Поиск по автору
[881] Weisberg S.
Adapting for the missing link: сборник научных трудов / S.Weisberg,A.H.Welsh. - Canberra : [s. n.], 1991. - 38 p. : ill. - (Research report / Centre for math.and its appl. ; CMA-SR4-92). - 5-00 р. Библиогр.: с. 37-38 Перевод заглавия: Адаптация к недостающему звенуПеревод заглавия: Адаптация к недостающему звену Держатели документа: ГПНТБ России
Доп.точки доступа: Welsh, A.H.
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 27.43.17
УДК: 519.233.5
Рубрика: Регрессия (матем.)

[882] Welsh A. H.
Fitting heteroscedastic regression models: сборник научных трудов / A.H.Welsh,R.J.Carroll,D.Ruppert. - Canberra : [б. и.], 1992. - 22 p. : 2 l.ill. - (Research report / Centre for math.and its appl. ; CMA-SR5-92). - 5-00 р. Библиогр.:с.21-22 Держатели документа: ГПНТБ России
Доп.точки доступа: Carroll, R.J.; Ruppert, D.
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 27.43.17
УДК: 519.233.5
Рубрика: Регрессия (матем.)

[883] Wood A. T.A.
Estimation of the concentration parameters of the fisher matrix distribution on SO(3) and the bingham distribution on Sq,q-2: сборник научных трудов / A.T.A.Wood. - Canberra : [б. и.], 1992. - 15 p. : ill. - (Research report / Centre for math.and its appl. ; CMA-SR6-92). - 1-00 р. Библиогр.:с.13-14 Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 27.43.17
УДК: 519.233.2
Рубрика: Оценки статистические

[884] Wood A. T.A.
Fisher distribution: сборник научных трудов / A.T.A.Wood. - Canberra : [s. n.], 1992. - 8 p. : ill. - (Research report / Centre for math.analysis ; CMA-SR8-92). - 1-00 р. Библиогр.:c.5-6 Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 27.43.15
УДК: 519.213
Рубрика: Распределения (матем.)

[885] Weclawowicz-Bilska E.
Historyczne zalozenia zdrojowisk w ksztaltowaniu wspolczesnych osrodkow balneologicznych w Polsce: сборник научных трудов / E.Weclawowicz-Bilska. - Krakow : [s. n.], 1990. - 108 s. : il. - (Monografia / Politech.Krakowska im Tadeusza Kosciuszki, ISSN 0860-097X ; n104). - 10-00 р. Рез.англ.,фр.Библиогр.:с.98-104 Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 67.25.21
УДК: 711.455
Рубрика: Курорты / Планировка и застройка

[886] Weclawowicz-Bilska E.
Materialy budowlane:Wspolczesne kierunki badawcze i rozwojowe: sesja nauk.z okazji 70-lecia urodzin prof.dra inz.W.Muszynskiego. - Krakow : [s. n.], 1990. - 387 s. : il. - (Monografia / Politech.Krakowska im Tadeusza Kosciuszki, ISSN 0860-097X ; n106). - 6-00 р. Рез.англ.Библиогр в конце глав Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 67.15
УДК: 691(063)
Рубрика: Строительные материалы и изделия / Съезды и конференции

[887] Weclawowicz-Bilska E.
Wybrane problemy fizyki budowli i budownictwa: jubileusz 50-lecia pracy zawodowej prof.dra hab.inz.Z.Pieniazka. - Krakow : [s. n.], 1990. - 99 s. : il. - (Monografia / Politech.Krakowska im Tadeusza Kosciuszki, ISSN 0860-097X ; n108). - 3-00 р. Рез.англ.Библиогр.в конце глав Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 67.03.05
УДК: 69:53(063)
Рубрика: Строительная физика / Съезды и конференции

[888] Watanabe
Nonlinear behavior of twin-stripe semiconductor lasers and its application to optical logic operations: сборник научных трудов / Watanabe. - Tsukuba : [s. n.], 1992. - 92 p. : ill. - (Researches / Electrotechn.lab., ISSN 0366-9106 ; n934). - 10-00 р. Рез.англ.Библиогр.:с.86-92 Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 47.35.31
УДК: 621.373.826.038.825.5
Рубрика: Лазеры полупроводниковые

[889] Weewer R.
Study of electrochemical processes and wetting phenomena at the molten carbonate fuel cell anode: diss. / R.Weewer. - Delft : [s. n.], 1991. - 229 p. : ill. - ISBN 90-900-4381-0 : 5-00 р., 20-00 р. Рез.гол.Библиогр.в конце статей Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(2)
ГРНТИ: 44.41
УДК: 621.352.6.035.221.45(043)
Рубрика: Топливные элементы / Электроды

[890] Wilderotter K.
Optimale Algorithmen zur Approximation analytischer Funktionen: Diss. / K.Wilderotter. - Bonn : [s. n.], 1991. - 121 S. : Ill. - (Bonner mathematische Schriften, ISSN 0524-045X ; N218). - 10.00 р. Библиогр.:с.118-121 Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 27.27
УДК: 517.538.5(043)
Рубрика: Приближения теория


Объявление:

[891] Wojtas L.
Proba okreslenia warunkow brzegowych procesu adaptacji zespolow zabudowy srodmiejsjiej z przelomu XIX i XX wieku: сборник научных трудов / L.Wojtas. - Gliwice : [s. n.], 1992. - 188 s. : il. - (Zeszyty naukowe / Politechnika Slaska(Gliwice) ; 1146) (Architektura, ISSN 0860-0074 ; z.21). - 15.00 р. Рез.англ.,нем.Библиогр.: c.172-179 Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 67.25.19
УДК: 711(438)
Рубрика: Градостроительство / Польша

