[1741] Paul Scherrer Institut(Villigen).
Bericht/ Paul Scherrer Inst. - Villigen : PSI, 19 - . - ISSN 1019-0643.04-04 : A science-based case for large-scale computation at PSI / A.Adelmann. - Villigen : PSI, 2004. - 52 p. : ill. - 20.00 . :
-: (1)
: ., MR-110260
: 29.15.39
: 539.1.075:681.3
: /

[1742] Paul Scherrer Institut(Villigen).
Bericht/ Paul Scherrer Inst. - Villigen : PSI, 19 - . - ISSN 1019-0643.04-05 : Nuclide transport and diffusion for vein and fracture flow / W.Heer. - Villigen : PSI, 2004. - VI, 152 p. : ill. - 100.00 . :
-: (1)
: ., MR-110339
: 58.91.37
: 621.039.743
: /

[1743] Paul Scherrer Institut(Villigen).
Bericht/ Paul Scherrer Inst. - Villigen : PSI, 19 - . - ISSN 1019-0643.04-06 : Verfl@uchtigungspfade des Poloniums aus einem Pb-Bi-Spallationstarget : Thermochemische Kalkulation / B.Eichler, J.Neuhausen. - Villigen : PSI, 2004. - 57 S. : Ill. - 40.00 . :
. : Neuhausen, J.
-: (1)
: ., MR-110338
: 58.33.15
: 621.039.57
:

[1744] Paul Scherrer Institut(Villigen).
Bericht/ Paul Scherrer Inst. - Villigen : PSI, 19 - . - ISSN 1019-0643.04-08 : Matrix diffusion for performance assessment-experimental evidence, modelling assumptions and open issues / A.Jakob. - Villigen : PSI, 2004. - X, 75 p. : ill. - 30.00 . :
-: (1)
: ., MR-110337
: 58.91.37
: 621.039.743
: /

[1745] Paul Scherrer Institut(Villigen).
Bericht/ Paul Scherrer Inst. - Villigen : PSI, 19 - . - ISSN 1019-0643.04-09 : Trends of ozone in Switzerland since 1992 : TROZOS / C.Ordonez, H.Mathis, M.Furger, A. S. H.Prevot. - Villigen : PSI, 2004. - II, 36 p. : ill. + 17 l. ill. - 30.00 . :
. : Mathis, H.; Furger, M.; Prevot, A. S. H.
-: (1)
: ., MR-110336
: 37.21.15
: 551.510.534
: /

[1746] Paul Scherrer Institut(Villigen).
Bericht/ Paul Scherrer Inst. - Villigen : PSI, 19 - . - ISSN 1019-0643.04-10 : Time-dependent flow and transport calculations for project Opalinus Clay : entsorgungsnachweis / G.Kosakowski. - Villigen : PSI, 2004. - X, 65 p. : ill. + 6 l. tabl. - 30.00 . :
-: (1)
: ., MR-110335
: 58.91.37
: 621.039.743
: /

[1747] Public works research institute(Tsukuba).
Research report []. - Tsukuba : [. .], 19 - . - ISSN 0386-4995.N 201. - 2004. - 101 p. : ill. - 50.00 . :
-: (1)
: 81.13 67
: 62(05) 69(05)
:

[1748] Public works research institute(Tsukuba).
Research report []. - Tsukuba : [. .], 19 - . - ISSN 0386-4995.N 200. - 2004. - 129 p. : ill. - 50.00 . :
-: (1)
: 81.13 67
: 62(05) 69(05)
:

[1749] Paul Scherrer Institut(Villigen).
Annual report/ Paul Scherrer Inst. - Villigen : PSI, 19 - .2003. - 2003. - 85 p. : ill. - ISBN 1423-7288 : 40.00 . :
-: (1)
: ., MR-110277
: 29.15
: 539.1(058)
:

[1750] Politechnika Czestochowska.
Seria monografie/ Politechnika Czestochowska. - Czestochowa : [s. n.], 19 - . - ISSN 0860-5017.N 97 : Metoda nieliniowej analizy pretowych elementow stalowo-zelbetowych obciazonych statycznie / E.Malek. - Chestochowa : Wydaw. politech. Czestochowskiej, 2004. - 190 s. : il. - ISBN 83-7193-234-0 : 50.00 . :
-: (1)
: 67.11.31
: 624.21.014.2.012.45
:


:

[1751] Paul Scherrer Institut(Villigen).
Bericht/ Paul Scherrer Inst. - Villigen : PSI, 19 - . - ISSN 1019-0643.04-11 : Die Vergleichsmessung 2004 fur Radongasmessungwrete am PSI / G.Buttereck, C.Schuler. - Villigen : PSI, 2004. - III, 27 S. : Ill. - 30.00 . :
. : Schuler, C.
-: (1)
: ., MR-110346
: 31.15.21
: 546.296.04.08
: / /

