Поиск по автору
[1681] Atsctoy A.
Самоучитель хакера: подроб. иллюстрир. руководство / A. Atsctoy. - М. : Лучшие книги, 2005. - 191 с. : ил. - Библиогр.: с. 191(14 назв.). - 3500 экз. - ISBN 5-93673-036-0 : Б. ц. Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: фмз(1)
ГРНТИ: 50.37.23
УДК: 004.056.53
Рубрика: Информация / Сохранность

[1682] Atsctoy A.
Коммерция и логистика : мемориальный сб., посвященный 100-летию со дня рождения доктора экон. наук, профессора А.А. Иотковского / Санкт-Петербургский гос.ун-т экономики и финансов. Кафедра коммерции и логистики. - СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2004. - 279 с. - 200 экз. - ISBN 5-7310-1869-3 : Б. ц. Держатели документа: ГПНТБ России
Доп.точки доступа: Санкт-Петербургский гос.ун-т экономики и финансов. Кафедра коммерции и логистики
Экз-ры: хр(2)
ГРНТИ: 81.88 71.01.75
УДК: 658.7 339.1 658.014.1
Рубрика: Логистика Торговля Предпринимательство

[1683] Association technique de fonderie(Paris).
Annuaire/ ATF. - Paris : [s. n.].2005. - 2005. - 81 p. : ill. - 30.00 р. Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 55.15.01
УДК: 621.74(058)
Рубрика: Литейное производство

[1684] Atommagkutato intezet (Debrecen).
Annual report/ Atommagkutato intezet / ATOMKI. - Debrecen : [s. n.], 19 - . - ISSN 0231-3596.2005. - 2005. - IX, 95 p. : ill. - 40.00 р. Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 29.15
УДК: 539.1(058)
Рубрика: Ядерная физика

[1685] Aroca R.
Surface-enhanced vibrational spectroscopy: монография / R.Aroca. - Chichester : Wiley, 2006. - XXV,233 p. : ill. - ISBN 0-471-60731-2 : 4892.77 р. Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
Копия: мкф., Шифр MR-110758
ГРНТИ: 31.15.35
УДК: 541.183
Рубрика: Поверхностные явления / Методы исследования

[1686] Akademia gorniczo-hutnicza im.Stanislawa Staszica (Krakow).
Rozprawy monografie/ Akad. gorniczo-hutnicza im. Stanislawa Staszica. - Krakow : wydaw. AGH, 19 - . - ISSN 0867-6631.152 : Falkowe wskazniki zmian radiometrycznych zachodzacych w procesie opracowania ortofotomapy / K.Pyka. - Krakow : uczelniane wydaw. nauk.-dydaktyczne, 2005. - 95 s. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - 50.00 р. Приложение: Сопроводительный материал :ODP/82 Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 36.29.27
УДК: 528.7
Рубрика: Фотограмметрия

[1687] Akademia gorniczo-hutnicza im.Stanislawa Staszica (Krakow).
Rozprawy monografie/ Akad.gorniczo-hutnicza im.Stanislawa Staszica. - Krakow : wydaw.AGH, 19 - . - ISSN 0867-6631.153 : Wybrane techniki projektowania mechatronicznego / M.Petko. - Krakow : uczelniane wydaw. nauk.-dydaktyczne, 2005. - 165 s. : il. - 50.00 р. Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 50.43
УДК: 681.527.7
Рубрика: Мехатроника

[1688] Akademia gorniczo-hutnicza im.Stanislawa Staszica (Krakow).
Rozprawy monografie/ Akad.gorniczo-hutnicza im.Stanislawa Staszica. - Krakow : wydaw.AGH, 19 - . - ISSN 0867-6631.155 : Rola czynnikow surowcowych oraz technologicznych w procesie formowania sie porowatej struktury koksu / A.Strugala. - Krakow : uczelniane wydaw. nauk.-dydaktyczne, 2006. - 251 s. : il. + 3 kart. - 100.00 р. Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 61.51.37
УДК: 662.749.2.01:539.217.1
Рубрика: Кокс / Структура

[1689] Akademia gorniczo-hutnicza im.Stanislawa Staszica (Krakow).
Rozprawy monografie/ Akad.gorniczo-hutnicza im.Stanislawa Staszica. - Krakow : wydaw. AGH, 19 - . - ISSN 0867-6631.156 : Ocena stanu podziemnych wyrobisk chodnikowych i komorowych na podstawie empirycznych metod badawczych / W.Korzeniowski. - Krakow : uczelniane wydaw. nauk.-dydaktyczne, 2006. - 148 s. : il. + 1 kart. - 50.00 р. Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 52.13.25
УДК: 622.831
Рубрика: Горные выработки / Устойчивость

[1690] Akademia gorniczo-hutnicza im.Stanislawa Staszica (Krakow).
Rozprawy monografie/ Akad.gorniczo-hutnicza im.Stanislawa Staszica. - Krakow : wydaw. AGH, 19 - . - ISSN 0867-6631.157 : Drgania wzbudzane tarciem suchym. Teoria, eksperyment, symulacja / K. Furmanik. - Krakow : uczelniane wydaw. nauk.-dydaktyczne, 2006. - 157 s. : il. + 4 kart.il. - 50.00 р. Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 55.03.11
УДК: 621.891
Рубрика: Трение и износ в машинах


Объявление:

