Поиск по названию
[661] Poniewierski Z.
Krystalizacja, struktura i wlasciwosci siluminow: монография / Z.Poniewierski. - Warszawa : Wyd-wo nauk.techn., 1989. - 128 s. : il. - ISBN 83-204-1179-3 : 2.00 р. Библиогр.:с.125-128 Перевод заглавия: Кристаллизация,структура и свойства силуминовПеревод заглавия: Кристаллизация,структура и свойства силуминовДержатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 53.49.15
УДК: 669.715'782
Рубрика: Силумин

[662] Debowski Z.
Kryteria doboru wegla aktywnego do oczyszczania wody: монография / Z.Debowski. - Katowice : [s. n.], 1994. - 18 s. : il. - (Prace naukowe / Glowny inst.gornictwa, ISSN 1230-2643 ; n792). - 200 р. Парал.загл.англ.,рус.Рез.англ.,рус.Библиогр.:с.12-17Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 70.27.13
УДК: 628.16.081.32
Рубрика: Активированный уголь / Применение в водоочистке

[663] Jasiczak J.
Kryteria kontroli stabilizacji wytrzymalosci betonu na sciskanie okreslane metodami probabilistycznymi: сборник научных трудов / J.Jasiczak. - Krakow : [s. n.], 1992. - III s. s. : il. - (Rozprawy / Politech.Poznanska, ISSN 0551-6528 ; n271). - 10.00 р. Рез. англ., рус. Библиогр. в конце книгиДержатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 67.15.35
УДК: 666.972.017:620.17
Рубрика: Бетон / Испытание на прочность

[664] Pytlik A.
Kryteria oceny parametrow wytrzymalosciowych na zginanie i skrecanie ksztaltnikow typow V25 i V29: материал технической информации / A.Pytlik. - Katowice : [s. n.], 1999. - 44 s. : il. - (Prace naukowe / Glowny inst.gornictwa, ISSN 1230-2643 ; n836). - 20.00 р. Парал.загл.англ.Текст.пол.,англ.Библиогр.:с.44Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 53.49.13 52.13.23
УДК: 669.14.018.29 622.281.5
Рубрика: Конструкционная сталь легированная / Механические свойства Рудничное крепление металлическое / Испытание

[665] Franta A.
Kryteria ogolne kwalifikacji poziomu dziela architektonicznego: сборник / A.Franta. - Krakow : [s. n.], 1995. - 160 s. : il. - (Monografia / Politech.Krakowska im Tadeusza Kosciuszki, ISSN 0860-097X ; 193). - 3000 р. Рез.англ.,фр.Библиогр.:с.141-150Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 67.01.79
УДК: 72:658.386
Рубрика: Архитектура / Подготовка кадров

[666] Jowsa J.
Kryteria rownowagi w plazmowym reaktorze metalurgicznym PRM: монография / J.Jowsa. - Czestochowa : [s. n.], 1998. - 130 s. : il. - (Seria monografie / Politech.Czestochowska, ISSN 0860-5017 ; n51). - ISBN 83-7193-019-4 : 10.00 р. Рез.англ.,рус.Библиогр.: с.122-130Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 45.43.41 53.03.11
УДК: 669.046.512:533.9
Рубрика: Плазма / Применение в металлургии

[667] Kucewicz W.
Krzemowe detektory paskowe i ich zastosowania w fizyce wysokich energii na przykladzie eksperymentu DELPHI: монография / W.Kucewicz. - Krakow : Wydaw.AGH, 2000. - 158 s. : il. - (Rozprawy monografie / Akad.gorniczo-hutnicza im.Stanislawa Staszica, ISSN 0867-6631 ; 92). - 20.00 р. Парал. тит. л. англ. Рез. англ. Библиогр.: с.154-158Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 29.15.39
УДК: 539.1.074.5
Рубрика: Детекторы ионизирующих излучений полупроводниковые

[668] Carsughi F.
Krzepniecie i krystalizacja stopow odlewniczych: сборник научных трудов. - Wroclaw : [s. n.], 1992. - 72 s. : il. - (Metalurgia, ISSN 0079-3345 ; n42). - 10.00 р. Текст пол.,англ.Рез.пол.англ.Библиогр.в конце статей.Держатели документа: ГПНТБ России
Доп.точки доступа: Polska akademia nauk(Krakow)
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 55.15.03 55.15.15
УДК: 621.746.628
Рубрика: Отливки / Твердение Литейные сплавы / Кристаллизация

[669] Skubalska-Rafajlowicz E.
Krzywe wypelniajace w rozwiazywaniu wielowymiarowych problemow decyzyjnych: монография / E.Skubalska-Rafajlowicz. - Wroclaw : Oficyna wydaw. politech. Wroclawskiej, 2001. - 234 s. : il. - (Prace naukowe. Ser., Monografie / Inst.cybernetyki techn., ISSN 0324-9786 ; n104/28). - 30.00 р. Парал. тит. л. англ. Рез. англ. Библиогр.: с.215-226Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 28.29.03
УДК: 519.8
Рубрика: Теория принятия решений

[670] D'Ambrosio G.
Ks,l Kl,s-3n,nly interferences at o-factories: сборник научных трудов / G.D'Ambrosio,N.Paver. - Napoli : [s. n.], 1992. - 9 p. : ill. - ([Pubblicazione] INFN / Ist.naz.di fisica nucleare ; AE-92/05). - 1.00 р. Библиогр.: с.8-9Держатели документа: ГПНТБ России
Доп.точки доступа: Paver, N.
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 29.05
УДК: 539.126.413
Рубрика: Мезоны / Распад


