Поиск по автору
[1801] Panstwowy instytut geologiczny (Warszawa).
Biuletyn/ Panst. inst. geologiczny. - Warszawa : [s. n.], 19 - . - ISSN 0867-6143.419. - 2006. - 143 s. : il. - 50.00 р. Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 38
УДК: 55(05)
Рубрика: Геология

[1802] Panstwowy instytut geologiczny.
Prace [Текст]. - Warszawa : [б. и.], 199? - . - ISSN 0866-9465.184 : Badania paleobotaniczne mlodoplejstocenskich osadow jeziornych wysoczyzny plockiej / K.M.Krupinski. - Warszawa : [б. и.], 2005. - 58 s. : il. 9 л. kart. - ISBN 83-7372-855-4 : 50.00 р. Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 38.15.15 38.43.21
УДК: 551.312.4(438) 551.791(438)
Рубрика: Озерные отложения / Польша Плейстоцен / Польша

[1803] Politechnika Warszawska. Wydzial inzynierii chemicznej i procesowej.
Prace wydzialu inzynierii chemicznej i procesowej politechniki Warszawskiej/ Politechnika Warszawska. Wydzial inzynierii chemicznej i procesowej. - Warszawa : Oficyna wydaw. politech. Warszawskiej. - ISSN 1234-4354.T.30, Z.1 : Rozpad i koalescencja kropel w intermitentnym polu burzliwym / W.Podgorska. - Warszawa : Oficyna wydaw. politech. Warszawskiej, 2006. - 264 p. : ill. - 100.00 р. Рез.англ., пол. Библиогр.в конце гл. Держатели документа: ГПНТБ России
Доп.точки доступа: Politechnika Warszawska. Wydzial inzynierii chemicznej i procesowej.
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 31.15.37
УДК: 541.182.2/.3:542.67
Рубрика: Аэрозоли / Фильтрация

[1804] Politechnika Warszawska. Wydzial inzynierii chemicznej i procesowej.
Prace wydzialu inzynierii chemicznej i procesowej politechniki Warszawskiej/ Politechnika Warszawska. Wydzial inzynierii chemicznej i procesowej. - Warszawa : Oficyna wydaw. politech. Warszawskiej. - ISSN 1234-4354.T.30, Z.2 : Efekty dynamiczne w ukladach ciecz-gaz z aktywna powierzchnia miedzyfazowa / T.R.Sosnowski. - Warszawa : Oficyna wydaw. politech. Warszawskiej, 2006. - 141 p. : ill. - 80.00 р. Рез.англ., пол. Библиогр.в конце гл. Держатели документа: ГПНТБ России
Доп.точки доступа: Politechnika Warszawska. Wydzial inzynierii chemicznej i procesowej.
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 30.51.29
УДК: 532.529
Рубрика: Газожидкостные системы / Динамика

[1805] Public works research institute(Tsukuba).
Research report of public works research institute/ Public works research institute(Tsukuba). - Tsukuba : [б. и.], 19 - . - ISSN 0386-4995.N 204. - 2006. - 70 p. : ill. - 30.00 р. Держатели документа: ГПНТБ России
Доп.точки доступа: Public works research institute(Tsukuba)
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 81.13 67
УДК: 62(05) 69(05)
Рубрика: Общественные работы

[1806] Paolella M. S.
Fundamental probability: a computational approach / M.S.Paolella. - Chichester (West Sussex) : Wiley, 2006. - XXII, 466 p. : ill. - ISBN 0-470-02594-8 : 4561.49 р. Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
Копия: мкф., Шифр MR-110750
ГРНТИ: 27.43.15
УДК: 519.21
Рубрика: Теория вероятностей

[1807] Paul Scherrer Institut (Villigen).
Bericht/ Paul Scherrer Inst. - Villigen : PSI, 199 - . - ISSN 1019-0643.N 06-04 : Top-down/bottom-up description of electricity sector for Switzerland using the GEM-E3 computable general equilibrium model : with an appendix on the database and model calibration from Jeremy Sager and Robert Krakowski / R.A.Krakowski. - Villigen : PSI, 2006. - 149 p. : ill. - 60.00 р. Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
Копия: мкф., Шифр MR-110886
ГРНТИ: 44.01.75
УДК: 338.45:621.31(494)
Рубрика: Экономика электроэнергетики / Швейцария