[1752] Paul Scherrer Institut(Villigen).
Bericht/ Paul Scherrer Inst. - Villigen : PSI. - ISSN 1019-0643.N 03-19 : Non-destructive determination of martensitic content by means of magnetic methods / M.Niffenegger, R.Bauer, D.Kalkhof. - Villigen : PSI, 2003. - 33 p. : ill. - 20.00 . :
. : Bauer, R.; Kalkhof, D.
-: (1)
: ., MR-110192
: 53.49.17
: 669.14.018.853:620.179.14
: /

[1753] Paul Scherrer Institut(Villigen).
Scientific report/ Paul Scherrer Institut. - Villigen : PSI, 19 - . - ISSN 1423-7296.2003,Vol.1 : Particles and matter. - 2004. - 175 p. : ill. - 50.00 . :
-: (1)
: 29.15
: 539.1(05)
:

[1754] Politechnika Krakowska im Tadeusza Kosciuszki.
Monografia/ Politech.Krakowska im Tadeusza Kosciuszki. - Krakow : [s. n.], 19 - . - ISSN 0860-097X.296 : Miasta Ameriki polnocnej w okresie pionerskim 1559-1681 : dzieje formy urbanistycznej / M.Motak. - Krakow : [s. n.], 2004. - 150 s. : ill. - 30.00 . :
-: (1)
: 67.25.19
: 711.7(09)
: / /

[1755] Politechnika Krakowska im Tadeusza Kosciuszki.
Monografia/ Politech.Krakowska im Tadeusza Kosciuszki. - Krakow : [s. n.], 19 - . - ISSN 0860-097X.306 : Badania procesu spalania paliw gazowych w reaktorze z inertnum zlozem fluidalnym / W.Zukowski. - Krakow : [s. n.], 2004. - 132 s : il. - 30.00 . :
-: (1)
: 44.31.29
: 662.612.31.096.5 662.95.096.5
: /

[1756] Politechnika Krakowska im Tadeusza Kosciuszki.
Monografia/ Politech.Krakowska im Tadeusza Kosciuszki. - Krakow : [s. n.], 19 - . - ISSN 0860-097X.307 : Ksztaltowanie zdrowego srodowiska mieskaniowego : wybrane zagadnienia / G.Schneider-Skalska. - Krakow : [s. n.], 2004. - 186 s. : il. - 30.00 . :
-: (1)
: 67.25.19
: 711.4
: /

[1757] Politechnika Krakowska im Tadeusza Kosciuszki.
Monografia/ Politech.Krakowska im Tadeusza Kosciuszki. - Krakow : [s. n.], 19 - . - ISSN 0860-097X.308 : Interalaminar damage in fiber-reinforced polymeic matrix laminates / J.German. - Krakow : [s. n.], 2004. - 157 p. : ill. - 30.00 . :
-: (1)
: 61.61.29
: 678.027.94
:

[1758] Politechnika Krakowska im Tadeusza Kosciuszki.
Monografia/ Politech.Krakowska im Tadeusza Kosciuszki. - Krakow : [s. n.], 19 - . - ISSN 0860-097X.309 : Pezyseria przyseria przestrzeni : o doskonaleniu przestrzeni publivznej miasta / A.Franta. - Krakow : [s. n.], 2004. - 203 s. : il. - 30.00 . :
-: (1)
: 67.25.19
: 711.5
: /

[1759] Politechnika Krakowska im Tadeusza Kosciuszki.
Monografia/ Politech.Krakowska im Tadeusza Kosciuszki. - Krakow : [s. n.], 19 - . - ISSN 0860-097X.310 : Analiza drgan budynkow scianowych o sredniej wysokosci podlegajacych wstrzasom gorniczym z wykorzystaniem sieci neuronowych / K.Kuzniar. - Krakow : [s. n.], 2004. - 167 s. : il. - 30.00 . :
-: (1)
: 87.55.31
: 699.84
: /

[1760] Politechnika Krakowska im Tadeusza Kosciuszki.
Monografia/ Politech.Krakowska im Tadeusza Kosciuszki. - Krakow : [s. n.], 19 - . - ISSN 0860-097X.312 : Architektura sloneczna w zrownowazonym srodowisku mieszkaniowym : wybrane problemy / S.Wehle-Strzelecka. - Krakow : [s. n.], 2004. - 220 s. : il. - 30.00 . :
-: (1)
: 67.21.25 67.53.23
: 697.132.3 697.97:662.997
:

: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 [88] 89 90 91 92 93 94 95 96 97