Объявление:

[671] Stangel K.
Kszta@/ltowanie stref pieszych centrum miasta w aspekcie skali cz@/lowieka: сборник научных трудов / K.Stangel. - Gliwice : [s. n.], 1993. - 152 s. : il. - (Zeszyty naukowe / Politechnika Slaska(Gliwice) ; n 1165) (Architektura, ISSN 0860-0074 ; z.23). - 100 р. Рез.англ.,рус.Библиогр.:с.142-148Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 67.25.27
УДК: 711.7
Рубрика: Пешеходные зоны городов

[672] Niczyporuk Z. T.
Ksztaltowanie bezpieczenstwa na przykladzie eksploatacji zmechanizowanych kompleksow scianowych w kopalniach wegla kamiennego: сборник научных трудов / Z.T.Niczyporuk. - Katowice : [s. n.], 1996. - 139 s. : il. - (Prace naukowe / Glowny inst.gornictwa, ISSN 1230-2643 ; n817). - 5000 р. Библиогр.:с.126-139Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 52.01.93
УДК: 622.8
Рубрика: Горные работы / Техника безопасности

[673] Drozdowski P.
Ksztaltowanie charakteristyk i wlasnosci ruchnowych wielofazowych silnikow indukcyjnych klatkowych: сборник научных трудов / P.Drozdowski. - Krakow : [s. n.], 2000. - 255 s. : il. - (Monografia / Politech.Krakowska im Tadeusza Kosciuszki, ISSN 0860-097X ; n278). - 30.00 р. Рез.англ.,нем. Библиогр.:с.237-245Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 45.29.31
УДК: 621.313.333.2
Рубрика: Асинхронные двигатели короткозамкнутые

[674] Lisowski E.
Ksztaltowanie charakterystyk hydraulicznych zaworow hamujavych ukladow napedowych maszyn roboczych: сборник научных трудов / E.Lisowski. - Krakow : [s. n.], 1998. - 197 s. : il. - (Monografia / Politech.Krakowska im Tadeusza Kosciuszki, ISSN 0860-097X ; n224). - 5.00 р. Рез.англ.Библиогр.:с.180-193Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 55.53
УДК: 69.002.5-82
Рубрика: Строительные машины / Привод гидравлический

[675] Gierulski W.
Ksztaltowanie drgan w stanowiskowych badaniach symulacyjnych: сборник / W.Gierulski. - Kielce : [s. n.], 1991. - 192 s. : il. - (Mechanika / Politechnika Swietokrzyska, ISSN 0239-4979 ; 46). - 2.00 р. Библиогр.:с.188-192Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 73.31.41
УДК: 625.7.03
Рубрика: Автомобили / Взаимодействие с дорогой

[676] Mackiewicz J.
Ksztaltowanie kadlubow pomp i silnikow zebatych: монография / J.Mackiewicz. - Wroclaw : [s. n.], 1991. - 82 s. : il. - (Prace naukowe instytutu konstrukcji i eksploatacji maszyn politechniki Wroclawskiej. Ser., Monografie / Inst.konstrukcji i eksploatacji maszyn, ISSN 0324-962X ; n65/16). - 4.00 р. Рез.англ.Библиогр.в конце текстаДержатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 55.39.37
УДК: 621.65-8
Рубрика: Насосы / Привод

[677] Lukowski J.
Ksztaltowanie plastyczne materialow porowatych: сборник научных трудов / J.Lukowski. - Gliwice : [s. n.], 1992. - 117 s. : il. - (Zeszyty naukowe / Politechnika Slaska(Gliwice) ; n 1157) (Hutnictwo, ISSN 0324-802X ; z.44). - 5.00 р. Рез.англ.,нем.Библиогр.:c.109-114Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 53.39.29
УДК: 621.762.4
Рубрика: Металлические порошки / Прессование

[678] Kapinski S.
Ksztaltowanie plastyczne materialow w plaskim stanie naprezenia lub odksztalcenia oraz w stanie osiowej symetrii: материал технической информации / S.Kapinski. - Warszawa : [s. n.], 1990. - 85 s. : il. - (Mechanika:Prace naukowe, ISSN 0137-2335 ; z.124). - 1.00 р. Рез. англ., рус. Библиогр.: с.77-84Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 55.16.13
УДК: 621.73
Рубрика: Металлообработка давлением

[679] Palej A.
Ksztaltowanie przestrzeni dla dzieci w miejskim srodowisku mieszkaniowym: сборник научных трудов / A.Palej. - Krakow : [s. n.], 1991. - 162 s. : il. - (Monografia / Politech.Krakowska im Tadeusza Kosciuszki, ISSN 0860-097X ; n109). - 10-00 р. Рез.англ.,фр.Библиогр.:с.147-153Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 67.29.31
УДК: 711.256.011 725.57.011
Рубрика: Детские учреждения / Проектирование

[680] Danilecki S.
Ksztaltowanie systemu logistyki statkow powietrznych z elementami probabilistycznej oceny bezpieczenstwa ich struktury: сборник / S.Danilecki. - Warszawa : [s. n.], 1995. - 123 s. : il. - (Mechanika:Prace naukowe, ISSN 0137-2335 ; z.162). - 2000 р. Рез.рус.,англ.Библиогр.:с.119-122Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 73.37.17
УДК: 656.08
Рубрика: Воздушный транспорт / Безопасность движения

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 [34] 35 36