[1761] Politechnika Krakowska im Tadeusza Kosciuszki.
Monografia/ Politech.Krakowska im Tadeusza Kosciuszki. - Krakow : [s. n.], 19 - . - ISSN 0860-097X.313 : Wplyw warunkow hydrolizy soli glinu na efekty procesu koagulacji w uzdatnianiu wod / W.Zymon. - Krakow : [s. n.], 2004. - 139 s. : il. - 30.00 . :
-: (1)
: 70.27.13
: 628.162.5
: /

[1762] Politechnika Krakowska im Tadeusza Kosciuszki.
Monografia/ Politech.Krakowska im Tadeusza Kosciuszki. - Krakow : [s. n.], 19 - . - ISSN 0860-097X.314 : Zastosowanie adaptacyjnej metody elementow skonczonych do obliczen wielkiej skali / K.Banas. - Krakow : [s. n.], 2004. - 236 s. : il. - 30.00 . :
-: (1)
: 27.41.23
: 519.6
:

[1763] Paul Scherrer Institut(Villigen).
Bericht/ Paul Scherrer Inst. - Villigen : PSI, 19 - . - ISSN 1019-0643.05-01 : Comparative assessment of natural gas accident risks / P.Burgherr, S.Hirschberg. - Villigen, 2005. - 48 p. : ill. - 20.00 . :
. : Hirschberg, S.
-: (1)
: ., MR-110490
: 67.53.27
: 662.76.004.6
: /

[1764] Panstwowy instytut geologiczny(Warszawa).
Biuletyn/ Panst.inst. geologiczny. - Warszawa : [s. n.], 19 - . - ISSN 0867-6143.413. - 2005. - 128 s. : il. - 50.00 . :
-: (1)
: 38
: 55(05)
:

[1765] Panstwowy instytut geologiczny(Warszawa).
Biuletyn/ Panst.inst. geologiczny. - Warszawa : [s. n.], 19 - . - ISSN 0867-6143.414. - 2005. - 106 s. : il. - ISBN 83-7372-741-8 : 50.00 . :
-: (1)
: 38
: 55(05)
:

[1766] Panstwowy instytut geologiczny(Warszawa).
Biuletyn/ Panst.inst. geologiczny. - Warszawa : [s. n.], 19 - . - ISSN 0867-6143.415. - 2005. - 147 s. : il. - 50.00 . :
-: (1)
: 38
: 55(05)
:

[1767] Panstwowy instytut geologiczny(Warszawa).
Prace/ Panst.inst.geologiczny. - Warszawa : [. .], 19 - . - ISSN 0866-9465.181 : Zastosowanie metod geofizycznych do badan osadow kenozoicznych i zaburzen glacitektonicznych na przykladzie poludniowej warmii / Red.: W.Morawskij. - Warszawa : [. .], 2004. - 164 s. : il. - ISBN 83-7372-796-5 : 50.00 . :
. : Morawskij, W. ed.
-: (1)
: 38.29.23 38.17.17 37.29
: 551.77/.79(438) 551.243(438) 551.33(438)
: / / /

[1768] Panstwowy instytut geologiczny(Warszawa).
Prace/ Panst.inst.geologiczny. - Warszawa : [. .], 19 - . - ISSN 0866-9465.182 : Seria weglanowa dewonu i karbonu w poludniowej czesci bloku gornoslaskiego / Red.: M.Narkiewicz. - Warszawa : [. .], 2005. - 46 s. : il. + 12 l. tabl. - ISBN 83-7372-842-2 : 40.00 . :
-: (1)
: 38.29.19 38.15.19
: 551.73(438) 552.54(438)
: / / /

[1769] Przemyslowy instytut telekomunikacji(Warszawa).
Prace/ Przemyslowy inst. telekomunikacji. - Warszawa : [s. n.]. - ISSN 0032-6283.Z. 134. - 2004. - 35 s. : il. - 30.00 . :
-: (1)
: 19.71
: 621.391.1:519.8(05)
:

[1770] Pulp and paper research onference (72nd ; 2005 ; Tokyo).
Proceedings of the 72nd pulp and paper research conference: jun. 23-24, 2005, Tokyo / Pulp and paper research onference (72nd ; 2005 ; Tokyo) . - Tokyo : Japan tappi, 2005. - 185 p. : ill. - 50.00 . :
-: (1)
: 66.45.01
: 676(063)
: - /


:

