Поиск по названию
[3481] Palloch P.
Modellvulkanisationen mit Polycarbasulfanen: Diss. / P.Palloch. - Koln : [s. n.], 1998. - X,315 S. S. : Ill. - 30.00 р. Библиогр.:с.309-315Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 61.63.13
УДК: 678.028.24.001.57(043)
Рубрика: Вулканизация / Моделирование

[3482] Riha J.
Modelove reseni uloh jakosti vody v siti vodnich toku: сборник научных трудов / J.Riha,J.Oslejskova. - Praha : [s. n.], 2001. - 99 s. : il. - (Prace a studie / Vyzk.ustav vodohospodarsky, ISSN 1211-3727 ; s.198). - ISBN 80-85900-38-6 : 30.00 р. Рез.англ. Библиогр.:с.89-97Держатели документа: ГПНТБ России
Доп.точки доступа: Oslejskova, J.
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 87.19.03
УДК: 502.51(28):502.175.001.57
Рубрика: Вода / Качество / Моделирование

[3483] Badur J.
Modelowani turbulencji w zastosowaniach technicznych: materialy seminarium, Gdansk 20 kwietnia 1997. - Gdansk : [s. n.], 1997. - 103 s. : il. - (Zeszyty naukowe, Studia i materialy / Inst.maszyn przeplywowych, ISSN 0239-9091 ; 486/1448/97). - 5.00 р. Библиогр.в конце статейДержатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 30.17.27
УДК: 532.517.4(063)
Рубрика: Турбулентное течение / Моделирование

[3484] Kluszczynski K.
Modelowanie 3-fazowych maszyn indukcyjnych przy uwzglednieniu wyzszych harmonicznych przestrzennych przeplywu: сборник / K.Kluszczynski,R.Miksiewicz. - Gliwice : [s. n.], 1995. - 210 s. : il. - (Zeszyty naukowe / Politechnika Slaska(Gliwice) ; 1272) (Elektryka, ISSN 0072-4688 ; z.142). - 3000 р. Рез.пол.,англ.,рус.Библиогр.:с.205-207Держатели документа: ГПНТБ России
Доп.точки доступа: Miksiewicz, R.
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 45.29.31
УДК: 621.313.33.001.57
Рубрика: Асинхронные машины / Моделирование

[3485] Michalski J. A.
Modelowanie aerodynamicznych charakterystyk skruberow do odsiarczania gazow spalinowych z konwencjonalnych elektrowni/ J.A.Michalski. - Warszawa : [s. n.], 2003. - 122 s. : il. - ISBN 83-913520-6-4 : 30.00 р. Библиогр.:с. 113-116Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 55.39.31 61.01.94
УДК: 66.074.511.001.57
Рубрика: Скрубберы / Моделирование

[3486] Kwatera A.
Modelowanie chemicznego procesu osadzania cienkich warstw z fazy gazowej w warunkach kontrolowanych dyfuzja reagentow do podloza: сборник научных трудов / A.Kwatera. - Krakow : [s. n.], 1991. - 108 s. : il. - (Zeszyty naukowe / Akademia gorniczo-hutnicza im.Stanislawa Staszica(Krakow) ; 1438) (Ceramika, ISSN 0075-7012 ; z.62). - 4.00 р. Рез.англ.Библиогр.в конце книги Перевод заглавия: Моделирование химического процесса осаждения тонких слоев в газовой фазе в контролируемых условиях диффузии реагентов на подложкеПеревод заглавия: Моделирование химического процесса осаждения тонких слоев в газовой фазе в контролируемых условиях диффузии реагентов на подложкеДержатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 29.19.16
УДК: 539.23
Рубрика: Пленки / Производство

[3487] Nowak A.
Modelowanie dynamiki jazdy suwnicy pomostowej przy uwzglednieniu zjawiska odbicia: сборник научных трудов / A.Nowak. - Gliwice : [s. n.], 1995. - 181 s. : il. - (Zeszyty naukowe / Politechnika Slaska(Gliwice) ; 1309) (Mechanika, ISSN 0434-0817 ; z.125). - 2000 р. Рез.англ.,рус.Библиогр.:с.168-173Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 55.51.31
УДК: 621.874.01
Рубрика: Подъемные краны мостовые / Динамика

[3488] Grzegozek W.
Modelowanie dynamiki samochodu przy stabilizujacym sterowaniu silami hamowania: сборник научных трудов / W.Grzegozek. - Krakow : [s. n.], 2000. - 142 s. : il. - (Monografia / Politech.Krakowska im Tadeusza Kosciuszki, ISSN 0860-097X ; n275). - 30.00 р. Библиогр.:c.124-136Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 55.43.03
УДК: 629.113.001:531.3
Рубрика: Автомобили / Динамика

[3489] Renski A.
Modelowanie dzialania kierowcy w ukladzie kierowca-pojazd-otoczenie: сборник научных трудов / A.Renski. - Warszawa : [s. n.], 2000. - 121 s. : il. - (Mechanika:Prace naukowe, ISSN 0137-2335 ; z.184). - 20.00 р. Рез.англ.Библиогр.:с.117-121Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 73.31.11
УДК: 625.7.03
Рубрика: Транспортные машины / Взаимодействие с дорогой

[3490] Pfitzner A.
Modelowanie elementow polprzewodnikowych dla statystycznej symulacji ukladow scalonych VLSI: сборник научных трудов / A.Pfitzner. - Warszawa : [s. n.], 1999. - 191 s. : il. - (Elektronika:Prace naukowe / Politech.Warszawska, ISSN 0137-2343 ; z.120). - 10.00 р. Рез.англ.Библиогр.:с.182-190Держатели документа: ГПНТБ России
Доп.точки доступа: Politechnika Warszawska
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 47.33.31
УДК: 621.3.049.771.14.001.57
Рубрика: Интегральные схемы большие / Моделирование


