Поиск по автору
[1861] Politechnika Krakowska im Tadeusza Kosciuszki.
Monografia/ Politech. Krakowska im Tadeusza Kosciuszki. - Krakow : [s. n.], 19 - . - ISSN 0860-097X.349 : Viscoplastic and internal discontinuity models in analysis of structural concrete / A. Winnicki. - Krakow : [s. n.], 2007. - 209 p. : ill. - (Sera inzynieria ladowa). - Библиогр.: с. 185-200 (231 назв.). - Б. ц. Держатели документа: ГПНТБ России
Доп.точки доступа: Politechnika Krakowska im Tadeusza Kosciuszki(Krakow)
Экз-ры: хр(1)
ГРНТИ: 67.15.35
УДК: 666.972.017
Рубрика: Бетон / Добавки-пластификаторы Бетон / Физико-механические свойства

[1862] Politechnika Krakowska im Tadeusza Kosciuszki.
Monografia/ Politech. Krakowska im Tadeusza Kosciuszki. - Krakow : [s. n.], 19 - . - ISSN 0860-097X.350 : Wspolczesne muzeum w strukturne miasta / M. Gyurkovich. - Krakow : [s. n.], 2007. - 113 s. : il. - (Seria architektura). - Библиогр.: с. 99-108 (186 назв.). - Б. ц. Держатели документа: ГПНТБ России
Доп.точки доступа: Politechnika Krakowska im Tadeusza Kosciuszki(Krakow)
Экз-ры: хр(1)
ГРНТИ: 67.29.31
УДК: 727.7
Рубрика: Музейные здания

[1863] Paul Scherrer Institut(Villigen).
Scientific report/ Paul Scherrer Institut (Villigen). - Villigen : PSI, 19 - . - ISSN 1423-7296.2007. - 2008. - 113 p. : ill. - Библиогр. в конце ст. - Б. ц. Держатели документа: ГПНТБ России
Доп.точки доступа: Paul Scherrer Institut(Villigen)
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 29.15
УДК: 539.1(05)
Рубрика: Ядерная физика

[1864] Parson W. W.
Modern optical spectroscopy: with examples from biophysics and biochemistry / W. W. Parson. - Berlin : Springer, 2007. - 512 p. : il. - Указ.: с. 505-512. - ISBN 978-3-540-37535-7 : 5378.16 р. Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: хр(1), (1)
Копия: мкф., Шифр MR-111428
ГРНТИ: 29.31.26
УДК: 535.33
Рубрика: Спектроскопия

[1865] Polanski A.
Bioinformatics: монография / A. Polanski, M. Kimmel. - Berlin [etc.] : Springer Verl., 2007. - XVII, 376 p. : ill. - Библиогр.: с. 355-370 (346 назв.). Указ.: с. 371-376. - ISBN 978-3-540-24166-9 : 1948.97 р. Держатели документа: ГПНТБ России
Доп.точки доступа: Kimmel, M.
Экз-ры: хр(1), (1)
Копия: мкф., Шифр MR-111458
ГРНТИ: 34.15.39
УДК: 577.23
Рубрика: Биоинформатика

[1866] Pohl K.
Software product line engineering: foundations, principles, and techniques / K. Pohl, G. Bockle, F. Van der Linden. - Berlin [etc.] : Springer Verl., 2005. - XXVI, 467 p. : ill. - Библиогр.: с. 445-459. Указ.: с. 461-467. - ISBN 3-540-24372-0 : 1948.97 р. Держатели документа: ГПНТБ России
Доп.точки доступа: Bockle, G.; Van der Linden, F.
Экз-ры: хр(1), (1)
Копия: мкф., Шифр MR-111460
ГРНТИ: 50.41
УДК: 004.41
Рубрика: Программное обеспечение ЭВМ / Проектирование

[1867] Politechnika Warszawska. Wydzial inzynierii chemicznej i procesowej (Warszawa).
Prace wydzialu inzynierii chemicznej i procesowej politechniki Warszawskiej/ Politechnika Warszawska. Wydzial inzynierii chemicznej i procesowej. - Warszawa : Oficyna wydaw. politech. Warszawskiej, 19 - . - ISSN 1234-4354.Т. 32, Z. 1 : Mikromieszanie plynow rozniacych sie lepkoscia w ukladach z przeplywem laminarnym / A. Rozen. - Warszawa, 2008. - 165 s. : il. - Рез. англ. - Библиогр.: с. 157-163 (154 назв.). - Б. ц. Держатели документа: ГПНТБ России
Доп.точки доступа: Politechnika Warszawska. Wydzial inzynierii chemicznej i procesowej(Warszawa)
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 61.13.23
УДК: 66.063.8
Рубрика: Жидкости / Смешивание Ламинарное течение