[1771] Paul Scherrer Institut(Villigen).
Scientific report [Text]. - Villigen : PSI. - ISSN 1423-7296.2004,Vol.1 : Particles and matter / Ed.: H.W.Gaggeler et al. - 2005. - IX,194 p. : ill. - 50.00 . :
-: (1)
: ., MR-110474
: 29.15
: 539.1(05)
:

[1772] Public works research institute(Tsukuba).
Research report of public works research institute/ Public works research institute(Tsukuba). - Tsukuba : [s. n.], 19 - . - ISSN 0386-4995.N 202. - 2005. - 57 p. : ill. - 40.00 . :
. : Public works research institute(Tsukuba)
-: (1)
: 81.13 67
: 62(05) 69(05)
:

[1773] Politechnika Warszawska. Wydzial inzynierii chemicznej i procesowej.
Prace wydzialu inzynierii chemicznej i procesowej politechniki Warszawskiej/ Politechnika Warszawska. Wydzial inzynierii chemicznej i procesowej. - Warszawa : [s. n.], 19 - . - ISSN 1234-4354.T.29, Z. 1-2 : Turbulentny przeplyw gazu w wypelnieniach o zlozonej geometrii / J.Tobis. - Warszawa : Oficyna wydaw. politech. Warszawskiej, 2004. - 134 s. : il. - 30.00 . :
-: (1)
: 30.17.33
: 533.6:532.517.4
:

[1774] Paul Scherrer Institut(Villigen).
Scientific report/ Paul Scherrer Institut. - Villigen : PSI, 19 - . - ISSN 1423-7326.2004/Vol. III : Condensed matter research with neutrons and muons. - 2005. - 303 p. : ill. - 100.00 . :
-: (1)
: ., MR-110500
: 29.19.03
: 538.9
: /

[1775] Physikalisch-technische Bundesanstalt(Braunschweig).
Jahresbericht/ Physikalisch-technische Bundesanstalt(Braunschweig). - Braunschweig : [s. n.], 19 - . - ISSN 0340-4366.2004. - 2005. - 155 p. : ill. - 60.00 . :
-: (1)
: 29
: 53:62(058)
:

[1776] Politechnika Krakowska im Tadeusza Kosciuszki.
Monografia/ Politech.Krakowska im Tadeusza Kosciuszki. - Krakow : [s. n.], 19 - . - ISSN 0860-097X.311 : Symulacja nieustalonych procesow zachodzacych w przegrzewaczach pary kotlow energetycznych / W.Zima. - Krakow : [s. n.], 2004. - 145 s. : il. - 30.00 . :
-: (1)
: 55.36.14
: 621.184.3.001.57
: /

[1777] Politechnika Krakowska im Tadeusza Kosciuszki.
Monografia/ Politech.Krakowska im Tadeusza Kosciuszki. - Krakow : [s. n.], 19 - . - ISSN 0860-097X.315 : Rola rysunku w warsztacie architekta : szkola krakowska w kontekscie dokonan wybranych uczelni europejskich i polskich / A.Bialkiewicz. - Krakow : [s. n.], 2004. - 184 s. : il. - 30.00 . :
-: (1)
: 67.07.01
: 72.011.22
:

[1778] Politechnika Krakowska im Tadeusza Kosciuszki.
Monografia/ Politech.Krakowska im Tadeusza Kosciuszki. - Krakow : [s. n.], 19 - . - ISSN 0860-097X.317 : Paryskie kwartaly : wspolczesna koncepcja kwartalu zabudowy w strukturze miasta / A.A.Kantarek. - Krakow : [s. n.], 2004. - 94 s. : il. - 30.00 . :
-: (1)
: 67.25.19
: 711.4
: /

[1779] Paul Scherrer Institut(Villigen).
Annual report/ Paul Scherrer Inst. - Villigen : PSI, 19 - . - ISSN 1423-7288.2004. - 2005. - 85 p. : ill. - 30.00 . :
-: (1)
: 29.15
: 539.1(058)
:

[1780] Politechnika Krakowska im Tadeusza Kosciuszki.
Monografia/ Politech. Krakowska im Tadeusza Kosciuszki. - Krakow : [s. n.]. - ISSN 0860-097X.316 : Znaczenie placow srodmiescia Bytomia we wspolczesnym zyciu miasta / R.Blazy. - Krakow : [s. n.], 2004. - 110 s. : il. - 30.00 . :
-: (1)
: 67.25.19
: 711.5
:

: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 [89] 90 91 92 93 94 95 96 97