[1808] Paul Scherrer Institut(Villigen).
Bericht/ Paul Scherrer Inst. - Villigen : PSI, 19 - . - ISSN 1019-0643.N 06-06 : Aerodiometrische Messungen im Rahmen der Ubung ARMO5 / B.Bucher, G.Butterweck, L.Rybach, G.Schwarz. - Villigen : PSI, 2006. - 43 S. : Ill. - 20.00 р. Держатели документа: ГПНТБ России
Доп.точки доступа: Butterweck, G.; Rybach, L.; Schwarz, G.
Экз-ры: ХР(1)
Копия: мкф., Шифр MR-110903
ГРНТИ: 87.15.21
УДК: 504.054:621.039
Рубрика: Радиоактивность окружающей среды / Контроль

[1809] Paul Scherrer Institut(Villigen).
Bericht/ Paul Scherrer Inst. - Villigen : PSI, 19 - . - ISSN 1019-0643.N 06-07 : Extensions to the energy-system GMM model / L.Barreto, S.Kypreos. - Villigen : PSI, 2006. - 44 p. : ill. - 20.00 р. Держатели документа: ГПНТБ России
Доп.точки доступа: Kypreos, S.
Экз-ры: ХР(1)
Копия: мкф., Шифр MR-110902
ГРНТИ: 87.17.03
УДК: 502.3:504.5.001.57
Рубрика: Воздух / Загрязнение и защита от него / Моделирование

[1810] Paetzel H.W.
Praktisches Worterbuch fur Presse und Werbung= Practical dictionary of press and advertising = Dictionnaire pratique de la presse et de presse et de la publicite : dt., engl., fr. / H.W. Paetzel. - 2. Aufl. - Essen : Stamm-Verl., 1979. - 606 S. - 40.00 р. Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 16.41
УДК: 801.323.9:05/07 05/07(038) 659.1(038)
Рубрика: Средства массовой информации / Словари Реклама / Словари


Объявление:

[1811] Politechnika Krakowska im Tadeusza Kosciuszki.
Monografia/ Politech.Krakowska im Tadeusza Kosciuszki. - Krakow : [s. n.], 19 - . - ISSN 0860-097X.324 : Pneumatyczny system zasilania silnika dwusuwowego o zaplonie iskrowym / W.Mitianiec. - Krakow : Politech. Krakowska, 2005. - 146 s. : il. - 50.00 р. Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 55.42.31
УДК: 621.431.73.04 621.431.73-43
Рубрика: Автотракторные двигатели / Системы зажигания Автотракторные двигатели / Впрыск топлива

[1812] Politechnika Krakowska im Tadeusza Kosciuszki.
Monografia/ Politech.Krakowska im Tadeusza Kosciuszki. - Krakow : [s. n.], 19 - . - ISSN 0860-097X.325 : Rola popiolow lotnych wapniowych i krzemionkowych w kstaltowaniu wlasciwosci wspolczesnych spoiw budowlanych i tworzyw cementowych / G.Giergiczny. - Krakow : Politech. Krakowska, 2006. - 193 s. : il. - 50.00 р. Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 67.09.31
УДК: 691.5
Рубрика: Зола / Использование в строительстве

[1813] Politechnika Krakowska im Tadeusza Kosciuszki.
Monografia/ Politech.Krakowska im Tadeusza Kosciuszki. - Krakow : [s. n.], 19 - . - ISSN 0860-097X.326 : Emisja toksycznych skladnikow spalin w fazie nagrzewania sie silnika o zaplonie iskrowym z zastosowaniem akumulatora ciepla / M.Brzezanski. - Krakow : Politech. Krakowska, 2006. - 150 s. : il. - 50.00 р. Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 55.42.31
УДК: 621.431.73.068
Рубрика: Отходящие газы автотракторных двигателей / Токсические свойства