[1868] Politechnika Warszawska. Wydzial inzynierii chemicznej i procesowej (Warszawa).
Prace wydzialu inzynierii chemicznej i procesowej politechniki Warszawskiej/ Politechnika Warszawska. Wydzial inzynierii chemicznej i procesowej. - Warszawa : Oficyna wydaw. politech. Warszawskiej, 19 - . - ISSN 1234-4354.Т. 32, Z. 2 : Dyspersja masy w przeplywach dwufazowych / J. Nowosielski. - Warszawa, 2008. - 124 s. : il. - Рез. англ. - Библиогр.: с. 119-122 (83 назв.). - Б. ц. Держатели документа: ГПНТБ России
Доп.точки доступа: Politechnika Warszawska. Wydzial inzynierii chemicznej i procesowej(Warszawa)
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 31.15.25
УДК: 541.123.2
Рубрика: Двухкомпонентные системы / Методы исследования

[1869] Politechnika Czestochowska.
Konferencje/ Politech. Czestochowska. - Czestochowa : Wydaw. politech. Czestochowskiej, 2007 - . - ISSN 1234-9895.62 : XV Miedzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Zakopane 27-30 czerw., 2007 r. Cz. 1. Produkcja i zarzadzanie w hutnictwie / ed. R. Budzik [et al.]. - 2007. - 349 s. : il. - Рез. англ. - Библиогр. в конце докл. - ISBN 978-83-7193-342-4 : Б. ц. Держатели документа: ГПНТБ России
Доп.точки доступа: Budzik, R. ed.; Politechnika Czestochowska
Экз-ры: хр(1)
ГРНТИ: 53.01.13
УДК: 669(063)
Рубрика: Металлургия / Съезды и конференции

[1870] Politechnika Czestochowska.
Konferencje/ Politech. Czestochowska. - Czestochowa : Wydaw. politech. Czestochowskiej, 2007 - . - ISSN 1234-9895.62 : XV Miedzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Zakopane, 27-30 czerw., 2007 r. Cz. 2. Zarzadzanie w przedsiebiorstwie / ed. R. Budzik [et al.]. - 2007. - 343 s. : il. - Рез. англ. - Библиогр. в конце докл. - ISBN 978-83-7193-343-1 : Б. ц. Держатели документа: ГПНТБ России
Доп.точки доступа: Budzik, R. ed.; Politechnika Czestochowska
Экз-ры: хр(1)
ГРНТИ: 06.81
УДК: 658.014.1(063)
Рубрика: Предпринимательство / Съезды и конференции


Объявление:

[1871] Politechnika Czestochowska .
Seria monografie/ Politech. Czestochowska. - Czestochowa : [s. n.], 19 - . - ISSN 0860-5017.nr 137 : Asymetryczne walcowanie blach cienkich. Teoria, technologia i nowe rozwiazania / H. Dyia [et al.]. - Czestochowa : Wydaw. politech. Czestochowskiej, 2008. - 345 s. : il. - Библиогр.: с. 329-345 (291 назв.). - ISBN 978-83-7193-364-6 : Б. ц. Держатели документа: ГПНТБ России
Доп.точки доступа: Dyia, H.; Salganik, W. M.; Piesin, A. M.; Kawalek, A.; Politechnika Czestochowska
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 53.43.35
УДК: 621.771.23
Рубрика: Листопрокатное производство

[1872] Panstwowy instytut geologiczny (Warszawa).
Prace/ Panst. inst. geologiczny. - Warszawa : [s. n.], 199? - . - ISSN 0866-9465.T. 189 : Petrologia i geochemia metabazytow masywu Niedzwiedzia na bloku przedsudeckim = The petrology and geochemistry of the metabasites of the Niedzwiedz Massif in the Fore-Sudetic Block / H. Awdankiewicz. - Warszawa : [s. n.], 2008. - 90 s. : il. - Парал. загл. англ. Рез. англ. - Библиогр.: с. 50-53. - ISBN 978-83-7538-227-3 : Б. ц. Держатели документа: ГПНТБ России
Доп.точки доступа: Panstwowy instytut geologiczny (Warszawa)
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 38.37.19
УДК: 552.3(438)
Рубрика: Основные породы / Польша

[1873] Panstwowy instytut geologiczny (Warszawa).
Biuletyn/ Panst. inst. geologiczny. - Warszawa : [s. n.], 19 - . - ISSN 0867-6143.Nr 426. - 2007. - 114 s. : il. - Рез. англ. Библиогр. в конце ст. - Б. ц. Держатели документа: ГПНТБ России
Доп.точки доступа: Panstwowy instytut geologiczny(Warszawa)
Экз-ры: хр(1)
ГРНТИ: 38
УДК: 55(05)
Рубрика: Геология

