Поиск по названию
[3881] Politechnika Krakowska im Tadeusza Kosciuszki.
Monografia/ Politech.Krakowska im Tadeusza Kosciuszki. - Krakow : [s. n.], 19 - . - ISSN 0860-097X.307 : Ksztaltowanie zdrowego srodowiska mieskaniowego : wybrane zagadnienia / G.Schneider-Skalska. - Krakow : [s. n.], 2004. - 186 s. : il. - 30.00 р.Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 67.25.19
УДК: 711.4
Рубрика: Города / Планировка и застройка

[3882] Politechnika Krakowska im Tadeusza Kosciuszki.
Monografia/ Politech.Krakowska im Tadeusza Kosciuszki. - Krakow : [s. n.], 19 - . - ISSN 0860-097X.308 : Interalaminar damage in fiber-reinforced polymeic matrix laminates / J.German. - Krakow : [s. n.], 2004. - 157 p. : ill. - 30.00 р.Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 61.61.29
УДК: 678.027.94
Рубрика: Композиционные материалы полимерные

[3883] Politechnika Krakowska im Tadeusza Kosciuszki.
Monografia/ Politech.Krakowska im Tadeusza Kosciuszki. - Krakow : [s. n.], 19 - . - ISSN 0860-097X.309 : Pezyseria przyseria przestrzeni : o doskonaleniu przestrzeni publivznej miasta / A.Franta. - Krakow : [s. n.], 2004. - 203 s. : il. - 30.00 р.Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 67.25.19
УДК: 711.5
Рубрика: Площади городские / Планировка и застройка

[3884] Politechnika Krakowska im Tadeusza Kosciuszki.
Monografia/ Politech.Krakowska im Tadeusza Kosciuszki. - Krakow : [s. n.], 19 - . - ISSN 0860-097X.310 : Analiza drgan budynkow scianowych o sredniej wysokosci podlegajacych wstrzasom gorniczym z wykorzystaniem sieci neuronowych / K.Kuzniar. - Krakow : [s. n.], 2004. - 167 s. : il. - 30.00 р.Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 87.55.31
УДК: 699.84
Рубрика: Здания / Колебания и вибрации

[3885] Politechnika Krakowska im Tadeusza Kosciuszki.
Monografia/ Politech.Krakowska im Tadeusza Kosciuszki. - Krakow : [s. n.], 19 - . - ISSN 0860-097X.311 : Symulacja nieustalonych procesow zachodzacych w przegrzewaczach pary kotlow energetycznych / W.Zima. - Krakow : [s. n.], 2004. - 145 s. : il. - 30.00 р.Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 55.36.14
УДК: 621.184.3.001.57
Рубрика: Пароперегреватели / Моделирование

[3886] Politechnika Krakowska im Tadeusza Kosciuszki.
Monografia/ Politech.Krakowska im Tadeusza Kosciuszki. - Krakow : [s. n.], 19 - . - ISSN 0860-097X.312 : Architektura sloneczna w zrownowazonym srodowisku mieszkaniowym : wybrane problemy / S.Wehle-Strzelecka. - Krakow : [s. n.], 2004. - 220 s. : il. - 30.00 р.Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 67.21.25 67.53.23
УДК: 697.132.3 697.97:662.997
Рубрика: Инсоляция зданий Солнечное отопление и охлаждение

[3887] Politechnika Krakowska im Tadeusza Kosciuszki.
Monografia/ Politech.Krakowska im Tadeusza Kosciuszki. - Krakow : [s. n.], 19 - . - ISSN 0860-097X.313 : Wplyw warunkow hydrolizy soli glinu na efekty procesu koagulacji w uzdatnianiu wod / W.Zymon. - Krakow : [s. n.], 2004. - 139 s. : il. - 30.00 р.Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 70.27.13
УДК: 628.162.5
Рубрика: Вода / Коагуляция

[3888] Politechnika Krakowska im Tadeusza Kosciuszki.
Monografia/ Politech.Krakowska im Tadeusza Kosciuszki. - Krakow : [s. n.], 19 - . - ISSN 0860-097X.314 : Zastosowanie adaptacyjnej metody elementow skonczonych do obliczen wielkiej skali / K.Banas. - Krakow : [s. n.], 2004. - 236 s. : il. - 30.00 р.Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 27.41.23
УДК: 519.6
Рубрика: Вычислительная математика

[3889] Politechnika Krakowska im Tadeusza Kosciuszki.
Monografia/ Politech.Krakowska im Tadeusza Kosciuszki. - Krakow : [s. n.], 19 - . - ISSN 0860-097X.315 : Rola rysunku w warsztacie architekta : szkola krakowska w kontekscie dokonan wybranych uczelni europejskich i polskich / A.Bialkiewicz. - Krakow : [s. n.], 2004. - 184 s. : il. - 30.00 р.Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 67.07.01
УДК: 72.011.22
Рубрика: Архитектурная графика

[3890] Politechnika Krakowska im Tadeusza Kosciuszki.
Monografia/ Politech.Krakowska im Tadeusza Kosciuszki. - Krakow : [s. n.], 19 - . - ISSN 0860-097X.317 : Paryskie kwartaly : wspolczesna koncepcja kwartalu zabudowy w strukturze miasta / A.A.Kantarek. - Krakow : [s. n.], 2004. - 94 s. : il. - 30.00 р.Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 67.25.19
УДК: 711.4
Рубрика: Города / Планировка и застройка


Объявление:

[3891] Politechnika Krakowska im Tadeusza Kosciuszki.
Monografia/ Politech.Krakowska im Tadeusza Kosciuszki. - Krakow : [s. n.], 19 - . - ISSN 0860-097X.322 : Wzmacnianie mostow przez doklejanie elementow / M.Lagoda. - Krakow : [s. n.], 2005. - 247 s. : il. - (Inzynieria ladowa). - 30.00 р.Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 67.29.63
УДК: 624.21:621.792
Рубрика: Мосты / Строительство