[1814] Politechnika Krakowska im Tadeusza Kosciuszki.
Monografia/ Politech.Krakowska im Tadeusza Kosciuszki. - Krakow : [s. n.], 19 - . - ISSN 0860-097X.327 : Metody okreslania rozkladu czasu realizacji przedsiewziec budowlanych w acyklicznych sieciach stochastycznych / Z.Milian. - Krakow : Politech. Krakowska, 2006. - 159 s. : il. - 50.00 р. Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 67
УДК: 69:51
Рубрика: Строительство / Математические методы

[1815] Politechnika Krakowska im Tadeusza Kosciuszki.
Monografia/ Politech.Krakowska im Tadeusza Kosciuszki. - Krakow : [s. n.], 19 - . - ISSN 0860-097X.328 : Metody falowe lokalizacji infrastruktury i obiektow podziemnych : teorie, badania symulowane i eksperymentalne / W.Nawrocki, Z.Piasek. - Krakow : Politech. Krakowska, 2006. - 166 s. : il. - 50.00 р. Держатели документа: ГПНТБ России
Доп.точки доступа: Piasek, Z.
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 47.49
УДК: 621.396.969
Рубрика: Подземные объекты / Обнаружение

[1816] Politechnika Krakowska im Tadeusza Kosciuszki.
Monografia/ Politech.Krakowska im Tadeusza Kosciuszki. - Krakow : [s. n.], 19 - . - ISSN 0860-097X.329 : Analiza dokladnosci geometrycznej manipulatorow robotow przemyslowych / L.Gondek. - Krakow : Politech. Krakowska, 2006. - 159 s. : il. - 50.00 р. Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 55.30.05
УДК: 621.865.8-187
Рубрика: Роботы промышленные / Точность

[1817] Politechnika Krakowska im Tadeusza Kosciuszki.
Monografia/ Politech.Krakowska im Tadeusza Kosciuszki. - Krakow : [s. n.], 19 - . - ISSN 0860-097X.330 : Studium problemu usprawnienia procesu filtrowania paliwa w silniku wysokopreznym / T.Siuta. - Krakow : Politech. Krakowska, 2006. - 174 s. : il. - 50.00 р. Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 55.42.29
УДК: 621.436.038
Рубрика: Дизели / Топливная аппаратура

[1818] Politechnika Krakowska im Tadeusza Kosciuszki.
Monografia/ Politech.Krakowska im Tadeusza Kosciuszki. - Krakow : [s. n.], 19 - . - ISSN 0860-097X.335 : Elastic and granular properties of two-dimensional hard needles / A.Chrzanowska. - Krakow : Politech. Krakowska, 2006. - 173 p. : ill. - 50.00 р. Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 29.17.25
УДК: 532.783 548.537
Рубрика: Кристаллы жидкие

[1819] Politechnika Krakowska im Tadeusza Kosciuszki.
Monografia/ Politech.Krakowska im Tadeusza Kosciuszki. - Krakow : [s. n.], 19 - . - ISSN 0860-097X.337 : Pewne problemy teorii sterowania okresowego / Z.Piekarski. - Krakow : Politech. Krakowska, 2006. - 150 s. : il. - 50.00 р. Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 28.15
УДК: 681.5.015.23
Рубрика: Оптимального управления теория

[1820] Politechnika Krakowska im Tadeusza Kosciuszki.
Monografia/ Politech.Krakowska im Tadeusza Kosciuszki. - Krakow : [s. n.], 19 - . - ISSN 0860-097X.322 : Wzmacnianie mostow przez doklejanie elementow / M.Lagoda. - Krakow : [s. n.], 2005. - 247 s. : il. - (Inzynieria ladowa). - 30.00 р. Держатели документа: ГПНТБ России
Экз-ры: ХР(1)
ГРНТИ: 67.29.63
УДК: 624.21:621.792
Рубрика: Мосты / Строительство

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 [91] 92 93 94 95 96 97