naukowe / Politechnika Krakowska ; n 4) (Mechanika, ISSN 0372-9486 ; z.70). - 2.00 р. Рез.англ.,рус.Библиогр.: с.76-81 Перевод заглавия: Методы диагностирования судового двигателя на основе линейной моделиПеревод заглавия: Методы диагностирования судового двигателя на основе линейной моделиДержатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 55.42.45
УДК: 621.431.74.001.4
Рубрика: Судовые двигатели / Техническая диагностика

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 [94] 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200