[1661] Ale One
. , , / Ale One. - . : , 2004. - 394 . : ... - ( ). - 5000 . - ISBN 5-93673-028-X : . . .: . 389 : :/428 (. . (CD-ROM)) :
-: (1)
: 50.39.27
: 004.732
:

[1662] Ale One
. , , / Ale One. - . : , 2004. - 1 . . (CD-ROM). - ( ). - . . : . , , . -2004. 2-04/32808 :
-: 3(1)
: 71.01 73.39.31
: 659.4 621.644.073
: /

[1663] Azimov Ya. I.
New integral transformations: / Ya.I.Azimov; , . - . . . . . - Leningrad, 1990. - 19 p. : il. - ; 1638). - 220 . . - . Bibliogr.: p. 19 (8 nazv.) :
-: (1)
: 27.23.21
: 517.44(04)
:

[1664] Aladjev V. Z.
Systems of computer algebra: new software ToolBox for maple: / V.Z.Aladjev. - Tallin : [s. n.], 2003. - 268 p. : ill. - (Computer mathematics). - ISBN 9985-9277-6-1 : 100.00 . :
. : Vaganov, V.A.
-: (1)
: 27.41.23
: 519.61
:

[1665] Akademia gorniczo-hutnicza im.Stanislawa Staszica(Krakow).
Rozprawy monografie/ Akad.gorniczo-hutnicza im.Stanislawa Staszica. - Krakow : wydaw. agh, 19 - . - ISSN 0867-6631.129 : Development and properties of Fe-Mn-(Mo)-Cr)-C sintered structural steels / A.Cias. - Krakow : AGH, 2004. - 205 p. : ill. - 30.00 . :
-: (1)
: 53.49.13
: 669.14.018.29:621.762
:

[1666] Akademia gorniczo-hutnicza im.Stanislawa Staszica(Krakow).
Rozprawy monografie/ Akad.gorniczo-hutnicza im.Stanislawa Staszica. - Krakow : wydaw. agh, 19 - . - ISSN 0867-6631.132 : Mechaniczne wywarzanie stopow na osnowie faz miedzymetalicznych z ukladow rownowagi fazowej Ni - Al, Nb - Al oraz Nb - Al - V, ich charakterystyka i wlasciwosci / S.Dymek. - Krakow : AGH, 2004. - 127 s. : il. - 30.00 . :
-: (1)
: 53.49.15
: 669.715:621.762
:

[1667] Akademia gorniczo-hutnicza im.Stanislawa Staszica(Krakow).
Rozprawy monografie/ Akad.gorniczo-hutnicza im.Stanislawa Staszica. - Krakow : wydaw. agh, 19 - . - ISSN 0867-6631.134 : Algorytmy genetyczne w mechanice kostrukcji / K.Pieczara. - Krakow : AGH, 2004. - 141 s. : ill. - 30.00 . :
-: (1)
: 67.03.03
: 624.04
:

[1668] Akademia gorniczo-hutnicza im.Stanislawa Staszica(Krakow).
Rozprawy monografie/ Akad.gorniczo-hutnicza im.Stanislawa Staszica. - Krakow : wydaw. agh, 19 - . - ISSN 0867-6631.133 : Mechanizmy odksztalcenia krysztalow cynku w temperaturach podwyzszonych / K.Piela. - Krakow : wydaw. agh, 2004. - 99 s : il. - 30.00 . :
-: (1)
: 53.49.15
: 669.5.017:539.374
: /

[1669] Akademia gorniczo-hutnicza im.Stanislawa Staszica(Krakow).
Rozprawy monografie/ Akad.gorniczo-hutnicza im.Stanislawa Staszica. - Krakow : wydaw. agh, 19 - . - ISSN 0867-6631.136 : Zastosowanie brzegowego zagadnienia odwrotnego do identyfikacji wspolczynnika przejmowania ciepla podczas chlodzenia / A.Buczek. - Krakow : Uczelniane wydaw. nauk.-dydaktyczne, 2004. - 147 s. : il. - 30.00 . :
-: (1)
: 30.17.35
: 621-713.1
:

[1670] Akademia gorniczo-hutnicza im.Stanislawa Staszica(Krakow).
Rozprawy monografie/ Akad.gorniczo-hutnicza im.Stanislawa Staszica. - Krakow : wydaw. agh, 19 - . - ISSN 0867-6631.138 : Optymalizacja zachowan rynkowych przedsiebiorstwa / A.Dura. - Krakow : uczelniane wydaw. nauk.-dydaktyczne, 2005. - 168 s. : il. - 30.00 . :
-: (1)
: 72.75.39
: 339.138
:


:

[1671] Akademia gorniczo-hutnicza im.Stanislawa Staszica(Krakow).
Rozprawy monografie/ Akad.gorniczo-hutnicza im.Stanislawa Staszica. - Krakow : wydaw. agh, 19 - . - ISSN 0867-6631.144 : Rozklad termiczny wybranych soli tlenowych metali bloku d / B.Malecka. - Krakow : uczelniane wydaw. nauk.-dydaktyczne, 2005. - 128 s. : il. - 30.00 . :
-: (1)
: 31.17.15
: 546.3-38:542.92
: , /

[1672] Akademia gorniczo-hutnicza im.Stanislawa Staszica(Krakow).
Rozprawy monografie/ Akad.gorniczo-hutnicza im.Stanislawa Staszica. - Krakow : wydaw. agh, 19 - . - ISSN 0867-6631.140 : Oznaczanie przewodnosci cieplnej ciala stalego z wykorzystaniem rozwiazania zagadnienia odwrotnego przewodzenia ciepla / T.Telejko. - Krakow : uczelniane wydaw. nauk.-dydaktyczne, 2005. - 154 s. : il. - 30.00 . :
-: (1)
: 29.19.09
: 536.21
: /

[1673] Atommagkutato intezet (Debrecen).
Annual report/ ATOMKI. - Debrecen : [s. n.]. - ISSN 0231-3596.2004. - 2004. - 93 p. : ill. - 30.00 . :
-: (1)
: 29.15
: 539.1(058)
:

[1674] Academia Romana(Bucuresti).
Memoriile sectiilor stiintifice.Ser.4/ Acad. Romana. - Bucuresti : Ed. acad. Romane.. 20(1997). - 2000. - 416 p. : ill. - ISBN 973-27-0723-2 : 50.00 . :
-: (1)
: 12.41
: 001(498):061.12(05)
:

[1675] Academia Romana(Bucuresti).
Memoriile sectiilor stiintifice.Ser.4/ Acad. Romana. - Bucuresti : Ed. acad. Romane. - ISSN 1224-1407.. 24(2001). - 2003. - 272 p. : ill. - ISBN 973-27-0971-5 : 30.00 . :
-: (1)
: 12.41
: 001(498):061.12(05)
:

[1676] Academia Romana(Bucuresti).
Memoriile sectiilor stiintifice.Ser.4/ Acad. Romana. - Bucuresti : Ed. acad. Romane. - ISSN 1224-1407.. 25(2002). - 2005. - 377 p. : ill. - ISBN 973-27-1105-1 : 50.00 . :
-: (1)
: 12.41
: 001(498):061.12(05)
:

[1677] Academia Romana(Bucuresti).
Memoriile sectiilor stiintifice.Ser.4/ Acad. Romana. - Bucuresti : Ed. acad. Romane. - ISSN 1224-1407.. 26(2003). - 2005. - 357 p. : ill. - ISBN 973-27-1135-3 : 50.00 . :
-: (1)
: 12.41
: 001(498):061.12(05)
:

[1678] Abo akademi.
Acta academiae Aboensis. Ser.B, Mathematica et physica/ Abo akad. - Abo : [s. n.]. - ISSN 0001-5105.Vol. 65,N 3 : Markov chains on metric spaces : invariant measures a. asymptotic behaviour / N.Carlsson. - Abo : [s. n.], 2005. - 28 p. : ill. - ISBN 951-765-263-1 : 20.00 . :
-: (1)
: 27.43.15
: 519.217
:

[1679] Abo akademi.
Acta academiae Aboensis. Ser.B, Mathematica et physica/ Abo akad. - Abo : [s. n.]. - ISSN 0001-5105.Vol. 65,N 2 : Constructive methods for rational interpolation and uniform approximation on the unit disc / C.Glader. - Abo : [s. n.], 2005. - 99 p. : ill. - ISBN 951-765-262-3 : 50.00 . :
-: (1)
: 27.27
: 517.538.7 517.538.5
: (.)

[1680] Abo akademi.
Acta academiae Aboensis. Ser.B, Mathematica et physica/ Abo akad. - Abo : [s. n.]. - ISSN 0001-5105.Vol. 65,N 4 : Quantitative elemental analysis of dry-ashed bark and wood samples of birch, spruce and pine from south-western Finland using PIXE / K-E.Saarela, L.Harju, J-O.Lill [et al.]. - Abo : [s. n.], 2005. - 27 p. : ill. - ISBN 951-765-269-0 : 20.00 . :
. : Saarela, K-E.; Harju, L.; Lill, J-O.
-: (1)
: 66.29
: 674.023.1
:

: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 [84] 85 86 87 88 89