[3892] Politechnika Krakowska im Tadeusza Kosciuszki.
Monografia/ Politech.Krakowska im Tadeusza Kosciuszki. - Krakow : [s. n.], 19 - . - ISSN 0860-097X.324 : Pneumatyczny system zasilania silnika dwusuwowego o zaplonie iskrowym / W.Mitianiec. - Krakow : Politech. Krakowska, 2005. - 146 s. : il. - 50.00 р.Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 55.42.31
УДК: 621.431.73.04 621.431.73-43
Рубрика: Автотракторные двигатели / Системы зажигания Автотракторные двигатели / Впрыск топлива

[3893] Politechnika Krakowska im Tadeusza Kosciuszki.
Monografia/ Politech.Krakowska im Tadeusza Kosciuszki. - Krakow : [s. n.], 19 - . - ISSN 0860-097X.325 : Rola popiolow lotnych wapniowych i krzemionkowych w kstaltowaniu wlasciwosci wspolczesnych spoiw budowlanych i tworzyw cementowych / G.Giergiczny. - Krakow : Politech. Krakowska, 2006. - 193 s. : il. - 50.00 р.Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 67.09.31
УДК: 691.5
Рубрика: Зола / Использование в строительстве

[3894] Politechnika Krakowska im Tadeusza Kosciuszki.
Monografia/ Politech.Krakowska im Tadeusza Kosciuszki. - Krakow : [s. n.], 19 - . - ISSN 0860-097X.326 : Emisja toksycznych skladnikow spalin w fazie nagrzewania sie silnika o zaplonie iskrowym z zastosowaniem akumulatora ciepla / M.Brzezanski. - Krakow : Politech. Krakowska, 2006. - 150 s. : il. - 50.00 р.Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 55.42.31
УДК: 621.431.73.068
Рубрика: Отходящие газы автотракторных двигателей / Токсические свойства

[3895] Politechnika Krakowska im Tadeusza Kosciuszki.
Monografia/ Politech.Krakowska im Tadeusza Kosciuszki. - Krakow : [s. n.], 19 - . - ISSN 0860-097X.327 : Metody okreslania rozkladu czasu realizacji przedsiewziec budowlanych w acyklicznych sieciach stochastycznych / Z.Milian. - Krakow : Politech. Krakowska, 2006. - 159 s. : il. - 50.00 р.Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 67
УДК: 69:51
Рубрика: Строительство / Математические методы

[3896] Politechnika Krakowska im Tadeusza Kosciuszki.
Monografia/ Politech.Krakowska im Tadeusza Kosciuszki. - Krakow : [s. n.], 19 - . - ISSN 0860-097X.328 : Metody falowe lokalizacji infrastruktury i obiektow podziemnych : teorie, badania symulowane i eksperymentalne / W.Nawrocki, Z.Piasek. - Krakow : Politech. Krakowska, 2006. - 166 s. : il. - 50.00 р.Держатели документа: ГПНТБ России
Доп.точки доступа: Piasek, Z.
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 47.49
УДК: 621.396.969
Рубрика: Подземные объекты / Обнаружение

[3897] Politechnika Krakowska im Tadeusza Kosciuszki.
Monografia/ Politech.Krakowska im Tadeusza Kosciuszki. - Krakow : [s. n.], 19 - . - ISSN 0860-097X.329 : Analiza dokladnosci geometrycznej manipulatorow robotow przemyslowych / L.Gondek. - Krakow : Politech. Krakowska, 2006. - 159 s. : il. - 50.00 р.Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 55.30.05
УДК: 621.865.8-187
Рубрика: Роботы промышленные / Точность

[3898] Politechnika Krakowska im Tadeusza Kosciuszki.
Monografia/ Politech.Krakowska im Tadeusza Kosciuszki. - Krakow : [s. n.], 19 - . - ISSN 0860-097X.330 : Studium problemu usprawnienia procesu filtrowania paliwa w silniku wysokopreznym / T.Siuta. - Krakow : Politech. Krakowska, 2006. - 174 s. : il. - 50.00 р.Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 55.42.29
УДК: 621.436.038
Рубрика: Дизели / Топливная аппаратура

[3899] Politechnika Krakowska im Tadeusza Kosciuszki.
Monografia/ Politech.Krakowska im Tadeusza Kosciuszki. - Krakow : [s. n.], 19 - . - ISSN 0860-097X.335 : Elastic and granular properties of two-dimensional hard needles / A.Chrzanowska. - Krakow : Politech. Krakowska, 2006. - 173 p. : ill. - 50.00 р.Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 29.17.25
УДК: 532.783 548.537
Рубрика: Кристаллы жидкие

[3900] Politechnika Krakowska im Tadeusza Kosciuszki.
Monografia/ Politech.Krakowska im Tadeusza Kosciuszki. - Krakow : [s. n.], 19 - . - ISSN 0860-097X.336 : Zielen jako wspolczesny czynnik miastotworczy ze szczegolnym uwzglednieniem roli parkow publicznych / A. Zachariasz. - Krakow : [s. n.], 2006. - 204 s. : il. - (Seria architektura). - Библиогр.: с. 194-199. - 30.00 р.Держатели документа: ГПНТБ России
Доп.точки доступа: Politechnika Krakowska im Tadeusza Kosciuszki
Экз-ры: хр(1)
ГРНТИ: 67.25.25 67.25.21
УДК: 712.4
Рубрика: Города / Озеленение

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 [195] 196 197 198 199 200