[892] Wolna M.
Badanie odpornosci hydrolitycznej szkla plaskiego sodowo-wapniowego z warstwa krzemionkowa naniesiona na jego powierzchnie: сборник научных трудов / M.Wolna,J.Szwedowska-Kotlinska,W.Tuszynski. - Warszawa : [s. n.], 1991. - 20 s. : il. - (Prace IPPT / Inst.podstawowych problemow techn., ISSN 0208-5658 ; n34/1991). - 2.00 р. Рез.англ.Библиогр.:с.19 Держатели документа: ГПНТБ России
Доп.точки доступа: Szwedowska-Kotlinska, J.; Tuszynski, W.
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 61.35.31
УДК: 666.11.01
Рубрика: Стекло и стеклянные изделия / Методы исследования

[893] Wnuk R.
Numeryczne modelowanie aktywnego bezposredniego systemu podgrzewu cieplej wody uzytkowej z wykorzystaniem energii promieniowania slonecznego: сборник научных трудов / R.Wnuk. - Warszawa : [s. n.], 1991. - 24 s. : 6 l.il. - (Prace IPPT / Inst.podstawowych problemow techn., ISSN 0208-5658 ; n38/1991). - 3.00 р. Библиогр.:с.24 Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 55.67.31
УДК: 696.48.001.57
Рубрика: Водоподогреватели солнечные / Моделирование

[894] Wolna M.
Kruche materialy elastooptyczne w badaniach doswiadczalnych stanu naprezenia i odksztalcenia: сборник научных трудов / M.Wolna,L.Kruszka. - Warszawa : [s. n.], 1991. - 14 s. : il. + 5 kart. - (Prace IPPT / Inst.podstawowych problemow techn., ISSN 0208-5658 ; n22/1991). - 2.00 р. Библиогр.:с.13 Держатели документа: ГПНТБ России
Доп.точки доступа: Kruszka, L.
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 81.09.81
УДК: 620.171.5
Рубрика: Напряжения (мех.) / Поляризационно-оптический метод исследования

[895] Walerian E.
Model of highway as noise source: сборник научных трудов / E.Walerian,R.Janczur. - Warszawa : [s. n.], 1991. - 62 s. : il. - (Prace IPPT / Inst.podstawowych problemow techn., ISSN 0208-5658 ; n32/1991). - 2.00 р. Библиогр.в конце книги Держатели документа: ГПНТБ России
Доп.точки доступа: Janczur, R.
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 89.55.29
УДК: 534.836.2:629.11
Рубрика: Транспортный шум

[896] Wieczorek T.
Analiza nagrzewnic indukcyjnych plaskich i cylindrycznych stosowanych w procesach obrobki cieplnej i plastycznej metali: сборник научных трудов / T.Wieczorek. - Gliwice : [s. n.], 1992. - 136 s. : il. - (Zeszyty naukowe / Politechnika Slaska(Gliwice) ; n 1155) (Hutnictwo, ISSN 0324-802X ; z.42). - 8.00 р. Рез.англ.,рус.Библиогр.:c.125-133 Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 45.43.35
УДК: 621.783:621.365.5
Рубрика: Индукционные печи

[897] Wanik A.
Model matematyczny procesow cieplno-przeplywowych w plaszczowo-rurowych wymiennikach ciepla: сборник научных трудов / A.Wanik. - Wroclaw : Wyd-wo politechn.Wroclawskiej, 1991. - 172 s. : il. - (Prace naukowe Instytutu techniki cieplnej i mechaniki plynow Politechniki Wroclawskiej. Ser., Monografie / Inst.techniki cieplnej i mechaniki plynow, ISSN 0324-9387 ; n41/19). - 3.00 р. Парал.загл.англ.Рез.англ.Библиогр.:с.159-168 Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 44.31.35
УДК: 621.565.9:536.24
Рубрика: Теплообменные аппараты / Тепловой режим / Моделирование

[898] Wojciechowski K.
Synteza prawa sterowania w warunkach niepewnosci ograniczonej: сборник научных трудов / K.Wojciechowski. - Gliwice : [s. n.], 1991. - 215 s. : il. - (Zeszyty naukowe / Politechnika Slaska(Gliwice) ; 1120) (Automatyka, ISSN 0434-0760 ; z.104). - 8.00 р. Рез.рус.,англ.Библиогр.:c.195-204 Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 27.47.15
УДК: 681.5.011
Рубрика: Автоматического управления теория

[899] Walczak J.
Optymalizacja energetyczno-jakosciowych wlasciwosci obwodow elektrycznych w przestrzeniach Hilberta: сборник научных трудов / J.Walczak. - Gliwice : [s. n.], 1992. - 145 s. : il. - (Zeszyty naukowe / Politechnika Slaska(Gliwice) ; 1166) (Elektryka, ISSN 0072-4688 ; z.125). - 15.00 р. Библиогр.:с.135-144 Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 45.03.07
УДК: 621.3.011.7
Рубрика: Электрические цепи / Оптимизация

[900] Wolek S.
Optymalizacja fizycznej organizacji danych: сборник научных трудов / S.Wolek. - Gliwice : [s. n.], 1992. - 210 s. : il. - (Zeszyty naukowe / Politechnika Slaska(Gliwice) ; 1151) (Informatyka, ISSN 0208-7286 ; z.18). - 8.00 р. Рез.рус.англ.Библиогр.:с.194-200 Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 20.23.21
УДК: 004.65
Рубрика: Банки данных / Организация

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 [45] 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107