Поиск по автору
[1841] Politechnika Krakowska im Tadeusza Kosciuszki.
Monografia/ Politech. Krakowska im Tadeusza Kosciuszki. - Krakow : [s. n.], 19 - . - ISSN 0860-097X.331 : Promieniowanie akustyczne plyt i powlok o malej wynioslosci / M. S. Kozien. - Krakow : Politech. Krakowska, 2006. - 161 s. : il. - Парал. загл. фр., англ., нем. Рез. фр., англ., нем. - Библиогр.: с. 127-156 (315 назв.). - Acoustic radiation of plates and shallow shells. Summary: vibroacoustic phenomena in vibrating plates and shallow shells. - 30.00 р. Держатели документа: ГПНТБ России
Доп.точки доступа: Politechnika Krakowska im Tadeusza Kosciuszki
Экз-ры: хр(1)
ГРНТИ: 29.37.19 30.19.19 30.19.17
УДК: 534.232 624.073.042.8 624.074.4.042.8
Рубрика: Акустические излучатели Плиты / Колебания Оболочки пологие / Колебания

[1842] Politechnika Krakowska im Tadeusza Kosciuszki.
Monografia/ Politech. Krakowska im Tadeusza Kosciuszki. - Krakow : [s. n.], 19 - . - ISSN 0860-097X.333 : Diagnostyka szczelnosci plynowych konstrukcyjnie zamknietych przestrzeni roboczych / S. Salamon. - Krakow : Politech. Krakowska, 2006. - 237 s. : il. - Парал. загл. англ., рус. Рез. англ., рус. - Библиогр.: с. 187-197 (198 назв.). - 30.00 р. Держатели документа: ГПНТБ России
Доп.точки доступа: Politechnika Krakowska im Tadeusza Kosciuszki
Экз-ры: хр(1)
ГРНТИ: 55.01.81
УДК: 620.165.29
Рубрика: Герметизация / Контроль

[1843] Politechnika Krakowska im Tadeusza Kosciuszki.
Monografia/ Politech. Krakowska im Tadeusza Kosciuszki. - Krakow : [s. n.], 19 - . - ISSN 0860-097X.334 : Wymiana ciepla i opory przeplywu zawiesiny lodowej w przewodach / B. Niezgoda-Zelasko. - Krakow : Politech. Krakowska, 2006. - 167 s. : il. - Парал. загл. англ., нем. Рез. англ., нем. - Библиогр.: с. 157-164 (121 назв.). - 30.00 р. Держатели документа: ГПНТБ России
Доп.точки доступа: Politechnika Krakowska im Tadeusza Kosciuszki
Экз-ры: хр(1)
ГРНТИ: 55.39.41
УДК: 621.564
Рубрика: Холодильные агенты

[1844] Politechnika Krakowska im Tadeusza Kosciuszki.
Monografia/ Politech. Krakowska im Tadeusza Kosciuszki. - Krakow : [s. n.], 19 - . - ISSN 0860-097X.338 : Odpowiedz dynamiczna budowli wielopodporowych na nierownomierne wymuszenie parasejsmiczne pochodzenia gorniczego / J. Dulinska. - Krakow : Politech. Krakowska, 2006. - 178 s. : il. - Парал. загл. англ., нем. Рез. англ., нем. - Библиогр.: с. 159-171 (192 назв.). - 30.00 р. Держатели документа: ГПНТБ России
Доп.точки доступа: Politechnika Krakowska im Tadeusza Kosciuszki
Экз-ры: хр(1)
ГРНТИ: 67.11.59
УДК: 699.841
Рубрика: Сейсмостойкое строительство

[1845] Politechnika Krakowska im Tadeusza Kosciuszki.
Monografia/ Politech.Krakowska im Tadeusza Kosciuszki. - Krakow : [s. n.], 19 - . - ISSN 0860-097X.336 : Zielen jako wspolczesny czynnik miastotworczy ze szczegolnym uwzglednieniem roli parkow publicznych / A. Zachariasz. - Krakow : [s. n.], 2006. - 204 s. : il. - (Seria architektura). - Библиогр.: с. 194-199. - 30.00 р. Держатели документа: ГПНТБ России
Доп.точки доступа: Politechnika Krakowska im Tadeusza Kosciuszki
Экз-ры: хр(1)
ГРНТИ: 67.25.25 67.25.21
УДК: 712.4
Рубрика: Города / Озеленение

[1846] Politechnika Krakowska im Tadeusza Kosciuszki.
Monografia/ Politech.Krakowska im Tadeusza Kosciuszki. - Krakow : [s. n.], 19 - . - ISSN 0860-097X.342 : Neogotycki budynek uniwersytecki dzielo epoki oraz obiekt wspolczesnych dzialan konserwatorskich i modernizacyjnych na przykladzie Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellonskiego / M. Bogdanowska. - Krakow : [s. n.], 2006. - 92 s. : il. - (Seria architektura). - Библиогр.: с. 86-88 ( 41 назв. ). - 20.00 р. Держатели документа: ГПНТБ России
Доп.точки доступа: Politechnika Krakowska im Tadeusza Kosciuszki
Экз-ры: хр(1)
ГРНТИ: 67.29.31
УДК: 69.059.3
Рубрика: Учебные здания / Реконструкция