[1874] Panstwowy instytut geologiczny (Warszawa).
Biuletyn/ Panst. inst. geologiczny. - Warszawa : [s. n.], 19 - . - ISSN 0867-6143.Nr 427. - 2007. - 96 s. : il. - Рез. англ. Библиогр. в конце ст. - Б. ц. Держатели документа: ГПНТБ России
Доп.точки доступа: Panstwowy instytut geologiczny(Warszawa)
Экз-ры: хр(1)
ГРНТИ: 38
УДК: 55(05)
Рубрика: Геология

[1875] Panstwowy instytut geologiczny .
Prace [Text]. - Warszawa : [s. n.], 199? - . - ISSN 0866-9465.T. 190 : Budowa geologiczna struktury solnej Wapna w Wielkopolsce = Geological structure of the Wapno salt dome in Wielkopolska (western Poland) / J. Jaworska, R. Ratajczak. - Warszawa : [s. n.], 2008. - 69 s. : il. - Парал. загл. англ. Рез. англ. - Библиогр.: с. 61-65. - ISBN 978-83-7538-175-7 : Б. ц. Держатели документа: ГПНТБ России
Доп.точки доступа: Ratajczak, R.; Panst. inst. geologiczny (Warszawa)
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 38.17.91
УДК: 551.247(438)
Рубрика: Соляная тектоника / Польша

[1876] Politechnika Czestochowska .
Seria monografie/ Politech. Czestochowska. - Czestochowa : [s. n.]. - ISSN 0860-5017.nr 138 : Proces walcowania pretow z wzdluznym rozdzielaniem pasma / S. Mroz. - Czestochowa : Wydaw. politech. Czestochowskiej, 2008. - 162 s. : il. - Рез. англ., рус. - Библиогр.: с. 152-160 (146 назв.). - ISBN 978-83-7193-369-1 : Б. ц. Держатели документа: ГПНТБ России
Доп.точки доступа: Politechnika Czestochowska
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 53.43 55.16.23
УДК: 621.771.251 621.93:669-422
Рубрика: Прокатка металлов поперечная Прутковый металл / Резка

[1877] Politechnika Czestochowska .
Seria monografie/ Politech. Czestochowska. - Czestochowa : [s. n.]. - ISSN 0860-5017.nr 140 : Ksztaltowanie struktury i skladu fazowego przetapianych powlok tlenkowych ZrO2 i AI2O3 / J. Iwaszko. - Czestochowa : Wydaw. politech. Czestochowskiej, 2008. - 145 s. : il. - Рез. англ., рус. - Библиогр.: с. 131-141 (183 назв.). - ISBN 978-83-7193-373-8 : Б. ц. Держатели документа: ГПНТБ России
Доп.точки доступа: Politechnika Czestochowska
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 55.22.19
УДК: 621.357.8:669.71 621.357.8:669.295
Рубрика: Оксидирование Оксидные пленки / Методы исследования

[1878] Politechnika Czestochowska .
Seria monografie/ Politech. Czestochowska. - Czestochowa : [s. n.]. - ISSN 0860-5017.nr 139 : Udzial warstwy wierzchniej w ksztaltowaniu odpornosci na zuzycie tribologiczne / H. Czarnecki. - Czestochowa : Wydaw. politech. Czestochowskiej, 2008. - 145 s. : il. - Рез. англ., рус. - Библиогр.: с. 135-143 (198 назв.). - ISBN 978-83-7193-370-7 : Б. ц. Держатели документа: ГПНТБ России
Доп.точки доступа: Politechnika Czestochowska
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 30.51.41
УДК: 621.891
Рубрика: Трибоника

[1879] Politechnika Krakowska im Tadeusza Kosciuszki.
Monografia [Text]. - Krakow : [s. n.], 19 - . - ISSN 0860-097X.356 : Odzysk zwiazkow fosforu z termicznie przetworzonych odpadow i ich zastosowanie jako substytutu naturalnych surowcow fosforowych / Z. Wzorek. - 2008. - 159 p. : il. - (Inzynieria i technologia chemiczna). - Библиогр.: с. 142-156 (226 назв.). - Б. ц. Держатели документа: ГПНТБ России
Доп.точки доступа: Politechnika Krakowska im Tadeusza Kosciuszki
Экз-ры: хр(1)
ГРНТИ: 70.25.17
УДК: 661.631 628.34
Рубрика: Фосфор / Извлечение из сточных вод Сточные воды / Очистка химическая

[1880] Politechnika Krakowska im Tadeusza Kosciuszki.
Monografia [Text]. - Krakow : [s. n.], 19 - . - ISSN 0860-097X.353 : Tlokowy model filtracji w strefie niepelnego nasycenia / K. W. Ksiazynski. - 2007. - 188 p. : il. - (Inzynieria srodowiska). - Библиогр.: с. 175-182. - Б. ц. Держатели документа: ГПНТБ России
Доп.точки доступа: Politechnika Krakowska im Tadeusza Kosciuszki
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 38.61.15
УДК: 556.342.2.001.57
Рубрика: Горные породы / Водопроницаемость и фильтрация / Моделирование

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 [94] 95 96 97