Объявление:

[3491] Rudno-Rudzinska B.
Modelowanie emisji i propagacji dzwieku do prognozowania klimatu akustycznego srodowiska zurbanizowanego: сборник / B.Rudno-Rudzinska. - Wroclaw : [s. n.], 1994. - 198 s. : il. - (Prace naukowe Instytutu telekomunikacji i akustyki Politechniki Wroclawskiej. Ser., Monografie / Inst.telekomunikacji i akustyki, ISSN 0324-9328 ; n75/39). - 1000 р. Рез.англ.Библиогр.:с.182-193Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 87.55.29
УДК: 534.83.072
Рубрика: Шумы / Моделирование

[3492] Zboinski G.
Modelowanie hierarchiczne i metoda elementow skonczonych do adaptacyjnej analizy struktur zlozonych: сборник научных трудов / G.Zboinski. - Gdansk : [s. n.], 2001. - 304 s. : il. - (Zeszyty naukowe, Studia i materialy / Inst.maszyn przeplywowych, ISSN 0239-9091 ; 520/1479/2001). - 50.00 р. Рез. англ. Библиогр.: с.275-299Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 67.03.03
УДК: 624.04
Рубрика: Строительная механика

[3493] Kos A.
Modelowanie hybrydowych uk@/lad@wow mocy i optymalizacja ich konstrukcji ze wzgl@cedu na rozk@/lad temperatury: монография / A.Kos. - Krakow : Wyd-wo AGH, 1994. - 160 s. : il. - (Rozprawy monografie / Akad.gorniczo-hutnicza im.Stanislawa Staszica, ISSN 0867-6631 ; 1). - 300 р. Парал.тит.л.англ.Рез.англ.Библиогр.:с.134-160Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 47.33.31
УДК: 621.3.049.776
Рубрика: Интегральные схемы гибридные

[3494] Garbacik A.
Modelowanie hydraulicznych uk@/lad@wow nap@cedowych maszyn roboczych: сборник научных трудов / A.Garbacik. - Krak@wow : [s. n.], 1993. - 141 s. : il. - (Monografia / Politech.Krakowska im Tadeusza Kosciuszki, ISSN 0860-097X ; n155). - 50 р. Рез.англ.,нем.Библиогр.в конце книгиДержатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 55.03.47
УДК: 621-82.001.57
Рубрика: Гидравлический привод / Моделирование

[3495] Starczewski Z.
Modelowanie i analiza dynamiczna czopa w Lozysku Slizgowym: сборник / Z.Starczewski. - Warszawa : [s. n.], 1990. - 110 s. : il. - (Mechanika:Prace naukowe, ISSN 0137-2335 ; z.132). - 2.00 р. Рез.англ.,рус.Библиогр.:с.105-109Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 55.03.33
УДК: 621.822.5
Рубрика: Подшипники скольжения

[3496] Zuberek W. M.
Modelowanie i analiza wydajnosci systemow wspolbieznych: сборник научных трудов / W.M.Zuberek. - Warszawa : Oficyna wydaw. politech. Warszawskiej, 2001. - 331 p. : ill. - (Elektronika:Prace naukowe / Politech.Warszawska, ISSN 0137-2343 ; z.128). - 30.00 р. Библиогр.:c.330-331Держатели документа: ГПНТБ России
Доп.точки доступа: Politechnika Warszawska
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 50.39.29
УДК: 004.272.3
Рубрика: Вычислительные системы параллельные

[3497] Kusto Z.
Modelowanie i diagnostyka oddzialywan mechanicznych aerodynamicznych i magnetycznych w turbozespolach energetycznych/ J.Kicinski. - Gdansk : Wydaw. IMP PAN, 2005. - XXXIV, 1326 s. : il. - (Polska akademia nauk(Gdansk). Wydzai IV nauk technicznych). - ISBN 83-88237-85-3 : 500.00 р.Держатели документа: ГПНТБ России
Доп.точки доступа: Kicinski, J. ed.
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 55.37
УДК: 621-135
Рубрика: Турбинные установки / Моделирование Турбинные установки / Техническая диагностика

[3498] Sladek J.
Modelowanie i ocena dokladnosci maszyn oraz pomiarow wspolrzednosciowych: сборник научных трудов / J.Sladek. - Krakow : Politech. Krakowska, 2001. - 225 s. : il. - (Mechanika, ISSN 0372-9486 ; n87). - 30.00 р. Рез. англ., нем. Библиогр.: с.151-169Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 59.71
УДК: 621.002.56
Рубрика: Координатно-измерительные установки

[3499] Worwa K.
Modelowanie i ocena wzrostu niezawodnosci oprogramowania w procesie testowania: материал технической информации / K.Worwa. - Warszawa : [s. n.], 2000. - 179 s. : il. - (Elektronika:Prace naukowe / Politech.Warszawska, ISSN 0137-2343 ; z.124). - 40.00 р. Рез.англ. Библиогр.:с.172-178Держатели документа: ГПНТБ России
Доп.точки доступа: Politechnika Warszawska
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 50.41
УДК: 004.415.53
Рубрика: Программы-тесты для ЭВМ

[3500] Brzozowski W.
Modelowanie i optymalizacja procesu eksploatacji elektrowni cieplnej: монография / W.Brzozowski. - Czestochowa : [s. n.], 1995. - 235 s. : il. - (Seria monografie / Politech.Czestochowska, ISSN 0860-5017 ; n35). - ISBN 83-85031-43-X : 2000 р. Библиогр.:с.220-235Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 44.31.31
УДК: 621.311.22.004.5
Рубрика: Тепловые электрические станции / Эксплуатация

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 [175] 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200