[1847] Politechnika Warszawska (Warszawa).
Geodezja: pr. nauk. / Politech. Warszawska. - Warszawa : Wydaw. politech. Warszawskiej. - ISSN 0137-2327.Z. 42 : Opracowanie odwzorowania Cassiniego-Soldnera calej elipsoidy oraz obszaru Polski w szerokiej strefie odwzorowawczej z zastosowaniem funkcji i calek eliptycznych Jacobiego / P. Pedzich. - Warszawa : Oficyna wydaw. politech. Warszawskiej, 2007. - 60 s. : il. - Парал. загл. англ. Рез. англ. - Библиогр.: с. 57. - 30.00 р. Держатели документа: ГПНТБ России
Доп.точки доступа: Politechnika Warszawska(Warszawa)
Экз-ры: хр(1)
ГРНТИ: 36.33.19
УДК: 528.235
Рубрика: Картографические проекции

[1848] Politechnika Warszawska (Warszawa).
Geodezja: pr. nauk. / Politech. Warszawska. - Warszawa : Wydaw. politech. Warszawskiej. - ISSN 0137-2327.Z. 41 : Ocena przydatnosci obrazow satelitarnych o bardzo duzej rozdzielczosci do tworzenia baz danych topograficznych / W. Wolniewicz. - Warszawa : Oficyna wydaw. politech. Warszawskiej, 2007. - 113 s. : il. - Парал. загл. англ. Рез. англ. - Библиогр.: с. 105-110. - 30.00 р. Держатели документа: ГПНТБ России
Доп.точки доступа: Politechnika Warszawska(Warszawa)
Экз-ры: хр(1)
ГРНТИ: 89.57.35
УДК: 528.7:681.3
Рубрика: Космическая съемка / Обработка информации / Автоматизация

[1849] Przemyslowy instytut telekomunikacji (Warszawa).
Prace/ Przemyslowy inst. telekomunikacji. - Warszawa : [s. n.], 19 - . - ISSN 0032-6283.Z. 137. - 2006. - 42 s. : il. - Рез. англ. - Библиогр. в конце ст. - 30.00 р. Держатели документа: ГПНТБ России
Доп.точки доступа: Przemyslowy instytut telekomunikacji(Warszawa)
Экз-ры: хр(1)
ГРНТИ: 19.71
УДК: 621.391.1:519.8(05)
Рубрика: Коммуникационные сети

[1850] Panstwowy instytut geologiczny(Warszawa).
Biuletyn/ Panst.inst. geologiczny. - Warszawa : [s. n.], 19 - . - ISSN 0867-6143.421. - 2006. - 90 s. : il. - Библиогр. в конце ст. - 50.00 р. Держатели документа: ГПНТБ России
Доп.точки доступа: Panstwowy instytut geologiczny(Warszawa)
Экз-ры: хр(1)
ГРНТИ: 38
УДК: 55(05)
Рубрика: Геология


Объявление:

[1851] Panstwowy instytut geologiczny (Warszawa).
Prace/ Panst.inst.geologiczny. - Warszawa : [s. n.], 19 - . - ISSN 0866-9465.188 : Budowa litosfery centralnej i polnocnej Polski-obszar projektu sejsmicznego POLONAISE' 97 = Structure of the lithosphere in central and northern Poland-the area of the POLONAISE' 97 seismic project / ed.: P. Krzywca, M. Jarosinski. - Warszawa : [s. n.], 2006. - 221 s. : il. - Парал. загл. англ. - Библиогр. в конце некоторых ст. - ISBN 83-7372-924-0 : 100.00 р. Держатели документа: ГПНТБ России
Доп.точки доступа: Krzywca, P. ed.; Jarosinski, M. ed.; Panstwowy instytut geologiczny (Warszawa)
Экз-ры: хр(1)
ГРНТИ: 38.19.19
УДК: 551.1(438) 550.834(438)
Рубрика: Земная кора / Строение Сейсмометрические методы разведки / Польша

[1852] Politechnika Krakowska im Tadeusza Kosciuszki.
Monografia/ Politech. Krakowska im Tadeusza Kosciuszki. - Krakow : [s. n.], 19 - . - ISSN 0860-097X.345 : Architektura a natura : problem mimesis w architekturze / A. Czastka. - Krakow : [s. n.], 2007. - 176 s. : il. - (Seria architektura). - Библиогр.: с. 168-170 (85 назв.). - 50.00 р. Держатели документа: ГПНТБ России
Доп.точки доступа: Politechnika Krakowska im Tadeusza Kosciuszki(Krakow)
Экз-ры: хр(1)
ГРНТИ: 67.25.21
УДК: 712
Рубрика: Ландшафтная архитектура