[1691] Akademia gorniczo-hutnicza im.Stanislawa Staszica (Krakow).
Vocabulaire de la documentation [Текст]. - 2e ed.; 4 tirage. - Paris : Afnor, 1986. - 159 p. : ill. - (dossiers de la normalisation, ISSN 0297-4827 ; 05). - ISBN 2-12-484-021-8 : 45.00 р. Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 82.13
УДК: 651.5:62
Рубрика: Документация

[1692] Akita national college of technology.
Research reports of Akita national college of technology/ Akita national college of technology. - Akita : [s. n.], 19 - . - ISSN 0285-5364.40. - 2005. - 154 p. : ill. - 40.00 р. Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 81.01
УДК: 62(05)
Рубрика: Техника

[1693] Architectural institute of Japan (Tokyo). Annual meeting (2006 ; [Tokyo]).
Summary of technical papers of annual meeting architectural institute of Japan [Electronic resource] [Electronic resource] : материал технической информации / Architectural institute of Japan (Tokyo). Annual meeting (2006 ; [Tokyo]) . - [Tokyo] : AIJ, 2006. - + 3 эл. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с контейнера. - 50.00 р. Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: НТО3(1)
ГРНТИ: 67.07
УДК: 72(063)(086.82)
Рубрика: Архитектура / Съезды и конференции

[1694] American ceramic society.
Special publication [Текст]. - Westerville(Oh) : [б. и.], 197- - .N 4 : Aluminia as a ceramic material / Ed.: W.H.Gitzen. - Westerville(Oh) : amer. ceramic soc., 1970. - 253 p. : ill. - ISBN 0-916094-46-4 : 1775.40 р. Держатели документа: ГПНТБ России
Доп.точки доступа: Gitzen, W.H. ed.
Экз-ры: ХР(1)
Копия: мкф., Шифр MR-110744
ГРНТИ: 61.35.29
УДК: 666.762
Рубрика: Керамические материалы и изделия глиноземистые

[1695] Akita national college of technology.
Research reports of Akita national college of technology/ Akita national college of technology. - Akita : [s. n.], 19 - . - ISSN 0285-5364.41. - 2006. - 101 p. : ill. - 30.00 р. Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 81.01
УДК: 62(05)
Рубрика: Техника

[1696] Akademia gorniczo-hutnicza im.Stanislawa Staszica(Krakow).
Rozprawy monografie/ Akad.gorniczo-hutnicza im.Stanislawa Staszica. - Krakow : wydaw. agh, 19 - . - ISSN 0867-6631.141 : Wplyw jakosci danych na ryzyko procesow decyzyjnych wspieranych analizami GIS / B.Hejmanowska. - Krakow : uczelniane wydaw. nauk.-dydaktyczne, 2005. - 110 s. : il. - 30.00 р. Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 39.01.85
УДК: 91:681.3
Рубрика: Геоинформационные системы Теория принятия решений

[1697] Akademia gorniczo-hutnicza im.Stanislawa Staszica(Krakow).
Rozprawy monografie/ Akad.gorniczo-hutnicza im.Stanislawa Staszica. - Krakow : wydaw. agh, 19 - . - ISSN 0867-6631.145 : Metoda techniczno-ekonomicznej oceny skladnikow oraz uciazliwosci ryzyka wystapienia wypadkow przy pracy w kopalniach wegla kamiennego / A.Hebda. - Krakow : uczelniane wydaw. nauk.-dydaktyczne, 2005. - 126 s. : il. - 30.00 р. Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 52.35.01
УДК: 622.8:622.333
Рубрика: Угольные шахты / Охрана и гигиена труда

[1698] Akademia gorniczo-hutnicza im.Stanislawa Staszica(Krakow).
Rozprawy monografie/ Akad.gorniczo-hutnicza im.Stanislawa Staszica. - Krakow : wydaw. agh, 19 - . - ISSN 0867-6631.147 : Zintegrowane sterowanie systemami zaopatrzenia w wode pitna / K.Duzinkiewicz. - Krakow : uczelniane wydaw. nauk.-dydaktyczne, 2005. - 482 s. : il. - 60.00 р. Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 70.27.15
УДК: 628.1
Рубрика: Водоснабжение

[1699] Akademia gorniczo-hutnicza im.Stanislawa Staszica(Krakow).
Rozprawy monografie/ Akad.gorniczo-hutnicza im.Stanislawa Staszica. - Krakow : wydaw. agh, 19 - . - ISSN 0867-6631.148 : Poznoglacjalne i holocenskie zespoly mieczakow w martwicach wapiennych poludniowej Polski / W. P.Alexandrowicz. - Krakow : uczelniane wydaw. nauk.-dydaktyczne, 2005. - 271 s. : il. - 30.00 р. Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 38.31.23 38.15.19 38.43.15
УДК: 594(438) 552.545(438) 551.79(438)
Рубрика: Палеозоология / Польша Туфы / Польша Четвертичная система / Польша

[1700] Akademia gorniczo-hutnicza im.Stanislawa Staszica(Krakow).
Rozprawy monografie/ Akad. gorniczo-hutnicza im. Stanislawa Staszica. - Krakow : wydaw. AGH, 19 - . - ISSN 0867-6631.146 : Analiza stabilnosci mikrostruktury modyfikowanych stali martenzytycznych 9% Cr w procesie wyzarzania i pelzania / A.Zielinska-Lipiec. - Krakow : PGH, 2005. - 173 s. : il. - 30.00 р. Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 53.49.13
УДК: 621.793.6:669.26]:669.4
Рубрика: Сталь / Модифицирование Сталь / Хромирование

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 [85] 86 87 88 89