[1853] Politechnika Krakowska im Tadeusza Kosciuszki.
Monografia/ Politech. Krakowska im Tadeusza Kosciuszki. - Krakow : [s. n.], 19 - . - ISSN 0860-097X.347 : Funkcjonowanie skrzyzowan drogowych w warunkach zmiennosci ruchu / J. Chodur. - Krakow : [s. n.], 2007. - 205 s. : il. - (Sera inzynieria ladowa). - Библиогр.: с. 188-200 (188 назв.). - 50.00 р. Держатели документа: ГПНТБ России
Доп.точки доступа: Politechnika Krakowska im Tadeusza Kosciuszki(Krakow)
Экз-ры: хр(1)
ГРНТИ: 73.01.77
УДК: 656.021.2
Рубрика: Транспортные потоки

[1854] Public works research institute(Tsukuba).
Research report of public works research institute/ Public works research institute(Tsukuba). - Tsukuba : [s. n.], 19 - . - ISSN 0386-4995.208. - 2007. - 150 p. : ill. - Библиогр. в конце отд. ст. - 25.00 р. Держатели документа: ГПНТБ России
Доп.точки доступа: Public works research institute(Tsukuba)
Экз-ры: хр(1)
ГРНТИ: 81.13 67
УДК: 62(05) 69(05)
Рубрика: Общественные работы

[1855] Politechnika Warszawska. Wydzial inzynierii chemicznej i procesowej.
Prace/ Politechnika Warszawska. Wydzial inzynierii chemicznej i procesowej. - Warszawa : [s. n.], 19 - . - ISSN 1234-4354.Т. 31, Z. 1. - Warszawa : [s. n.], 2007. - 83 s. : il. - Библиогр. в конце ст. - 30.00 р. Держатели документа: ГПНТБ России
Доп.точки доступа: Politechnika Warszawska. Wydzial inzynierii chemicznej i procesowej(Warszawa)
Экз-ры: хр(1)
ГРНТИ: 61.01 81.13
УДК: 66(05) 62(05)
Рубрика: Химическая технология Техника

[1856] Paul Scherrer Institut (Villigen).
Bericht/ Paul Scherrer Institut. - Villigen : PSI, 19 - . - ISSN 10190643.07-04 : Human reliability analysis of errors of commission : a review of methods and applicatios / B. Reer. - 2007. - 59 p. : ill. - Библиогр.: с. 55-59. - 50.00 р. Держатели документа: ГПНТБ России
Доп.точки доступа: Paul Scherrer Institut(Villigen)
Экз-ры: хр(1), (1)
Копия: мкф., Шифр MR-111226
ГРНТИ: 58.33.41
УДК: 621.039.586
Рубрика: Атомные энергетические установки / Аварии

[1857] Physikalisch-technische Bundesanstalt (Braunschweig).
Jahresbericht/ Physikalisch-technische Bundesanstalt. - Braunschweig : [s. n.], 19 - . - ISSN 0340-4366.2006. - 2007. - 181 S. : Ill. - Текст нем., англ. - 100.00 р. Держатели документа: ГПНТБ России
Доп.точки доступа: Physikalisch-technische Bundesanstalt(Braunschweig)
Экз-ры: хр(1)
ГРНТИ: 29
УДК: 53:62(058)
Рубрика: Прикладная физика

[1858] Pearton S. J.
Gallium nitride processing for electronics, sensors and spintronics: материал технической информации / S. J. Pearton, C. R. Abernathy, F. Ren. - London [etc.] : Springer, 2006. - XII, 374 p. : ill. - (Engineering materials and processes / ed. B. Derby, ISSN 1619-0181). - Библиогр. в конце разд. Указ.: с. 361-374. - ISBN 1-85233-935-7 : 3337.65 р. Держатели документа: ГПНТБ России
Доп.точки доступа: Abernathy, C. R.; Ren, F.
Экз-ры: хр(1), (1)
Копия: мкф., Шифр MR-111346
ГРНТИ: 47.09.29
УДК: 621.315.592.002
Рубрика: Галлий нитриды / Обработка

[1859] Public works research institute(Tsukuba).
Research report of public works research institute/ Public works research institute(Tsukuba). - Tsukuba : [s. n.], 19 - . - ISSN 0386-4995.N 209. - 2008. - 173 p. : ill. - Текст яп. Рез. англ. - Библиогр. в конце ст. - Б. ц. Держатели документа: ГПНТБ России
Доп.точки доступа: Public works research institute(Tsukuba)
Экз-ры: хр(1)
ГРНТИ: 81.13 67
УДК: 62(05) 69(05)
Рубрика: Общественные работы

[1860] Physikalisch-technische Bundesanstalt(Braunschweig).
Jahresbericht/ Physikalisch-technische Bundesanstalt(Braunschweig). - Braunschweig : [s. n.]. - ISSN 0340-4366.2007. - 2008. - 179 S. : Ill. - Текст нем., англ. - Б. ц. Держатели документа: ГПНТБ России
Доп.точки доступа: Physikalisch-technische Bundesanstalt(Braunschweig)
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 29
УДК: 53:62(058)
Рубрика: Прикладная физика

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 [93] 94 95 96 97